Yritysvastuun johtaminen

Climate Change and Sustainability Services

  • Jaa

Tukeeko yrityksesi vastuullisuusstrategia ydinliiketoiminnan tavoitteita?

Vankka yritysvastuustrategia tukee yrityksen kokonaisstrategiaa. Se keskittyy sekä nykyisiin tarpeisiin että hallitsemaan tulevaa kehitystä.

Autamme asiakkaitamme tunnistamalla liiketoiminnalleen olennaiset vastuullisuuskysymykset sekä luomaan niille johtamiskäytännöt ja tavoitteet. Vastuullisuuskysymykset kartoitetaan sidosryhmäanalyysin avulla ja ne priorisoidaan määrittämällä potentiaaliset taloudelliset vaikutukset näille kysymyksille altistumisesta. Nämä vaikutukset voivat olla yritysvastuualoitteiden tuomia säästöjä, vastuullisuusriskien toteutumisesta johtuvia kustannuksia tai uuden vastuullisen liiketoiminnan tuottamia tuloja.

Yritysvastuun ja taloudellisten tuloksien linkittäminen luo mahdollisuuden integroida yritysvastuukysymykset osaksi tulosjohtamista ja liiketoiminnan suunnittelua.

Voimme tukea sinua mm. seuraavissa asioissa:

  • Vertaisanalyysi
  • Sidosryhmädialogi
  • Olennaisuusanalyysi
  • Yritysvastuuohjelmat ja -politiikat
  • Tavoitteiden ja mittarien kehittäminen
  • Organisaation monimuotoisuus- ja tasa-arvoasiat