6 minuutin lukuaika 16 syysk. 2019
Työntekijä korjaa kylmätaontakonetta

Miten Advanced Manufacturing -toimialan johtavat yritykset vastaavat markkinoiden muutoksiin

Kirjoittaja Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.

6 minuutin lukuaika 16 syysk. 2019
Samankaltaisia aiheita Advanced Manufacturing

Advanced Manufacturing (AM) -toimialan johtavat yritykset päivittävät prioriteettejaan varmistaakseen kestävän kasvustrategian markkinoiden muutoksessa.

Advanced Manufacturing -toimialan kasvunäkymät vaihtelivat toimialasektoreittain toisessa kvartaalissa (2Q19) markkinoiden haasteiden seurauksena. Lupaavista näkymistä huolimatta esimerkiksi sellaiset toimialat kuten industrial products (IP) suhtautuvat tulevaisuuteen varovasti tärkeiden loppukäyttäjämarkkinoiden, kuten vaikkapa autoteollisuus- ja elektroniikkasektorin vaihtelevan kehityksen vuoksi.

Tuloksista toisessa kvartaalissa (2Q19) keskusteltaessa 28 kehittyneen tuotantotekniikan johtavat yritykset (myös ilmailu- ja puolustusteollisuus, teollisuustuotteet ja kemianteollisuuden alasektorit) keskustelivat myös seuraavan kvartaalin strategiaan vaikuttavaista tekijöistä.

Huolimatta siitä, että olosuhteet eivät ole juuri muuttuneet edellisestä kvartaalista, prioriteetit sen sijaan ovat. Tällä kertaa johtavat yritykset painottavat enemmän innovaatiota, uusien tuotteiden sekä palvelujen lanseeraamista ja rahoitusaloitteita yhdessä kuluttajamarkkinoiden kehityksen kanssa.

Advanced Manufacturing -toimialan toisen kvartaalin strategia näyttää monipuoliselta sektoreiden vaihtelevien kasvunäkymien vuoksi. Tärkeimmät kohdat käsitellään alla:

1. Kehitys markkinoilla — trendit tärkeimmissä asiakassegmenteissä

Ennusteiden mukaan useiden yritysten tulosten heikentyminen jatkuu toisessa kvartaalissa tärkeiden asiakassegmenttien, kuten globaalin autoteollisuuden heikentymisen vuoksi. Kiinan ja Etelä-Korean elektroniikkateollisuus ja Yhdysvaltojen asuntorakentaminen ovat muutamia niistä kuluttajamarkkinoista, joiden kasvu on heikentynyt. Toisaalta julkisen sektorin entistä suurempi panostus maanpuolustukseen Yhdysvalloissa ja Euroopassa nostaa ilmailu- ja puolustussektorin tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Öljyn ja maakaasun hankinta- ja jalostussektorille povataan myös kasvua, mikä puolestaan lisää laitteiden ja kemikaalien kysyntää.

2. Kriittiset projektit — avainprojektien päivitykset ovat elintärkeitä yrityksen strategialle

Oikein ajoitettu projektien tuotannon ja välitavoitteiden päivittäminen on ehdottoman tärkeää yrityksen onnistuneen strategian kannalta. Tätä silmällä pitäen useimmat kemianteollisuuden yritykset investoivat tehokkuuteen – kaluston uusimisesta suunnanmuutokseen ja uusiin ERP-järjestelmiin.

3. Maantieteellinen jakautuminen — kasvu eri alueilla

Kiinassa kysyntä on edelleen korkeaa muun muassa rakentamisessa, infrastruktuurissa ja puolustussektorilla, ja talouden elvyttäminen ja kuluttajien lomailuun liittyvä kulutus ovat myös nousussa. Pohjois-Amerikan kasvulupaukset tulevat ensisijaisesti ilmailu- ja puolustussektorin yrityksiltä maanpuolustukseen tehtävien investointien seurauksena. Teollisuus- ja rakennusmarkkinoiden kasvu vaikuttaa epäyhtenäiseltä, joskin koronlasku voi lisätä kulutusta toisessa kvartaalissa. Valuuttamarkkinoiden vastatuulesta huolimatta latinalainen Amerikka, ja erityisesti Brasilia ja Meksiko näyttävät vahvoja kasvun merkkejä. Kuiva sää ja laivaliikenteen vaarat sen sijaan ravistelevat jo kovia kokeneita länsieurooppalaisia kemianteollisuuden yrityksiä.

4. Tutkimus on keskiössä uusien tuotteiden ja palvelujen lanseerauksessa

Digitaaliset teknologiat tehostavat valmistusta ja turvallisuutta kemianteollisuudessa ja teollisuustuotesektorilla ja vähentävät myös toimintakustannuksia. Teollisuustuoteyritykset investoivat jatkuvasti enemmän R&D-toimintaan tukeakseen innovatiivista tarjontaa. Ilmailu- ja puolustussektori panostaa myös R&D-toimintaan valtioiden kasvavien puolustusbudjettien tuella. Yhteistyö tarjoaa vertaisyrityksille mahdollisuuksia uusien teknologioiden kaupallistamiseen myös tulevaisuudessa.

