Vastuullinen toimitusketju

Climate Change and Sustainability Services

  • Jaa

Onko yritykselläsi oikeat menetelmät hallita toimitusketjun vastuullisuushaasteita?

Yritysten toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Samalla yrityksiltä vaaditaan vastuullista lähestymistapaa sen hallintaan sekä läpinäkyvää raportointia sosiaalisista, eettisistä ja ympäristövaikutuksista pitkin toimitusketjua. Erityisen huomion kohteena ovat yritykset, joiden toimitusketju ulottuu joko suorien tai epäsuorien toimittajien kautta maihin, joissa työolosuhteet ovat heikommalla tasolla kuin esimerkiksi Pohjoismaissa.

Toimittajien valintaan vaikuttavat kuitenkin vastuullisten toimintatapojen lisäksi myös saatavuus, toimitusvarmuus, hinta ja laatu. Tästä syystä edelläkävijäyritykset siirtyvät toimittajien hallinnassa pelkästä riskienhallinnasta ja valvonnasta yhteiseen kehittämiseen ja toimittajien kapasiteetin vahvistamiseen.

Voimme tukea sinua mm. seuraavissa asioissa:

  • Toimitusketjun riskianalyysit
  • Code of Conduct ohjeistojen kehittäminen
  • Koulutus vastuullisesta hankinnasta
  • Toimittajien auditointiprosessit
  • Toimittajienhallintajärjestelmät