5 minuutin lukuaika 25 maalisk. 2020
Ilmakuva Shanghain moottoritiestä

Kuinka ketteryydestä tulee kriittinen tekijä nopeasti muuttuvilla markkinoilla

Kirjoittaja Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Yhteistyössä
5 minuutin lukuaika 25 maalisk. 2020
Samankaltaisia aiheita Advanced Manufacturing

Uudet määräykset, taloudelliset olosuhteet ja muuttuvat asiakasmieltymykset pakottavat ajoneuvojen valmistajat ja niiden toimittajat muuttumaan ketterämmiksi.

Johtajat auto- ja kuljetusalan 17 yrityksessä ovat paljastaneet puhelinhaastatteluissa analyytikoille, että heidän on pakko parantaa ketteryyttään kysynnän muutosten vuoksi. He yrittävät tasapainottaa toimintakustannustensa hallintaa samalla, kun tukevat riittävästi uuden tekniikan kehittämistä.

Ansiotutkimusanalyysien 10 tärkeintä aihetta:

 1. maantieteellinen kehitys
 2. liikkuvuuden kehitys
 3. toimintakustannukset
 4. rakenneuudistusaloitteet
 5. fuusiot ja yritysostot, yhteisyritykset (joint ventures) ja kumppanuudet
 6. sääntelykysymykset
 7. valmistus- ja toimitusketjun hallinta
 8. tuotekehitys
 9. käyttöpääoman ja kassavirran hallinta
 10. geopoliittiset kysymykset.

Kolme tärkeää aihetta ensimmäisellä neljänneksellä 2019

Alueellinen kysyntä, liikkuvuuden kehitys ja toimintakustannukset olivat tärkeimmät aiheet ensimmäisellä neljänneksellä 2019, kuten edellisellä neljänneksellä 2018. Niiden sijoitusten säilyminen tällä neljänneksellä osoittaa, että paikallinen kysyntä, tekninen kehitys ja makrotaloudelliset olosuhteet ovat edelleen avainasemassa auto- ja kuljetusalan yritysten kasvustrategioissa. Näitä aiheita käsitellään jäljempänä:

 • Maantieteellinen kehitys: Alueellinen kysyntä säilyi top-10-luettelon ensimmäisellä sijalla sekä ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2019 että vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Tämä osoittaa, että auto- ja kuljetusalan yritykset vastaavat muuttuvaan kysyntään Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yleinen talouskasvu Aasiassa on edelleen keskimääräistä korkeampaa, vaikka kasvu onkin siellä hidastunut useissa tärkeimmissä ajoneuvosegmenteissä. Samalla kun valmistajat kohtaavat uusia haasteita Euroopassa uusien päästöasetusten takia, kaikkialla Yhdysvalloissa on todisteita kasvavasta kiinnostuksesta katumaastureihin (SUV), kevyisiin kuorma-autoihin ja crossover-malleihin.
 • Liikkuvuuden kehitys: Tekninen kehitys pysyi toisella sijalla sekä ensimmäisellä neljänneksellä 2019 että neljännellä neljänneksellä 2018. Tämä osoittaa, että datan ja sisällön hallinnasta on tulossa entistä tärkeämpää auto- ja kuljetusalan yrityksille. Yritykset etsivät uusia tapoja parantaa palvelujaan ja vahvistaa asiakassuhteitaan, koska itseohjautuvien autojen ja sähköautojen tekninen kehitys muuttaa edelleen markkinoita. Tämä vaikuttaa lopulta myös kuljettajan kehittyneisiin avustusjärjestelmiin, joiden kysyntä kasvaa ennakoitua nopeammin. Näiden innovaatioiden tukemiseksi valmistajien on etsittävä yritysostoja, yhteisyrityksiä (joint ventures) ja yrityshautomoita, jotka mahdollistavat pääsyn tällaiseen tekniikkaan.
 • Toimintakulut: Auto- ja kuljetusalan yritysten operatiiviset tiimit kohtaavat uusia haasteita, kun makrotaloudelliset olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Suurimmat huolenaiheet liittyvät raaka-aineisiin, valuuttakursseihin, tekniikkaan, logistiikkaan ja kyvykkäisiin työntekijöihin, valuuttojen epävakaisuuden ollessa edelleen tärkein huolenaihe. Näiden epävarmuustekijöiden ja liikkuvuuden kehitykseen liittyvien korkeampien kustannusten odotetaan jatkuvan seuraavalla vuosineljänneksellä. Ansiotutkimusanalyysit osoittavat toimintakustannusten noususta huolimatta, että tekniseen kehitykseen liittyvien kustannusten odotetaan tukevan korkeaa kasvua pitkällä aikavälillä.

Uudet aiheet ensimmäisellä neljänneksellä 2019

Yritystason aloitteet ja tuotekehitys ovat luettelon kaksi uutta esiin noussutta teemaa. Ensimmäinen aihe koskee toiminnan tehostamista, yritystoimintojen uudelleenorganisointia ja divestointeja. Jälkimmäisessä aiheessa tarkastellaan ajoneuvotyyppien kysyntää, tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäämistä sekä tuoteinnovaatioita:

 • Rakenneuudistusaloitteet: Auto- ja kuljetusalan yritykset keskittyvät rakenteellisen tehokkuuden parantamiseen, varmistaen samalla myös toimintakustannusten alenemisen. Jotkut ajattelevat, että digitaalisia taitoja omaavien työntekijöiden palkkaaminen auttaisi heitä saavuttamaan tämän tavoitteen. Joidenkin mielestä rakenneuudistuksista on myös tulossa ”normaali” osa yrityskulttuuria.
 • Tuotekehitys: Yhä useammat auto- ja kuljetusalan yritykset pyrkivät ottamaan käyttöön uusia aloitteita asiakaskokemuksen parantamiseksi. Uudet arkkitehtuurit, parannettu polttoainetehokkuus ja uudet tietoviihdetoiminnot sekä keskittyminen päästöstandardien noudattamiseen ovat edelleen uusien lanseerausten painopistealueita.
 • Laajuus, rajoitukset ja metodologia

  Tässä analyysissä tarkastellaan tärkeimpiä aiheita, joista 17 auto- ja kuljetusalan yrityksen johtajaa (mukaan lukien henkilöautojen, hyötyajoneuvojen ja autoteollisuuden toimittajat) ovat keskustelleet analyytikkojen kanssa puhelinhaastatteluissa. Raportissa seurataan näiden aiheiden muutoksia vuosineljänneksittäin, jotta saadaan tietoja muutoksista eri toimialoilla.

Yhteenveto

Autoalan yritysten, mukaan lukien henkilöautojen, hyötyajoneuvojen ja autoteollisuuden toimittajien, on pakko muuttua entistä ketterämmiksi paikallisten taloudellisten olosuhteiden muutosten, tekniseen kehitykseen liittyvien toimintakustannusten ja muuttuvien asiakasmieltymysten vuoksi.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Yhteistyössä
Lisää aiheesta Advanced Manufacturing