Vero- ja lakipalvelut | Tax and Law Services

  • Jaa

Kansainvälinen yritysverotus

Monikansallisten yritysten talous- ja verojohtajat toimivat yhä vaativammassa liiketoimintaympäristössä ja ovat lisääntyvän tarkkailun alla. Konsernin sisäisten transaktioiden hinnoittelu, toimitusketjut, yritysjärjestelyt ja rahoitus ovat kasvavassa määrin huomion kohteena. Yritysjohtajat pyrkivät varmistamaan, että yrityksen veroasema on yhdenmukainen strategian kanssa kilpailukyvyn parantamiseksi ja tuottaakseen arvoa osakkeenomistajalle.

EY:n kokeneet kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijat Suomessa toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden maiden kollegoiden kanssa, mahdollistaen laadukkaan, responsiivisen ja ajantasaisen kansainvälisten yritysveropalvelujen tarjontamme. Avustamme yritystäsi laatimaan ennakoivan ja kattavan globaalin verostrategian, jossa otetaan huomioon nykypäivän liiketoiminnan tarpeet, ja joka tukee kestävää kasvua.

Kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntemus on tarpeen lähes kaikissa valtioiden rajat ylittävissä toimissa ja järjestelyissä. Kilpailukykyiset liiketoimintaratkaisut globaalissa toimintaympäristössä tarvitsevat tuekseen verotehokkaat toimintamallit ja konsernirakenteen. Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen edellyttää eri maiden verosäännösten, verosopimusten ja EU-vero-oikeuden tuntemista. Konsernin liiketoimintatavoitteisiin integroitu globaali verostrategia edesauttaa konserneja ennakoimaan ja hallitsemaan kokonaisverorasitustaan, tukee yrityksen kasvua ja tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa.

Autamme kartoittamaan suunnitellun, rajat ylittävän liiketoiminnan veroseuraamukset Suomessa ja ulkomailla ja tuemme optimaalisten veroratkaisujen kehittämisessä maailmanlaajuisesti. Avustamme globaalien veroriskien hallinnassa ja koko kansainvälisen konsernin kannalta edullisimpien vaihtoehtojen kartoittamisessa. Olemme apunanne myös rajat ylittävien raportointivaatimusten täyttämisessä sekä yhteydenpidossa veroviranomaisiin.


Lue lisää siirtohinnoitteluun ja liiketoimintamallien tehostamiseen liittyvistä palveluistamme.

Connect with us

Stay connected with us through social media or email alerts.

 

Me pidämme sinut ajan tasalla!

Lue viimeisimmät tiedotteet uutisarkistostamme.

Hyödynnä myös globaalien tietoresurssiemme tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.