Vastuullinen sijoittaminen

Climate Change and Sustainability Services

  • Jaa

Mitä vaikutuksia investoinneillasi on?

Vastuullinen sijoittaminen on käsite, joka tarkoittaa ESG-tekijöiden (environmental, social and governance) korostamista sijoituspäätöksissä. Se voi tarkoittaa joko tiettyjen yritysten tai toimialojen poisrajaamista sijoitusvaihtoehdoista tai sellaista sijoitusstrategiaa, joka tavoittelee taloudellisen tuoton lisäksi myös mitattavia yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Tämä jälkimmäinen lähestymistapa on kasvava ala erityisesti USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa.

Vastuullinen sijoittaminen näkyy strategiana erityisesti institutionaalisilla- ja pääomasijoittajilla, mutta vastuullisuuskriteerejä otetaan huomioon yhä enemmän myös yritysjärjestelyissä.

Voimme tukea sinua mm. seuraavissa asioissa:

  • Vastuullisen sijoitusstrategian tai -ohjelman kehittäminen
  • ESG due diligence
  • Portfolion vastuullisuusarviointi
  • KPI-mittarien kehittäminen
  • Tulosten seurantaraportointi