Yritysjärjestelyt | Transaction Advisory Services

 • Jaa

Valuation, Modelling and Economics

Mikä on yrityksen tai yksittäisen omaisuuserän arvo?

Arvonmäärityksiä tarvitaan pääosin liiketoiminnallisista tai sääntelyyn liittyvistä syistä. Esimerkiksi transaktio- tai uudelleenjärjestelytilanteessa arvonmääritys tukee päätöksentekoa tarjoamalla perustellun lähtökohdan liiketoimintapäätökselle. Sääntelyyn liittyvässä tilanteessa riippumattoman osapuolen huolellisesti laatima ja dokumentoima arvonmääritys lisää luottamusta ja vähentää riskiä arvostukseen mahdollisesti liittyvistä näkemyseroista.

Tehokkaan liiketoimintamallin laatiminen on monimutkainen ja vaikea tehtävä, olipa kyseessä sitten yritysjärjestelyn, investoinnin, uuden markkinatilaisuuden tai muun strategisen vaihtoehdon arviointi. Liiketoimintamallinnuksen asiantuntijamme auttavat yritystäsi toteuttamaan liiketoiminnan tehokkaan taloudellisen mallinnuksen, joka tukee yrityksesi strategista ja operatiivista päätöksentekoa.

Arvonmäärityksen ja taloudellisen mallinnuksen palvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

 • Transaktioihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät arvonmääritykset
  Riippumaton arvonmääritysneuvonanto yritysjärjestelyissä, yhteisyrityksissä ja liittoumissa auttaa asiakkaitamme arvioimaan erilaisia investointi- ja divestointimahdollisuuksia. Tarjoamme riippumatonta neuvonantoa osakkeenomistajille ja yrityksien hallituksille. Meillä on kokemusta sekä julkisista ostotarjouksista, yritysten vapaaehtoisista ja pakottavin syin tapahtuvista irtautumisista sekä lähipiiritransaktioista.
 • Tilinpäätösliitännäiset arvonmääritykset
  Tarjoamme neuvonantoa kansainvälisten ja paikallisten tilinpäätösstandardien ja verosäännösten mukaisissa kauppahinnan allokoinneissa määrittämällä aineettomien omaisuuserien kuten tavaramerkkien, teknologioiden tai asiakassuhteiden arvon. Osaamisemme kattaa myös aineellisten omaisuuserien arvonmäärityksen. Tarjoamme neuvonantoa myös kirjanpitolainsäädännön velvoittamien omaisuuserien arvonalennustestauksien laatimisessa ja dokumentoinnissa.
 • Verotukseen ja muuhun sääntelyyn liittyvät arvonmääritykset
  Tarjoamme neuvonantoa liiketoimintojen ja eri omaisuuserien markkinaehtoisen arvonmäärityksen laatimisessa verotarkoituksiin. Toimimme myös ulkopuolisena asiantuntijana arvonmääritystä koskevissa riita-asioissa.
 • Liikkeenjohdon strategista päätöksentekoa tukeva mallinnus
  Tarjoamme liiketoiminnan mallinnuspalveluita esimerkiksi monimutkaisiin yritysjärjestelyihin, vaativiin investointihankkeisiin tai yhtiön liiketoimintaportfolion optimointiin liittyen. Yhdistämme mallinnusosaamisemme EY:n asiantuntijuuteen liikkeenjohdollisissa, verotuksellisissa ja kirjanpitolainsäädännöllisissä kysymyksissä tarjotaksemme parhaan mahdollisen tuen strategisessa päätöksenteossanne.
 • Liiketoiminnan operatiivista seurantaa ja suunnittelua tukeva mallinnus
  Tarjoamme räätälöityjä mallinnuspalveluita erilaisiin liiketoiminnan operatiivisen seurannan ja taloudellisen suunnittelun ja ennustamisen tarpeisiin. Meillä on laajaa kokemusta erilaisten johdon raportoinnin ratkaisujen toteutuksesta. Data-analytiikkaosaamisemme avulla autamme ymmärtämään yrityksenne keskeiset arvoajurit yksityiskohtaisella tasolla.
 • Taloudellisen mallin auditointi
  Tarjoamme taloudellisten mallien tarkastuspalveluita tilanteisiin, joissa esimerkiksi rahoittajat vaativat mallin teknisen toimivuuden ja laskentalogiikan sekä mahdollisesti vero- ja kirjanpitokäsittelyn mallinnuksen riippumatonta tarkastamista.

Lisätietoa 

Connect with us

Stay connected with us through social media or email alerts.

Ota yhteyttä

Olli Kemppinen, Director
+358 40 844 2190

Companies embrace sustainable M&A

EY - Capital Confidence Barometer - October 2015

Our 13th Global Capital Confidence Barometer finds companies pursuing M&A deals at a rate not seen this decade.

EY - Closing the deal: strategies to increase speed and value

Are you considering divesting assets? If not, you should be.

Read our latest Global Divestment Study and sector reports.