6 minuutin lukuaika 10 kesäk. 2020
Insinööri työskentelee ar-kuulokkeilla tuotantolinjalla

Kuinka työvoiman, maksuvalmiuden ja toimitusketjun avulla edistetään tuotannon prioriteettejä

6 minuutin lukuaika 10 kesäk. 2020
Samankaltaisia aiheita Advanced Manufacturing COVID-19

Kun COVID-19:stä tuli uhka vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, valmistajat joutuivat kohtaamaan monimutkaisia päätöksiä liiketoimintaympäristössä, joka muuttui päivittäin.

Työntekijöitä piti tukea heidän työskennellessään toimitiloissa ja kotona. Maksuvalmius oli säilytettävä. Toimitusketjujen piti toimia edelleen. Ilmailu- ja puolustus-, teollisuustuotteet ja kemianteollisuusyritykset valmistautuvat kohtaamaan haasteet.

Vaikka koronaviruksen vaikutuksista on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, useiden teollisuusyritysten odotetaan kasvavan hitaasti vuoden 2020 jälkipuoliskolla, kun maailma mukautuu työskentelemään "uudessa" normaalissa.

Teollisuusalan yritykset sopeutuvat COVID-19:n muokkaamaan liiketoimintaympäristöön kaikkialla maailmassa. Kymmenen suosituimman teeman tunnistaminen perustuu tuotantoyritysten huhti-toukokuun 2020 aikana käymiin tuloskeskusteluihin.

Tässä on 10 suosituinta teemaa:

1. Loppumarkkinoiden kehitys

Autoteollisuuteen, öljy- ja kaasu- sekä lentoyhtiöihin COVID-19 ja ennätyksellisen alhainen öljyn hinta vaikuttivat eniten vuoden 2020 alussa. Koska suuri osa maailman väestöstä oli määrätty pysymään kotona, lääkkeiden, ruoan ja juomien, kotitaloustuotteiden ja kulutuselektroniikan myynti kasvoi. Henkilökohtaisten suojavälineiden ja lääkkeiden kysyntä lisäsi erikoistuotteiden myyntiä.

2. Rahoitustoimenpiteet

Uudet luottolimiitit ja lainat auttavat yrityksiä hallitsemaan maksuvalmiusriskejä. Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyviin velkoihin saadaan pidemmät takaisinmaksuajat. Pääomamenoja, mukaan lukien koko yrityksen laajuiset muutokset ja kiinteistöjen rakennushankkeet, lykätään.

3. Organisaatiokulttuuri ja osaaminen

Työpaikoilla tapahtuu sekä lyhyen että pitkän aikavälin muutoksia. Useampi johtaja totesi, että kotona työskentelevät työntekijät olivat olleet odotettua tuottavampia ja kertoivat olevansa valmiita tukemaan suurempaa joustavuutta.

4. Taloudellisten näkymien muutos

Talouden ohjaus tuleville kvartaaleille ja jopa koko vuodelle 2020 on jätetty pois. Ennusteet on joko säilytetty tai pidennetty aikavälejä. Monet odottavat globaalien loppumarkkinoiden kysynnän laskevan vuoden 2020 toisella neljänneksellä todeten, että autoteollisuuden ja kaupallisen ilmailualan toimintojen rakentaminen ja kehittäminen laskisivat merkittävästi. Joissain havainnoissa liiketoimintayksiköiden kasvu näyttää joskus olevan tasaista, mutta se voi johtua yhden tuoteryhmän korkeasta kysynnästä (kuten henkilökohtaiset suojavarusteet) ja muiden tuotteiden kysynnän heikkenemistä.

5. Kustannusten karsiminen

Johtajat keskittyvät kustannusten hallintaan kaikkialla organisaatioissa. Käynnissä olevat tuottavuus- ja kustannushallintaohjelmat jatkuvat useimmissa yrityksissä, ja joissain on nostettu säästötavoitteita. Johtajat leikkaavat korvauksia ja ovat tekemässä henkilöstövähennyksiä. Merkittäviä pääomamenoja lykätään lyhyellä aikavälillä.

