Tilintarkastuspalvelut | Assurance Services

  • Jaa

Taloudellinen raportointi

Toimi oikein alusta alkaen.

Muutoksissa piilee mahdollisuuksien lisäksi haasteita ja riskejä. Yrityksesi on löydettävä tasapaino asianmukaisen riskinhallinnan, paremman läpinäkyvyyden sekä yhtenäisen laadun välillä. Samalla on parannettava prosessien ja järjestelmien tehokkuutta sekä luotava lisäarvoa kustannustehokkaasti. Trendejä ovat laajentuminen kehittyville markkinoille, palvelukeskusten käyttöönotto sekä jatkuva tehokkuuden parantaminen ja kustannusten pienentäminen. Uusissa hankkeissa kannattaa varmistaa, että yrityksesi toimii oikein alusta alkaen.

Palvelumme auttaa yritystäsi vastaamaan toimintamaidensa taloudellista raportointia koskeviin vaatimuksiin.  Keskitetysti johdetuissa palveluissamme otetaan huomioon sekä taloudellinen että verotuksellinen näkökulma.

Tarjontaamme kuuluvat lakisääteiset raportointipalvelut sekä kirjanpitoon liittyvät tukipalvelut, jotka avustavat yrityksen sisäisiä taloustoimintoja. Laadimme esimerkiksi lakisääteiset tilinpäätösasiakirjojat sekä huolehdimme eri laskentakäytäntöjen mukaisten tilinpäätösten muuntamisesta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä FAAS-asiantuntijoihimme:

Accounting and reporting:
Johanna Grönroos
Partner, FAAS Country Lead
Mobile: +358 400 741 075

Process excellence:
Mette Vilos
Partner
Mobile: +358 400 293 629

Insourcing services:
Erik Liljeström
Director
Mobile: +358 400 909 759

 

 EY- Tilinpäätöksen muistilista 2015 pdf

Käytä hyväksesi myös globaalien tietoresurssiemme kuten Global IFRS tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.