3 minuutin lukuaika 31 maalisk. 2020
underwater chain

Kun kaikki on epävarmaa – hallitusten ja tarkastusvaliokuntien rooli kriisinhallinnassa

Kirjoittaja Heikki Ilkka

EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. Tilintarkastuspartneri pääasiassa rahoitusalalla. Satoja tilintarkastus- ja konsultointiasiakkaita 20 vuoden ajan.

3 minuutin lukuaika 31 maalisk. 2020

Käynnissä oleva koronakriisi asettaa hallitukset ja tarkastusvaliokunnat uudenlaisten haasteiden eteen – mihin keskittyä, kun kaikki on epävarmaa. Operatiivinen johto hoitaa kriisiä päivittäin, jolloin hallituksen rooliksi muodostuu tyypillisesti toisaalta johdon tukeminen, mutta myös katseen luominen pidemmälle tulevaisuuteen. Myös tarkastusvaliokunta joutuu valitsemaan mitkä ovat ajankohtaisimpia kysymyksiä juuri nyt.

R
ahoitus ja likviditeetti – Vakavaraisinkaan yritys ei kykene jatkamaan toimintaansa, jos sen likviditeetti kuivuu. Käynnissä oleva kriisi on osoittanut puutteita bondi-markkinoiden toimivuudessa, mikä puolestaan on osaltaan kiihdyttänyt osakemarkkinoiden syöksyä. Myös yritystodistusmarkkina on yskähdellyt. Toisin kuin vuoden 2008 finanssikriisissä, keskuspankit ovat kuitenkin nyt nopeilla ja voimakkailla toimillaan varmistaneet, että pankeilla on likviditeettiä ja siten kykyä ylläpitää talouden rahoitusta. Pankit ovat rahoituksen kanavoinnin ydin ja niillä on nyt siihen myös kapasiteettia. Yritysten pitää kuitenkin olla aktiivisia rahoittajiensa suuntaan omien kassavirtaennusteidensa pohjalta. Tarkastusvaliokuntien tulee puolestaan arvioida rahoituksen riittävyyttä vähintäänkin osavuosikatsausten laadinnan yhteydessä. Mikäli rahoituksen riittävyyteen liittyy epävarmuutta, siitä tulee myös viestiä.

Sijoittajaviestintä – Pörssiyhtiöt ovat vetäneet viime aikoina kiihtyvällä tahdilla takaisin vuodelle 2020 annettuja tulosennusteita. Kukaan ei tiedä miten kriisi kehittyy ja miten kauan se kestää. Vaikutukset ovat erilaisia toimialasta riippuen, mutta kukaan ei voi väittää olevansa täysin immuuni epidemian vaikutuksille. Vaikka kriisi ei vaikuttaisikaan kysyntään, se voi aiheuttaa vähintäänkin operatiivisia haasteita liikkumisrajoitusten ja sairastapausten muodossa. Tulevaisuus on epävarma, mutta kaikki ei ole tuntematonta. On asioita, joita tiedetään ja toisaalta asioita, jotka ovat epävarmoja. Epävarmuuden vallitessa sijoittajaviestinnän tulisi olla entistäkin aktiivisempaa ja läpinäkyvämpää. Kerrotaan se mitä tiedetään ja kuvataan myös skenaarioita sille mikä on epävarmaa. Ja jos mahdollista, kerrotaan myös miten aiotaan varautua erilaisiin skenaarioihin. Markkinat tyypillisesti palkitsevat yrityksiä, jotka ovat aktiivisia ja johdonmukaisia viestinnässään. Viestinnän niukkuus luo epävarmuutta.

Perusasiat kunnossa – Kriisin keskelläkin on tärkeää, että käytettävissä on luotettavaa ja ajantasaista taloudellista informaatiota. Taloudellisen raportoinnin prosessien ja sisäisten kontrollien pitää toimia. Kriisi vaatii myös varautumissuunnitelmien päivittämistä. Miten toimitaan, jos henkilökuntaa on sairaana? Miten varmistetaan järjestelmien toimivuus etätyön mahdollistamiseksi? Miten tunnistetaan ja suojaudutaan virtuaalisen työskentelyn luomilta haavoittuvuuksilta kyberrikollisuuden suhteen? Onko tilanteeseen varauduttu varmistamalla esimerkiksi tilapäisen työvoiman tai erityisasiantuntijoiden saatavuus lyhyellä varoitusajalla? Keskitytäänkö tällä hetkellä hoitamaan käsillä olevaa tilannetta, vai onko käynnissä jo varautuminen tilanteen pahenemiseen? Miten huolehditaan henkilökunnan (henkisestä) jaksamisesta? Käynnissä on tällä hetkellä maailman laajin etätyökokeilu, joka asettaa ihmisten johtamiselle täysin uudenlaisia, ennen kokemattomia haasteita.

Yhteenveto

Tämäkin kriisi menee ohi. Tämäkin kriisi opettaa meille jälleen jotain. Uskotaan siihen, että muistelemme jonain päivänä tätäkin kriisiä opettavaisena kokemuksena, jota emme toivottavasti koskaan enää koe uudelleen. Ainakaan juuri samanlaisena.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Heikki Ilkka

EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. Tilintarkastuspartneri pääasiassa rahoitusalalla. Satoja tilintarkastus- ja konsultointiasiakkaita 20 vuoden ajan.