Lehdistötiedote

EY Suomi mukana Helsinki Pride -tapahtumassa

  • Jaa

17.5.2019 EY Suomi osallistuu yhteen Suomen suurimmista ja vaikuttavimmista kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumista, Helsinki Prideen, tapahtuman virallisena yhteistyökumppanina.

EY:lle monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus ovat keskeisiä arvoja ja toimintaa ohjaavia periaatteita. Yhtiössä uskotaan, että globaaleilla markkinoilla menestyvät parhaiten tiimit, joissa yhdistyy eri mielipiteiden, näkökulmien ja taustojen koko kirjo.

Monimuotoisten tiimien on osoitettu kannustavan kekseliäisyyteen sekä tuottavan uusia tapoja ongelmanratkaisuun. Mutta toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla tiimit tarvitsevat tuekseen suvaitsevaisen kulttuurin, jossa kaiken perustana on oikeudenmukaisuus, erilaisuuden arvostaminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen.

”Jokainen meistä on erilainen ja EY:llä me arvostamme ja kunnioitamme yksilöllisiä erojamme. Ilokseni voin todeta, että Suomen EY:ssä tämä arvo myös elää todeksi ja on yksi keskeinen henkilöstömme sitoutuneisuuden ajuri. Henkilöstökyselyissämme nouseekin toistuvasti esiin, että työntekijämme kokevat vahvasti voivansa olla meillä juuri sellaisia kuin he ovat”, kertoo Suomen EY:n toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

Maailmanlaajuisesti EY ajaa ja edistää seksuaalisten vähemmistöjen tasa-arvoa työelämässä globaalin LGBT+ Allies -verkostonsa kautta.  Osana tätä ohjelmaa EY muun muassa osallistuu Pride-tapahtumiin eri mantereilla ja lukuisissa eri maissa.

”Pride-tapahtuman yhteistyökumppanuus on meille luonnollinen jatkumo ja osa monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämiseen liittyvää toimintaohjelmaamme myös täällä Suomessa. Ja suora vastaus työntekijöiltämme tulleeseen toiveeseen”, Äijälä kertoo.

Lisätietoja:

Mikko Äijälä, toimitusjohtaja, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com
Satu Jaatinen, viestintäpäällikkö, EY, puh. 040 722 8068, satu.jaatinen@fi.ey.com