Vero- ja lakipalvelut | Tax and Law Services

  • Jaa

Uutiset ja tiedotteet

2018

Yhteisöjen tulolähdejakoon luvassa muutoksia vuoden 2020 alusta
November 2018

2017

Mobility tax and Mobility immigration alert
January 2017

2016

Tax News - muutoksia verotukseen
December 2016

Finland: Legislative changes to the taxation procedure as of January 2017
October 2016

Kaksi uutta EUT:n ratkaisua liittyen netistä ostettaviin pääsylippuihin ja muihin hyödykkeisiin - korttimaksujen arvonlisäverokäsittely voi muuttua¨
Kesäkuu 2016

Tiedote kiinteistömuutoksista
Huhtikuu 2016

Verohallinnon ohje arvonlisäveron vähennysoikeudesta selkiyttää konserniyhtiöiden vähennysoikeutta
Maaliskuu 2016

Ajankohtaista verotuksesta, tammikuu 2016

HR & Tax Alert, January 2016
 

2015

Indirect Tax Alert, joulukuu 2015: Arvonlisäverotukseen tulossa lakimuutoksia − kartoita verovaikutukset liiketoimintaasi

TradeWatch Newsletter, October 2015

HR & Tax Alert, October 2015

Ajankohtaista verotuksesta, lokakuu 2015

Indirect Tax Alert, elokuu 2015: Konsernirakenne vaikuttaa arvonlisäverorasitukseen - huomioi kiristynyt verokäytäntö

Indirect Tax Alert, June 2015: EU VAT refunds for non-EU businesses

Välillisen verotuksen trendit 2015, maaliskuu 2015

 

2014

Arvonlisäverotuksen lakimuutokset 2015 alussa
17.12.2014

Sähköisten palveluiden, telepalveluiden ja radio- sekä tv-lähetyspalveluiden arvonlisäverotus muuttuu B2C-kaupassa 2015 alusta lukien
 

Euroopan komission tutkimus: Vaikuta tuleviin B2B-tavarakaupan arvonlisäverosäännöksiin
27.5.2014

Kohderyhmämarkkinointitilaisuuksien alv-vähennyskelpoisuus nyt entistä laajempi
30.4.2014

Romualalle käännetty arvonlisäverovelvollisuus 2015
23.4.2014

Rakentamispalvelujen tiedonantovelvollisuus - oletko varautunut?
14.4.2014

2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (HE 185/2013)
14.11.2013

Finland’s draft Bill reduces corporate income tax rate and introduces additional restrictions on corporate tax deductions
16.10.2013

Yhteisöverokanta laskee - yritysten vähennysoikeuksiin ja varojenjakoon lisäkiristyksiä
15.10.2013

Arvonlisäverolakiin muutos ensi vuoden alusta: Mahdollisuus perustaa yhteenliittymiä kustannustenjakoperiaatteella
25.9.2013

Euroopan Unionin tuomioistuimelta ratkaisu yleiskulujen vähennyksiin sovellettavan suhdeluvun laskennasta kansainvälisissä tilanteissa
17.9.2013

Korkein hallinto-oikeus muutti kantaansa factoring-palvelujen arvonlisäverokäsittelystä
2.9.2013

Budjettiriihi palautti ansiotulo-osingot mutta yritysveromuutosten yksityiskohdat jäivät auki
30.8.2013

Rakentamiseen laaja tiedonantovelvollisuus 1.7.2014 – tarkista oma tilanteesi!
29.8.2013

Unionin tuomioistuimen päätös tappioiden poikkeuslupamenettelyyn liittyvässä asiassa
8.7.2013

Matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettelyä voi joutua soveltamaan entistä laajempi joukko yrityksiä – tarkista oman yrityksesi tilanne!
11.6.2013

Muutos työsuhdeoptiotulon jakamiseen eri maissa verotettavaksi kansainvälisissä tilanteissa
6.6.2013

Euroopan Unionin tuomioistuimelta ratkaisu jäsenvaltioiden oikeudesta rajoittaa ryhmärekisteröintimahdollisuuden soveltaminen vain tietyille toimialoille
2.5.2013

Merkittävä täsmennys markkinointitilaisuuksien vähennysoikeuteen arvonlisäverotuksessa
22.4.2013

Verouudistus kannustaa kasvamaan
26.3.2013

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotuksesta KHO:n uusia tulkintoja
12.3.2013

Edelleenveloitusten arvonlisäverokäsittelyyn täsmennyksiä: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa käsitellään maksutapaan liittyvän lisämaksun sisällyttämistä veron perusteeseen
25.1.2013

Muutoksia ja mahdollisuuksia ryhmärekisteröinnissä
11.1.2013

2012

Korkovähennysrajoitusta koskeva lakiehdotus hyväksyttiin valiokuntakäsittelyssä muuttamattomana, varainsiirtoverolain muutoksen soveltamista ehdotettiin lykättäväksi kahdella kuukaudella
10.12.2012

The draft bill on restrictions to interest deductibility was approved unchanged at the Committee, whereas the amendments of the capital transfer tax law to come into effect was proposed to be postponed with two months
10.12.2012

Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 125/2012)
13.11.2012

The new Government Bill on restrictions to interest deductibility (HE 146/2012)
7.11.2012

Hallituksen esitys korkojen vähennysoikeutta koskevista rajoituksista
(HE 146/2012)

5.11.2012

New draft Bill on restrictions to interest deductibility circulated for comments  
26.9.2012

Uusi luonnos hallituksen esitykseksi korkojen vähennyskelpoisuutta koskevista rajoituksista  
20.9.2012

Ruotsi laskee yritysverokantaansa tuntuvasti
13.9.2012

Hallituksen vuoden 2013 talousarvioesityksen veromuutokset 
30.8.2012  

Euroopan Unionin tuomioistuin: Täydenvaltakirjan salkunhoitopalvelu verollista  
13.8.2012 


Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen veromuutokset
9.8.2012

Valtiovarainministeriön täsmennys lausuntokierrokselle lähetettyyn hallituksen esitysluonnokseen korkojen vähennyskelpoisuutta koskevista rajoituksista  
10.5.2012


The Finnish Ministry of Finance has on 7 May 2012 released additional information regarding the proposed restrictions on interest deductibility
10.5.2012

Draft Government Bill on new Finnish interest deductibility restrictions circulated for comments 
17.4.2012

Luonnos hallituksen esitykseksi korkojen vähennyskelpoisuutta koskevista rajoituksista lähetetty lausuntokierrokselle 
17.4.2012 

Hallituksen kehysriihen tuloksena verojen korotuksia! 
23.3.2012

Ruotsissa ehdotettu tiukennuksia korkovähennysrajoituksiin - myös Suomessa asiaa koskeva lainsäädäntöhanke vireillä  
23.3.2012

Proposed tightening of the Swedish interest deduction limitation rules   
23.3.2012 


KHO:n päätös kaventaa pysäköintitoiminnan arvonlisäverollisuutta  
7.3.2012 

Verohallinnon ohje rakentamispalveluiden käännetystä arvonlisäverotuksesta
6.3.2012

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.

 

Me pidämme sinut ajan tasalla!

Lue viimeisimmät tiedotteet uutisarkistostamme.

Hyödynnä myös globaalien tietoresurssiemme tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.