Tulosten seuranta ja mittaaminen

Climate Change and Sustainability Services

  • Jaa

Tukeeko yrityksesi johtamisjärjestelmä vastuullisuustavoitteitasi?

Vastuullisuuden vieminen käytäntöön edellyttää, että sille määritellyt tavoitteet löytävät tiensä strategiaesityksistä jokapäiväiseen tekemiseen.

Edelläkävijäyritykset mittaavat ja johtavat myös toimintaa, joka jää perinteisten taloudellisten parametrien ulkopuolella. Ei-rahamääräistä tietoa seuraamalla voidaan reagoida ajoissa markkinamuutoksiin ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Liittyivätpä tärkeimmät haasteesi työturvallisuuteen, energiatehokkuuteen tai toimitusketjun vastuullisuuteen, on ensisijaisen arvokasta, että sinulla on käytettävissäsi oikea-aikaista ja tarkkaa tietoa näistä haasteista. Tulosten seuraaminen tukee johdon päätöksentekoa ja lisää uskottavuutta sijoittajille ja tärkeimmille sidosryhmillesi.

Autamme määrittämään relevantteja KPI-mittareita olennaisille yritysvastuukysymyksille ja optimoimaan prosesseja tulosten seurantaan ja raportointistandardien toimeenpanoon.

Muita palvelujamme:

  • Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
  • Hiili- ja vesijalanjälkilaskelmat
  • Tuotekohtaiset elinkaarianalyysit ja tuloskortit