Change your people? Or change your people?

 • Jaa

Vahva henkilöstöhallinto on yritykselle olennainen voimavara

Henkilöstöhallinto muuttuu maailman mukana. Globalisaatio, väestönmuutokset, teknologia ja sääntely muokkaavat maailmaa ja horjuttavat vakiintuneita talouden ja yhteiskunnan asetelmia. Myös tulevaisuuden työ ja tavat tehdä työtä ovat muutoksessa. Ilmiöiden myötä myös organisaatioiden pitää muuttua nopeaan tahtiin − ja niiden henkilöstön sopeutua ketterästi muutokseen.

Sopivien osaajien rekrytointi, johtaminen, motivointi, sitouttaminen, palkitseminen ja kehittäminen kustannustehokkaasti ovat entistä vaikeampia kokonaisuuksia alati muuttuvassa työelämässä

EY auttaa asiakkaita henkilöstöhallinnon haasteiden ratkomisessa niin kansainvälisen liikkuvuuden, palkitsemisjärjestelmien, suorituksen johtamisen ja HR-prosessien kehittämisen kuin muutosjohtamisen konsultoinnin kautta. Monipuolinen osaaminen, maailmanlaajuinen verkosto ja yhteistyötä painottava työskentelytapamme auttavat meitä kysymään parempia kysymyksiä ja löytämään näin parempia vastauksia organisaatioiden tueksi. Avullamme saavutat paremmat, kestävät lopputulokset ja kasvatat yrityksesi kilpailukykyä.

EY:ltä löydät henkilöstöhallinnon, johtamisen, palkitsemisen ja kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijat

Liiketoimintastrategiaa tukeva vahva henkilöstöhallinto on tätä päivää ja sen toteuttamisessa kansainvälinen huipputiimimme tukee yrityksiä ja ratkoo eri alojen mutkikkaita haasteita muun muassa seuraavilla erityisosaamisen alueilla:  

 • ulkomaankomennukset
 • työvoiman liikkuvuus,
 • johdon palkitseminen,
 • henkilöstön palkitseminen,
 • organisaatiomuutokset,
 • työsuhteiden elinkaaret,
 • suorituksen johtaminen,
 • henkilöstöhallinto,
 • henkilöstöhallinnon murrosvaiheet.

Yritysjärjestelyt ovat myös asiakkaidemme agendalla. HR Due Diligence -selvitykset, IPO readiness -avunanto tai tuki integraation aikana ovat osaamisaluettamme. Autamme yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa hyödyntämällä kattavaa valikoimaa asiantuntijoitamme, työkaluja ja menetelmiä, jotta asiakkaamme saisivat maksimaalisen hyödyn irti yritysjärjestelyistään.

Monipuolinen osaaminen, maailmanlaajuinen verkosto ja yhteistyötä painottava työskentelytapamme auttavat meitä kysymään parempia kysymyksiä ja löytämään näin parempia vastauksia organisaatioiden tueksi. Avullamme saavutat paremmat, kestävät lopputulokset ja kasvatat yrityksesi kilpailukykyä.
 

Tutustu tarkemmin

EY - Collaborative Deployment

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus ja maahanmuutto

Tuemme yrityksiä Mobility-ohjelmien kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Autamme yrityksiä komennusstrategioiden, -politiikkojen ja -prosessien kehittämisessä. Luomme ulkomaankomennusten hallintaan ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen strategiaa noudattaen olemassa olevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Vahvaan Mobility-osaamiseemme kuuluvat:

 • Riskit ja lainsäädännön noudattaminen
 • Ulkomaankomennusten hallinnointi
 • Henkilöverotus ja sosiaaliturva
 • Palkkahallinnon tuki
 • Työ- ja oleskeluluvat
EY-performance-and-reward

Palkitseminen

Autamme yritystäsi kehittämään liiketoimintatavoitteita tukevia henkilöstön ja johdon palkkaus –ja palkitsemisjärjestelmiä, rakenteita, prosesseja ja käytänteitä, jotka motivoivat, sitouttavat, houkuttelevat sekä ohjaavat työntekijöitä. Kehitystyössä voimme tarpeen mukaan huomioida verotus ja työsopimuslaki-liitännäiset asiat.

 • Ylimmän johdon palkitseminen
 • Koko henkilöstön palkitseminen
 • Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät (LTI), Osakepalkkiojärjestelmät, Optiojärjestelmät
 • Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät (STI), tulospalkkio -ja bonusjärjestelmät sekä myynti-insentiivit
 • Kokonaispalkitseminen
 • Palkka -ja etuisuusrakenteet
 • Kommunikointituki
 • Analyysit (esim. kokonaispalkitsemisen nykytila-analyysi, palkitsemisjärjestelmien toimivuus, markkinavertailu, benchmark)
EY_Due_diligence_people_advisory_services

Yritysjärjestelyt ja henkilöstön (HR) due diligence

Autamme yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa hyödyntämällä kattavaa valikoimaa erilaisia työkaluja, tekniikoita ja menetelmiä:

 • HR due diligence - selvitykset
 • Day 1 – valmiuden suunnittelu
 • IPO – valmiuden suunnittelu
 • Yritysjärjestelyn jälkeinen tuki integraatiossa
EY - Are you ready for the cloud

HR-teknologia

Autamme teitä valitsemaan ja kehittämään moderneja tietojärjestelmiä, jotka helpottavat HR:n työtä, sekä tukevat liiketoimintaa. Tuemme asiakkaitamme myös palkanlaskennan kustannusten ja riskien hallitsemisessa.

 • Palkanlaskenta
 • HR- teknologia
 • Digitalisointi
EY - 5 Insights for Executives

Analytiikka

Autamme yrityksiä ymmärtämään työvoimaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä, sekä tehostamaan raportointia ja HR-prosesseja analytiikan avulla.

 • Mittaaminen
 • Mallintaminen ja raportointi
 • Työvoimakustannusten laskenta ja analysointi
 • Määrällinen ja laadullinen analyysi
EY - Organisation and Talen Planning What is Opt

Talent

Autamme asiakkaitamme strategisen työvoimasuunnittelun, työnantajakuvan ja arvolupauksen kehittämisessä. Tuemme asiakkaitamme osaajien tunnistamisessa, kyvykkyyden johtamisessa, henkilöstöriskien minimoinnissa sekä organisaation kehittämisessä eri organisaation tasoilla ja toiminnoissa.

 • Strateginen työvoimasuunnittelu
 • Osaamisen kehittäminen
 • Organisaation kehittäminen
 • Henkilöstöriskien hallitseminen
EY_People_Advisory_Services

Muutoksen johtaminen ja henkilöstöprosessit

Tuemme asiakkaitamme muutoksen hallinnassa ja organisaatiomallien suunnittelussa. Rakennamme toimintamalleja henkilöstöjohtamiseen ja autamme henkilöstöprosessien suunnittelussa ja tehostamisessa, sekä henkilöön liittyvien riskien kartoituksessa.

 • Muutosjohtaminen
 • Organisaatiomallien suunnittelu
 • Henkilöstöjohtamisen toimintamallit
 • Henkilöstöprosessien tehostaminen ja politiikkojen luominen

 

Top