Kirjanpito ja raportointi

- Tilintarkastus

Talousjohtajat kokevat painetta toimittaa yhä laadukkaampia raportteja ympäristössä, jossa teknologia, sääntely ja valvonta lisääntyvät entistä nopeammin. EY voi tukea taloushallinnon tiimejä tässä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

IASB:n uusi vuokrastandardi

EY voi neuvoa ja tukea uuden standardin käyttöönotossa laatimalla organisaatiolle tehokkaan etenemissuunnitelman IFRS 16:n käyttöönoton hallintaan. 

Lataa lisätietoja

Mitä EY voi tehdä organisaatiosi hyväksi

Talousjohtajat, mukaan lukien varainhoidon valvojat ja rahastonhoitajat, kohtaavat entistä enemmän haasteita raportoinnissa sidosryhmille.

Taloushallinnon tiimejä pyydetään parantamaan raportointiprosessia ja toimittamaan enemmän pienemmillä resursseilla. Sidosryhmät, kuten hallitusten jäsenet, haluavat enemmän tietoja ja entistä nopeammin. Muutokset eivät koske vain kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) ja Yhdysvaltain tilinpäätösstandardilautakunnan (FASB) standardeja, vaan kansallisten tilinpäätösstandardien laatijat yhdenmukaistavat myös omia standardejaan kansainvälisten standardien mukaisiksi. Muitakin sääntelymuutoksia on tehty ja raportoinnin läpinäkyvyyden lisäämistä vaaditaan. Asioita hankaloittaa vielä se, että organisaatiot odottavat talousjohtajien ottavan entistä suuremman roolin strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.

Organisaatioiden ja niiden talousjohtajien tulisi ymmärtää ja arvioida näiden muutosten vaikutusta koko liiketoimintaan ja taloudelliseen suorituskykyyn sekä niiden välittömiä vaikutuksia taloushallintoon. Tämä vaatii entistä enemmän ponnistelua kirjanpidon teknisen osaamisen arvioimiseksi ja hyödyntämiseksi. Tarvitaan selkeiden ja johdonmukaisten kirjanpitokäytäntöjen ja -ohjeiden sekä uusien innovatiivisten tekniikoiden, työkalujen ja analytiikan tarpeiden tunnistamista ja tiimin taitojen ja valmiuksien kehittämistä, jotta raportointitehokkuutta voidaan parantaa.

Financial Accounting Advisory Services (FAAS) -ammattilaisemme keskittyvät tukemaan johtavia organisaatioita, kun ne luovivat tässä jatkuvasti muuttuvassa kirjanpito- ja raportointiympäristössä, auttaen asiakkaita ratkaisemaan teknisiä kirjanpito- ja taloushallinnon raportointiongelmia.

Palvelumme ovat maailmanlaajuisia ja ne räätälöidään asiakkaidemme tarpeisiin ja käsittelemään mm. seuraavia asioita:

  • Koko yrityksen kirjanpitoperiaatteiden ja dokumentaation kehittäminen
  • Taloushallinnon prosessien ja valvonnan virtaviivaistaminen, mukaan lukien prosessien kehittäminen tai integrointi osana taloushallinnon muutoksia ja ERP-toteutuksia
  • GAAP-, IFRS- ja IPSAS-muutosten nopeuttaminen
  • Valvontatilien ja olennaisten heikkouksien parantaminen
  • Rahoitusjohdannaisten ja hyödykesopimusten kirjanpito
  • Lakisääteisten raportointiprosessien järkeistäminen
  • Ehdotettujen uusien kirjanpitostandardien ja -ohjeiden aiheuttamien ristiriitojen käsittely, mukaan lukien niiden vaikutukset nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin
  • Uusien välineiden kehittäminen tilinpäätösstandardien toteuttamiseksi ja päätöksenteon helpottamiseksi

Uusi tulojen kirjausstandardi

EY voi antaa neuvontaa ja tukea olennaisten tulosten saavuttamiseksi laatimalla älykkään, erikseen räätälöidyn etenemissuunnitelman IFRS 16:n käyttöönoton hallintaan.

Lataa lisätietoja

Ota meihin yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.