5. Käyttöpääoman ja rahavirtojen hallinta — muutoksia näkyvissä

Käyttöpääoman hallinta ja tehokas priorisointi, jota tuottavuuden ja kustannusten hallintaan tähtäävät ohjelmat tukevat, näkyy rahavirtojen myönteisenä kehityksenä. Myös myyntisaamisten entistä tehokkaampi kotiuttaminen on yhä tärkeämpää erityisesti ilmailu- ja puolustussektorin yrityksille.

6. Rahoitus — pääoman hallinta ja hyödyntäminen

Osakkeiden takaisinosto ja osinkositoumukset edistyvät useimmilla yrityksillä suunnitellusti, jota myös satunnaiset osakekurssin laskut tehostavat. Kaikkien sektoreiden yritysten pääomamenot kasvavat. Osa vertaisyrityksistä panostaa uusien tuotteiden ja palvelujen lanseeraamiseen ja tilojen päivittämiseen, ja toiset investoivat puolestaan fuusioilla ja yrityskaupoilla hankittuihin varoihin.

7. Muutoksia talousnäkymissä — positiivisia tulosnäkymiä odotettavissa

Ilmailu- ja puolustussektorin yritysten tulosnäkymät ovat suurelta osin optimistisia. Useat vertaisyritykset suhtautuvat kuitenkin varovaisesti toiseen kvartaaliin makrotalouden epävarmuuden ja heikentyneen kysynnän vuoksi. Kustannusten hallintaan tähtäävien ohjelmien odotetaan edelleen johtavan positiivisiin tuloksiin, mutta alan johtavat yritykset ovat tietosia siitä, että saatava hyöty voi kutistua tuloskasvun mahdollisesti hidastuessa.

8. Kustannukset kuriin — kustannukset tarkistetaan organisaation kaikilla tasoilla

Leikkaukset kohdistuvat yleensä organisaatiorakenteisiin, toimialojen karsimiseen, tuotannon tehostamiseen ja tiukempaan toimitusketjun hallinnointiin. Automaatio ja digitaaliset järjestelmät ovat avuksi kuluja karsittaessa, mutta investointien ja tuoton on oltava selvää sijoittajille kustannuksia vähennettäessä. Fuusiot tarjoavat mahdollisuuksia kustannussynergiaan, ja monivuotiset ohjelmat vähentävät valmistuskustannuksia.

9. Muutoksia tuotantoasteessa — kapasiteetti tarkistetaan entistä useammin

Ilmailu- ja puolustussektorin yritykset johtavat kapasiteetin lisäämisestä käytäviä keskusteluja sekä ilmailu- että puolustusalalla. Muutamat teollisuustuotesektorin vertaisyritykset vähentävät auto- ja elektroniikkatuotteiden materiaalien valmistusta vastauksena heikentyneeseen kysyntään.

10. Geopoliittinen tilanne — tullit lisäävät kustannuksia

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden ei juurikaan odoteta parantuvan toisessa kvartaalissa (2H19), ja pidempään jatkuessa se voi vaikuttaa sijoittajien luottamukseen ja makrotalouteen. Brexitin lähestyessä toimittajia pyydetään ylläpitämään suurempia varastoja UK:ssa vajeen ja toimitusvaikeuksien välttämiseksi. Tullit lisäävät valmistajien kustannuksia, ja osa valmistajista korottaa hintoja, ja osa puolestaan pyrkii kattamaan kustannukset muilla keinoilla.

  • Laajuus, rajoitukset ja menetelmät

    Tässä katsauksessa tarkastellaan 28:n Advanced Manufacturing -toimialan johtavan yrityksen käymiä julkisia keskusteluja tuloksista toisessa kvartaalissa. Edustettuna ovat ilmailu- ja puolustusalan yritykset, teollisuustuotteiden valmistajat ja kemianteollisuuden yritykset. 10 tärkeintä aihetta on valittu yksinomaan analyytikkojen tuloksista käymien keskustelujen perusteella. Aiheita käsitellään pikemminkin niiden ajankohtaisuuden näkökulmasta kuin niiden universaalin tärkeyden kannalta, ja tavoitteena on tuoda esiin sekä Advanced Manufacturing -toimialan johtavien yritysten ja alan analyytikkojen näkemykset kvartaalin aikana.

Yhteenveto

Advanced Manufacturing -toimialan yritykset raportoivat alasektoreiden 2H19 kasvunäkymistä. Esimerkiksi ilmailu- ja puolustussektorilla tunnelma on luottavainen, mutta muilla sektoreilla ollaan varovaisempia markkinoiden tärkeimpien suuntausten muututtua. Innovaatio on osoittautunut kriittiseksi tuotteiden ja palvelujen kilpailukyvyn varmistamisessa markkinaolosuhteiden vaihdellessa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.

Lisää aiheesta Advanced Manufacturing