Riskienhallinta

Climate Change and Sustainability Services

  • Jaa

Miten yrityksellesi olennaisia vastuullisuusriskejä tunnistetaan ja hallitaan?

Vaikka useiden organisaatioiden johto ja hallitukset ovat tunnistaneet vastuullisuuden arvon, on heillä harvemmin relevanttia tietoa vastuullisuuteen liittyvistä liiketoimintariskeistä. Tämä liittyy erityisesti riskien tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn määriteltäviin rooleihin ja vastuisiin.

Autamme organisaatiosi johtoa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti vastuullisuuteen liittyviä strategisia ja operatiivisia riskejä sekä hallitsemaan niitä proaktiivisesti. Olipa yrityksesi toiminta kansallista tai kansainvälisesti, voimme auttaa sinua kehittämään strategian, joka hallitsee yrityksen erityiset riskit ja tukee liiketoiminnan tavoitteita.

Kansainväliset organisaatiot kuten YK ja OECD sekä EU:n uusi vastuullisuusraportointia koskeva direktiivi suosittelevat due diligence -prosessien suorittamista yritysvastuukysymyksille. Tämä tarkoittaa prosessia, jolla systemaattisesti tunnistetataan, kvantifioidaan ja hallitaan yritysvastuuriskejä.

Myös hiilidioksipäästöjen hinnoittelu voi olla osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Edelläkävijäyritykset laskevat sisäisen ja ulkoisen hinnan hiilidioksidipäästöilleen ja arvioivat eri sijoitusvaihtoehtojen riskejä ja mahdollisuuksia myös näin ulkoisvaikutusten kautta. Myös sijoittajat mittaavat ja raportoivat portfolioidensa hiilijalanjälkeä ja arvioivat kriittisesti omistustensa hiiliriskiä.

Voimme tukea sinua mm. seuraavissa asioissa:

  • Yritysvastuuriskien arviointi
  • Hiiliriskin hallinta ja hiilen hinnoittelumekanismit
  • ESG (ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioiden) due diligence
  • Lakisääteinen määräystenmukaisuus (REACH, RoHS, konfliktimineraalit, UK:n Anti-Slavery Act)