Raportointi ja varmennus

Climate Change and Sustainability Services

  • Jaa

Vastaako yrityksesi raportointi tärkeimpien sidosryhmien odotuksiin?

Yhä useampien yritysten odotetaan tuottavan laadukasta raportointia ja vastaavan jopa useiden eri kansainvälisten ohjeiden ja toimialakohtaisten standardien vaatimuksiin. EU-direktiivi ei-rahamääräisen ja monimuotoisuutta koskevan tiedon raportoinnista vahvistaa suurten yritysten osalta vaatimusta nostaa kestävän kehityksen asiat ylimmän johdon agendalle.

Oikean valinnan tekeminen eri standardien, ohjeiden ja raportointiviitekehysten joukosta on haaste monille yrityksille. Me autamme asiakkaitamme tässä päätöksenteossa sekä tehokkaan raportointiprosessin luomisessa.

Yhteistyössä IT-asiantuntijoidemme kanssa voimme tukea myös yritysvastuutietoa keräävien järjestelmäratkaisujen hankinnassa ja mittareihin liittyvissä määrityksissä.

Tarjoamme myös riippumatonta varmennuspalvelua, jonka avulla taataan yritysvastuutiedon laatu ja oikeellisuus. Varmennus lisää raportoinnin uskottavuutta ja antaa sinulle vahvemman perustan parantaa toiminnan tuloksia.

Voimme tukea sinua mm. seuraavissa asioissa:

  • Raportointiviitekehysten implementointi (esim. GRI, integroitu raportointi)
  • Raportoinnin gap-analyysit
  • Tiedonkeruuprosessien ja kontrollien kehittäminen
  • Riippumaton varmennus