6. Käyttöpääoman ja kassavirran hallinta

Edellisen vuosineljänneksen aikana havaituissa muutoksissa varastojen lisääntyminen on ollut haaste käyttöpääoman hallinnassa, etenkin ilmailualan yrityksille. Vaikka saamiset ovat olleet käyttöpääoman parannusohjelmien painopiste, valmistajat yrittävät tasapainottaa viivästyneiden saamisten tasoa keskittyen pitkäaikaisten asiakassuhteiden säilyttämiseen. 

7. Toimitusketju

Toimitusketjun läpinäkyvyyteen ja joustavuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Tehtaiden sulkemiset useilla alueilla ja siitä seuranneet toimitusketjun pullonkaulat ovat lisänneet valmistajien tietoisuutta tarpeesta ymmärtää paremmin omat toimittajaverkostonsa. Yritykset ovat tiiviissä yhteydessä toimittajiinsa estääkseen likviditeettiongelmia lopettamasta toimintaa.

8. Kriittiset projektit

Yritykset ovat perustaneet COVID-19-reagointiryhmiä käsittelemään työntekijöiden ja yhteisöjen tarpeita koordinoimalla tukea sekä maailmanlaajuisella että paikallisella tasolla. Monet valmistajat ovat siirtäneet varojaan käynnistääkseen tai lisätäkseen tärkeimpien pandemiatarvikkeiden tuotantoa. Pääomamenojen vähennysten vuoksi useita laitos- ja tietotekniikkahankkeita on jätetty odottamaan, mutta puolustussopimukset sekä sotilasvälineiden ja -palvelujen toimitukset jatkuvat suunnitellusti useimmissa maissa.

9. Tuotantomäärien muutokset

Tehtaiden sulkemiset joko paikallisten hallitusten määräyksillä tai COVID-19:sta johtuen, ovat häirinneet toimitusketjuja ja tilaustoimituksia maailmanlaajuisesti. Autoteollisuuden tuotantolinjat, joiden toiminta on vähentynyt jyrkästi, käyvät joutokäynnillä käyttökustannusten ja varaston hallitsemiseksi. Samaan aikaan pandemiatarvikkeiden tuotanto toimii täydellä kapasiteetilla vastatakseen valtavaan kysyntään.

10. Maantieteellinen kehitys – kasvumarkkinat

Johtajat keskustelivat Aasian ja Tyynenmeren, Latinalaisen Amerikan sekä Lähi-idän ja Afrikan markkinaolosuhteista. Liikevaihdon laskun Aasian ja Tyynenmeren suurimmilla talousalueilla, etenkin Kiinassa, odotetaan kääntyvän vuoden toisella neljänneksellä, kun yritykset avautuvat uudelleen. Monet valmistajat tunnustivat toimitusketjun toiminnan ratkaisevan merkityksen Kiinassa, Intiassa ja muissa Aasian ja Tyynenmeren maissa.

  • Tutkimuksen laajuus, rajaukset ja menetelmät

    Tässä analyysissä tarkastellaan keskeisiä teemoja 22 globaalin teollisuusyrityksen osalta, mukaan lukien ilmailu- ja puolustus-, teollisuustuotteet ja kemianteollisuuden alasektorit, julkisten tuloskeskustelujen osalta huhti-toukokuussa 2020. Tässä raportissa seurataan edellä mainittujen aiheiden muutoksia vuosineljänneksittäin tavoitteena syventää näkemyksiä tuotannon muutoksista.

Johda yrityksesi COVID-19-kriisin läpi

Meillä on selkeä kuva kriittisistä kysymyksistä ja uusista vastauksista, joita tarvitaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja sopeutumisen varmistamiseksi.

Tutustu

Ota meihin yhteyttä saadaksesi välittömästi tukea

Saat apuamme kriisinhallinnan, liiketoiminnan jatkuvuuden ja yritysten sopeutumisen suhteen.

 

Ota yhteyttä

Yhteenveto

Valmistajat ymmärsivät maailmanlaajuisen pandemian edetessä, että työntekijöitä on tuettava heidän työskennellessään toimitiloissa ja kotona, likviditeetti on säilytettävä ja toimitusketjut on tarkastettava uudelleen. Ilmailu- ja puolustus-, teollisuustuotteet ja kemianteollisuusyritykset valmistautuvat kohtaamaan haasteet.

Tästä artikkelista

Lisää aiheesta Advanced Manufacturing COVID-19