Tilintarkastuspalvelut | Assurance Services

Laatua tilintarkastukseen ja raportointiin

Globaali liiketoimintaympäristön muutos haastaa yrityksen johdon, hallituksen, tilintarkastuskomitean ja tilintarkastajat. Me EY:llä autamme sinua ja yritystäsi ymmärtämään nykypäivän rahoitus- ja raportointikysymyksiä ja vastaamaan niihin.


 • Yritys- ja ympäristövastuupalvelut

  Kun taloudellinen tieto ei yksin riitä.

  Läpinäkyvyysvaatimukset kasvavat, ja yhä useampi organisaatio raportoi toimintojensa kestävästä kehityksestä tai yritysvastuusta (Corporate Social Responsibility). Yritysvastuuraportit antavat sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille tietoja siitä, miten tuloksellista organisaation toiminta on ympäristö-, talous- ja sosiaalisten asioiden suhteen. Vastuullisuuraportointi on myös osa riskinhallintaa.

  Perinteisesti huomiota on kiinnitetty vain ja ainoastaan taloudellisiin lukuihin. Tehokas raportointi on kuitenkin paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista, sillä yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös muun kuin rahamääräisen informaation perustella. Lainsäädäntö ja markkinat luovat lisävaatimuksia raportoinnille. Vastuullisuusraportointi antaa numeerista ja laadullista tietoa yhtiön ympäristö-, sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta. Se myös kuvastaa sitä osaa riskinhallinnasta, jota ei voi kattaa vakuutuksilla, esimerkiksi maineriskiä.

  Yritysvastuun palvelumme auttavat yhtiösi hallitusta ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Näiden kriittisten menestystekijöiden osalta varmennamme tiedon tuottamisen ketjut sekä tiedon riittävyyden ja tarkkuuden. Tilintarkastusyhteisönä ja taloushallinnon konsulttina ymmärrämme, kuinka toimintamme vaikuttaa paitsi yritykseesi myös sidosryhmiin ja muuhun liiketoimintaympäristöön.

  EY:n suomalaiset vastuullisuusraportoinnin asiantuntijat ovat osa Pohjoismaista tiimiä. Kokoamme toimeksiantokohtaisesti parhaan ja tarkoituksenmukaisimman kansainvälisen tai kotimaisen tiimin, jolla on vaadittava toimialaosaaminen.

  Autamme organisaatioita tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä tuomalla yritysvastuun käsitteet osaksi strategista riskienhallintaa, toimitusketjun hallintaa, markkinointia, taloutta ja sisäistä tarkastusta.

  Tutustu yritys- ja ympäristövastupalveluihimme.Ota yhteyttä

Tilintarkastuspalvelut
Mikko Järventausta
p. + 358 40 867 5656

Antti Suominen
p. +358 40 707 8031
 

Veropalvelut
Kari Pasanen
+358 400 677 665

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen ja webcasteja.

EU:s revisionsreform

Tilintarkastuksen EU-reformi 

Euroopan unionin (EU) uudistunut tilintarkastussääntely tuli voimaan 17. kesäkuuta 2014, ja sen täytäntöön panemiselle annettiin kahden vuoden siirtymäaika. Uudistukseen kuuluu säädöksiä, jotka koskettavat suoraan yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöt) , sekä kaikkien yritysten toimintaan vaikuttava tilintarkastusdirektiivi, joka tuo muutoksia vuoden 2006 direktiiviin.
 

Reporting: numero 10

EY - Reporting issue 10Reporting-julkaisu käsittelee tilintarkastuksen tulevaisuutta ja luo katsauksen uusiin vaatimuksiin, jotka tulevat vaikuttamaan tarkastajan työhön. Lisäksi tarkastelussa ovat uudet tilinpäätösstandardit ja uusien tarkastajien koulutustarjonta. Julkaisussa pohditaan myös sitä, tulisiko työvoimakysymykset raportoida jatkossa kattavammin. 

 EY- Tilinpäätöksen muistilista 2015 pdf

Käytä hyväksesi myös globaalien tietoresurssiemme kuten Global IFRS tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.