Ihmisoikeudet

Climate Change and Sustainability Services

  • Jaa

Kaikella yritystoiminnalla voi olla suoria ja epäsuoria ihmisoikeusvaikutuksia. Jokainen yritys koostaan tai toimialastaan huolimatta kohtaa toiminnassaan ihmisoikeusliitännäisiä kysymyksiä ja ongelmia.

Yritysten tulisi ymmärtää toimintansa ja ihmisoikeuksien välinen suhde. Samalla tavalla yritysten tulisi yrittää tunnistaa ihmisoikeuksiin liittyvät riskit ja vaikutukset toimitus- ja jakeluketjuissaan. YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet suosittelevat yrityksiä tunnistamaan, mittaamaan, vastaamaan ja ennakoimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia. Me voimme selkeyttää yrityksille mitä ihmisoikeudet ovat ja ennen kaikkea auttaa selvittämään yritysten omaan toimintaan liittyvät ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit. 

Palvelujamme:

  • Ihmisoikeus due diligence
  • Ihmisoikeusvaikutusarvioinnit
  • Ihmisoikeusriskianalyysit
  • Ihmisoikeuskoulutukset ja konsultointi
  • Toimeentuloon riittävään palkkaan (living wage) liitännäiset projektit