Tilintarkastuspalvelut | Assurance Services

  • Jaa

Yritys- ja ympäristövastuupalvelut

Kun taloudellinen tieto ei yksin riitä.

Läpinäkyvyysvaatimukset kasvavat, ja yhä useampi organisaatio raportoi toimintojensa kestävästä kehityksestä tai yritysvastuusta (Corporate Social Responsibility). Yritysvastuuraportit antavat sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille tietoja siitä, miten tuloksellista organisaation toiminta on ympäristö-, talous- ja sosiaalisten asioiden näkökulmasta. Vastuullisuusraportointi on myös osa riskienhallintaa.

Perinteisesti huomiota on kiinnitetty vain ja ainoastaan taloudellisiin lukuihin. Tehokas raportointi on kuitenkin paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista, sillä yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös muun kuin rahamääräisen informaation perustella. Lainsäädäntö ja markkinat luovat lisävaatimuksia raportoinnille. Vastuullisuusraportointi antaa numeerista ja laadullista tietoa yhtiön ympäristö-, sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta. Se myös kuvastaa sitä osaa riskienhallinnasta, jota ei voi kattaa vakuutuksilla, esimerkiksi maineriskiä.

Yritysvastuun palvelumme auttavat yrityksesi hallitusta ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Näiden kriittisten menestystekijöiden osalta varmennamme tiedon tuottamisen ketjut sekä tiedon riittävyyden ja tarkkuuden. Tilintarkastusyhteisönä ja taloushallinnon konsulttina ymmärrämme, kuinka toimintamme vaikuttaa paitsi yritykseesi myös sidosryhmiin ja muuhun liiketoimintaympäristöön.

EY:n suomalaiset vastuullisuusraportoinnin asiantuntijat ovat osa pohjoismaista tiimiä. Kokoamme toimeksiantokohtaisesti parhaan ja tarkoituksenmukaisimman kansainvälisen tai kotimaisen tiimin, jolla on vaadittava toimialaosaaminen.

Autamme organisaatioita tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä tuomalla yritysvastuun käsitteet osaksi strategista riskienhallintaa, toimitusketjun hallintaa, markkinointia, taloutta ja sisäistä tarkastusta.
 

Tutustu tarkemmin yritys- ja ympäristövastuupalveluihimme.

Ota yhteyttä 

Mikko Järventausta
KHT, tilintarkastuspalveluiden johtaja, Audit Helsinki
p. 040 867 5656

Jani Alenius
Yritys- ja ympäristövastuupalveluiden johtaja
p. 050 598 2750 


Tilaa uutiskirjeemme 

EY:n yritysvastuupalveluden uutiskirje on suunnattu yritysvastuun ja taloushallinnon päättäjille ja ammattilaisille. Sen tarkoituksena on jakaa hyödyllistä tietoa ja EY:n konkreettisia projektiesimerkkejä yritysvastuun johtamiseen ja raportointiin liittyen. Kirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Tutustu ja tilaa sähköpostiisi.

 EY- Tilinpäätöksen muistilista 2015 pdf

Käytä hyväksesi myös globaalien tietoresurssiemme kuten Global IFRS tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.