Forensic & Integrity Services

Tuomme ulottuvillesi maailmanlaajuisen verkostomme asiantuntijat sekä tuoreimman teknologiamme.

Kuinka voimme auttaa sinua

EY:n forensiikkatiimiin kuuluu yli 4500 asiantuntijaa ympäri maailman. Heidän monipuolisesti koulutetusta ja monipuolisen työkokemuksen omaavasta joukosta löydämme juuri ne henkilöt, jotka osaavat parhaiten auttaa sinua organisaatiosi kohtaamissa haasteissa. 

Väärinkäytösten selvittäminen

Maailmanlaajuinen tiimimme koostuu paitsi väärinkäytösten selvittämiseen (ns. investigaatiot) erikoistuneista asiantuntijoista, myös juridiikkaan, compliance -asioihin ja teknologiaan perehtyneistä ammattilaisista. Autamme sinua toimimaan nopeasti ja odotusten mukaisesti, mikäli organisaatiossasi on ilmennyt epäilyjä esimerkiksi petoksista, lahjonnasta tai muista väärinkäytöksistä. Neuvomme myös tilanteissa, joissa organisaatiosi täytyy vastata viranomaistiedusteluihin.

Meillä on verkostomme tuoma tarkka ymmärrys siitä, miten väärinkäytöksiä tulee missäkin juridisessa ympäristössä tutkia, ja millaisia rajoituksia paikallinen lainsäädäntö toiminnallemme laittaa. Pystymme lisäksi teknologian avulla keräämään tietoja ja todistusaineistoa, joilla havaitun ongelman laajuus voidaan selvittää nopeasti ja tehokkaasti. Tarpeen vaatiessa esittelemme havaintomme ja analyysimme myös oikeuden edessä.

Riskiarvioinnit ja compliance

Voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi myös väärinkäytöksiin ja lahjontaan liittyvissä riskiarvioinneissa sekä compliance-ohjelmien räätälöimisessä. Pyrimme auttamaan yrityksiä luomaan eettisen liiketoimintakulttuurin, jossa rehellisyyden ja läpinäkyvyyden merkitys korostuu. Se tekee liiketoiminnasta kestävämpää ja suoraa yritystä maineriskeiltä. Compliance-ohjelmaa kehitettäessä voidaan erityisesti painottaa sellaisia alueita, joissa - esimerkiksi data-analytiikan avulla - on havaittu tavanomaista suurempia riskejä.

Kaupalliset riita-asiat ja korvausvaatimukset

Palveluksessamme on myös asiantuntijoita, joilla on kokemusta monimutkaisista kaupallisista riidoista ja korvausvaatimuksista. Lakimiestenne laskenta-asiantuntijoina voimme suunnitella ja tehdä tarpeelliset taloudelliset analyysit, jotka tukevat strategiaanne – oli kyseessä sitten oikeudenkäynti, välimiesmenettely tai muu riidanratkaisutapa. Maailmanlaajuisen verkostomme eri alojen asiantuntijat auttavat meitä tarjoamaan puolueettomia ja perusteltuja lausuntoja hyvinkin spesifeistä – ja ratkaisevista - yksityiskohdista riita-asiassanne. Neuvomalla sopimusten ja kauppojen taloudellisissa näkökohdissa ennen sopimuksen allekirjoittamista voimme auttaa riitojen synnyn ennaltaehkäisyssä.

Autamme organisaatiotasi myös vakuutus- ja avustushakemusten laadinnassa, mikäli olette joutuneet kärsimään taloudellisia tappioita onnettomuuden tai rikoksen johdosta. Tiimillämme on kattava kokemus mm. menetetyn katteen laskentaperiaatteista, ja voimme tukea organisaatiotanne koko prosessin läpi, aina mahdolliseen oikeuskäsittelyyn asti.

Yritysjärjestelyihin liittyvät ”compliance” -riskeihin kohdistetut selvitystyöt

Yritysjärjestelyiden yhteydessä tehtäviin due diligence selvityksiin erikoistuneet ammattilaisemme auttavat organisaatiotasi ja sen lakimiehiä tunnistamaan ja lieventämään fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyviä riskejä. Yritysjärjestelyiden yhteydessä tehdään tyypillisesti selvityksiä kohdeyrityksessä tehdyistä korruption vastaisista toimista, arvioidaan compliance-ohjelman tehokkuutta sekä selvitetään mahdollisia havaittuja yksittäisiä ongelmakohtia. Usein teemme myös riskianalyysejä, joilla pyritään arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä taloudellisten väärinkäytösten näkökulmasta sekä sen valmiutta kohdata ja käsitellä esimerkiksi petos- tai lahjontatapauksiin liittyviä ongelmia.

Tietotekniset turvallisuusriskit

EY:n tietoturvallisuuteen erikoistuneet asiantuntijat auttavat organisaatioita selviämään monimutkaisista verkkohyökkäyksistä. Tiimimme ovat auttaneet yrityksiä reagoimaan esimerkiksi tietovarkauksiin, sähköpostien kautta tulleisiin uhkiin, ransomware-hyökkäyksiin ja luottokorttitietovarkauksiin. Tietoturvallisuuteen liittyvissä selvityksissä uusi teknologia digitaalisine todistusaineistoineen liittoutuu perinteisten selvitysmenetelmien kanssa. Voimme auttaa myös sääntelykyselyihin vastaamisessa ja yhteydenpidossa viranomaisiin. Koska verkossa tapahtuvat väärinkäytökset ylittävät usein kansainväliset rajat, räätälöimme toimenpiteemme aina kunkin maan lainsäädäntöön soveltuvaksi.

Autamme myös GDPR -asioissa, ja meillä on kokemusta niin tietosuojan kuin yksityisyydensuojan kehittämiseen liittyvistä haasteista.

Data-analytiikka

Hyödynnämme data-analytiikkaa kaikissa edellä kuvatuissa palveluissamme. Se on usein jopa olennainen osa niitä. Data-analytiikka on mahdollista myös strukturoimattomalle datalle: sähköpostien, tekstiviestien tai ylipäänsä minkä tahansa tietokoneella olevan, luonnollista kieltä sisältävän dokumentaation läpikäyminen on automatisoitavissa. Koneoppiminen ja robotiikka mahdollistavat näissäkin tapauksissa suurten datamassojen nopean läpikäynnin. Väärinkäytös- ja compliance -riskien hallinta tulee näin kustannustehokkaammaksi.

Tietosuoja on olennainen osa toimintaamme, ja tarjoamiimme palveluratkaisuihin sisältyvät aina moninkertaiset, niin virtuaaliset kuin fyysiset suojakerrokset.

Red phone booth in English countryside at night

Onko organisaatiosi valmis EU:n whistleblower-direktiiviin? 

Tutustu ilmoituskanavapalveluumme ja varaa ilmainen arviointi!

Lue lisää

Ota yhteyttä tiimiimme:

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.