Vero- ja lakipalvelut | Tax and Law Services

 • Jaa

Maailmanlaajuinen veroyksikkömme

EY:n veroyksikössä työskentelee 29 000 veroasiantuntujaa yli 140 maassa. Globaalisti koordinoidun toimintamme avulla varmistamme laadukkaan asiakaspalvelun kaikkialla maailmassa.

Globaalin tiimin tarjoama saumaton palvelu 

Veropalvelumme tarjoavat saumatonta palvelua asiakkaillemme yli maantieteellisten ja liiketoimintarajojen.

Globaalin toiminnan hyödyt

Henkilöstömme ja globaalit resurssimme auttavat asiakkaita laatimaan ja toimeenpanemaan tulosvastuullisia ja hyvän hallintotavan mukaisia liiketoimintastrategioita nopeasti ja tehokkaasti. Asiantuntijamme yhdistävät paikallisen teknisen osaamisen asianmukaisiin alueellisiin ja globaaleihin näkemyksiin veropolitiikan, lainsäädännön ja hallinnon uusimmista kehityssuunnista.

Pitkäaikainen kansainvälisten komennusten ohjelmamme mahdollistaa sen, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme tärkeimpiin kansainvälisiin haasteisiin kustannustehokkaasti ja ilman aikaerojen ja matkustamisen aiheuttamia esteitä.

Kansainvälisten komennusten ohjelma
yhdistää paikallisen osaamisen ja globaalin perspektiivin

Kokeneet veroasiantuntijamme työskentelevät vuorollaan suurissa liiketoimintakeskuksissa eri puolilla maailmaa ja tutustuvat syvällisesti verokysymysten eri vivahteisiin, erilaisten verotusjärjestelmien keskinäisiin suhteisiin sekä tietenkin erilaisiin liiketoimintakulttuureihin. Asiantuntijat hyödyntävät laajaa osaamistaan asiakkaiden eduksi veroseuraamuskysymysten selvittelyssä tai uusimpien kehityssuuntien ja näkemysten tarjoamisessa.

Määrätietoista palvelua asiakkaiden hyväksi

Erinomaisen asiakaspalvelumme perustana ovat laatu, yhteistyö, tehokkuus ja osaaminen. Sen taustalla on dynaaminen, yksityiskohtainen ja määrätietoinen keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin. Niin uusien ammattilaistemme kuin kokeneempien asiantuntijoidenkin tavoite jokaisessa asiakassuhteessa on tarjota asiakkaan odotukset ylittävää palvelua.

Pyrimme ymmärtämään asiakkaiden liiketoimintaa ja toimialaa syvällisesti, jotta pystymme tarjoamaan näkemyksiä markkinatilanteesta ja auttamaan asiakkaita kehittämään tehokkaita strategioita ja liiketoimintamalleja.

Täyden palvelun täsmäratkaisuja verotukseen

Teemme myös yhteistyötä muiden EY -ammattilaisten kanssa kattavien palvelujen tarjoamisessa toimitusketjun optimoinnista prosessien tehostamiseen ja taloudelliseen laskentaan ja raportointiin. Asiantuntemuksemme kattaa kaikki verotuksen alueet, kuten yritysverotuksen, välilliset verot, kansainvälisen verotuksen, yritysjärjestelyjen verotuksen sekä henkilöstöön liittyvät verotuskysymykset. Erityinen painopisteemme ovat veroasiat, jotka nykypäivänä koskettavat yrityksiä kautta maailman:

 • Säännöstenmukaisuus ja raportointi
  Tiimimme toimivat yhteistyössä EY:n globaalin toimintamallin mukaisesti varmistaakseen, että verojen ja taloudellisten tietojen raportointi tapahtuu tarkasti ja ajoissa, jolloin kaikki lailliset velvoitteet täyttyvät. Asiantuntijamme auttavat yritystäsi myös parantamaan näiden ydintoimintojen arvoa, tehokkuutta ja valvontaa.
 • Siirtohinnoittelu
  Verotehokas ja lain mukainen siirtohinnoittelu yrityksessä on olennaista nykypäivän maailmantaloudessa. Kokenut tiimimme auttaa asiakkaita löytämään oikeat, eri toimialoja, tuotteita ja maita koskevat ratkaisut.
 • Henkilöstöpalvelut, mukaan lukien ulkomaankomennukset
  EY:n tärkein voimavara on henkilöstö. Sovellamme samaa myös asiakkaidemme henkilöstöön. Henkilöstöasiantuntijamme auttavat laatimaan kompensaatio- ja pääomakannustinohjelmia, jotka toimivat avainhenkilöstöä sitouttavina sekä houkuttelevat yritykseen huippuosaamista.  Autamme yritystäsi  pysymään ajan tasalla paikallisten säännösten muutoksissa ja hallinnoimaan globaalia henkilöstöä tehokkaasti. 
 • Toimitusketjun ja prosessien tehostaminen
  Autamme rakentamaan kilpailukykyisiä toimitusketjuja, jotka parantavat tehokkuutta sekä olemassa olevilla että potentiaalisilla uusilla markkinoilla. Välillinen verotus. Opastamme asiakasta arvonlisäveron ja muun välillisen verotuksen globaalissa ympäristössä.
 • Veropolitiikka ja -kiistat
  Maailmanlaajuiseen veropolitiikkaan ja verokiistoihin erikoistuneeseen asiantuntijaverkostoomme kuuluu ammattilaisia, jotka aiemmin työskentelivät korkean tason viranomaisina. He auttavat yritystäsi hallitsemaan riskejä ennakoivasti, jotta tarpeettomilta kiistoilta veroviranomaisten kanssa vältytään.

  Autamme myös erimielisyyksien ratkaisemisessa siten, että ne vaikuttavat asiakkaan liiketoimintaan mahdollisimman vähän. Asiantuntijamme tarjoavat verotusta ja taloutta koskevia näkemyksiä ja vaikutusarviointeja yritykselle olennaisissa kysymyksissä.

Tax Account Leader -ohjelmassamme kullekin asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö, joka auttaa asiakasta saamaan parhaimman hyödyn laajasta osaamisestamme ja resursseistamme.

Alueelliset veropalvelukeskuksemme tarjoavat teknistä, useita alueita kattavaa liike-elämän ja toimialakohtaista asiantuntemusta tosiaikaisesti. Kukin keskus toimii kokeneiden veroasiantuntijoiden virtuaalisena kohtaamispaikkana ja tarjoaa keskitettyjä ja systemaattisia palveluja.

Järjestämme myös säännöllisesti tapahtumia ja seminaareja asiakkaiden ja kokeneen ja osaavan henkilöstömme yhteyksien edistämiseksi. Tapahtumia järjestetään eri puolilla maailmaa ja ne räätälöidään kunkin maantieteellisen alueen ja toimialan tarpeiden mukaisesti.

Globaali palvelutiimi

Olemme enemmän kuin pelkkä paikallisesti johdettujen kansallisten veropalvelujen verkosto. Olemme globaali palvelutiimi. Henkilöstömme, osaamisemme ja näkemyksemme ovat yrityksesi käytettävissä. Verotusympäristössä tapahtuu muutoksia. Me voimme auttaa.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.

 

Me pidämme sinut ajan tasalla!

Lue viimeisimmät tiedotteet uutisarkistostamme.

Hyödynnä myös globaalien tietoresurssiemme tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.