Kun yhtiösi hallitus toimii tekoälyn edelläkävijänä, voitatko puolellesi tulevaisuuden kuluttajan?

10 minuutin lukuaika 14 toukok. 2019
Kirjoittajat
Sharon Sutherland

EY Global Center for Board Matters Leader and Asia-Pacific Networks Leader

Global mindset. Power through diversity. Art lover. Intellectually curious. Traveler. Legacy matters. Passionate about learning initiatives.

Robert Holston

EY Global Consumer Industries Consulting Leader

Unlocking differentiated value for consumer-facing companies navigating an increasingly complex, connected digital world. Inclusive leader, high-performing team champion. Ironman triathlete. Foodie.

Yhteistyössä
10 minuutin lukuaika 14 toukok. 2019

Yhtiöiden hallitukset, jotka edistävät tekoälyn kokonaisvaltaista ja muutospohjaista käyttöönottoa, voivat auttaa organisaatioita tulevaisuuden kuluttajasuhteiden haltuunotossa.

Tekoäly disruptoi useita toimialoja, ja markkinoille tulevat uudet tulokkaat voivat saada vakiintuneisiin operaattoreihin verrattuna merkittävää kilpailuetua käyttämällä tekoälyä. Samaan aikaan monet tekoälyn ymmärtämisen ja omaksumisen suhteen epävarmuutta osoittavat perinteiset kuluttajatuotteet ja vähittäiskaupan organisaatiot ovat vaarassa jäädä kehityksestä sivuun kuluttajien suhtautumisen tuotemerkkeihin muuttuessa perustavanlaatuisesti ja näiden omaksuessa tekoälyn kaltaiset uudet teknologiat.

Tekoälyn tarjoamat disruptiiviset mahdollisuudet tarkoittavat, että etenkin yhtiöiden hallitusten on voitava kontekstualisoida seuraava tekoälyaalto muuttaakseen ja kasvattaakseen liiketoimintaansa. Tulevaisuuteen suuntautuvat yhtiön hallitukset ajavat organisaatioitaan hyödyntämään tekoälyn laajoja mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen laaja-alaisesti ja sementoida varhaisen omaksumisen tarjoamat edut. Hallitusten on myös pohdittava, millä muilla tavoin tekoäly voisi vaikuttaa kuluttajasuhteeseen, ja niillä on kriittinen rooli sen varmistamisessa, että luottamus tekoälyyn toimii kaiken perustana.

Katsaus tulevaisuuden kuluttajiin

Kuluttajien sitouttaminen on käymistilassa. Kuluttajat, jotka arvostavat enemmän aikaa kuin rahaa, haluavat tekoälyn tunnistavan omia ihanteitaan ja elämäntapojaan heijastelevat brändit. Sosiaaliset trendit - kuten kuluttajat, jotka haluavat tulla "paremmiksi versioiksi" itsestään tai myötävaikuttaa yhteiskunnan paranemiseen - tarjoavat tekoälylle merkittäviä mahdollisuuksia osallistua näihin tarpeisiin vastaamiseen. Kulutukseen kohdistuvien asenteiden muuttuessa tekoäly voi tarjota brändeille tarkoituksenmukaisia tapoja edistää kestävyyttä tai sosiaalista etua ja olla yhteydessä kuluttajiin syvemmällä tasolla. Toisaalta kuluttajat voivat käyttää tekoälyä välttääkseen brändejä, jotka eivät vastaa heidän arvojaan. Yhtiöiden hallitukset voivat myötävaikuttaa tekoälyteknologian rooliin vastaamalla tähän kuluttajakäyttäytymisen muutokseen.

Tekoäly: kuluttajasuhteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien rakentaminen

Tekoäly on tehokas työkalu, joka voi luoda uusia arvoehdotuksia esimerkiksi sen suhteen, miten se vaikuttaa kuluttajan tuotepolkuun. Asiakkaiden kysyntä tekoälyn kuratoimalle tuotetarjonnalle on suuri. Kuluttajat hyötyvät tuotteista, joita suunnitellaan ja suositellaan heidän yksilöllisten tarpeidensa ja mieltymyksiensä mukaan. Tuotemerkit, jotka kykenevät vastaamaan tähän odotukseen, parantavat asiakkaiden säilyttämistä ja uskollisuutta.

Eteenpäin suuntautuvat hallitukset ymmärtävät odottaa teknologian kehittymistä ennen, kuin organisaatio ottaa tekoälyn käyttöön holistisella ja muutoksen aikaansaavalla tavalla. Samaan aikaan hallitukset, jotka tukevat organisaatioitaan - riippumatta niiden digitaalisesta kypsyydestä tähän päivään mennessä - tekoälyn tarkastelemisessa tämän mahdollisuuksien linssin läpi pystyvät viime kädessä erottautumaan organisaatioina asiakkaiden silmissä.

Lisää avoimuutta ja luottamusta tekoälyyn

Tekoäly voi vaikuttaa oudolta ja vieraalta käsitteeltä. Voimmeko luottaa siihen, että tekoäly tekee sen, mihin se on suunniteltu? Kuinka organisaatioiden pitäisi vastata tällaisiin huolenaiheisiin? Luottamus on kriittinen osa jokaista kuluttajakokemusta, joten organisaatioiden on rakennettava luottamusta tekoälyyn heti alusta lähtien.

Koulutus ja tekoälyn nykyisten rajoitusten ymmärtäminen ovat merkittävä askel luottamuksen luomisessa teknologiaan. Myös tekoälysovellusten reaaliaikainen seuranta sen tarkistamiseksi, toimivatko ne turvallisissa rajoissa, on tarpeen. Tekoälysovelluksen ja sen käyttötavan riskiprofiili (mukaan lukien etiikka, sosiaalinen vastuu, tilivastuu ja luotettavuus) auttaa määrittämään tavat hyödyntää sen potentiaalia. Syrjintään ja puolueellisuuteen liittyvien riskien ratkaisemiseksi teknologiatiimien on tehtävä työtä voittaakseen riittämättömään dataan ja viallisiin algoritmeihin liittyvät esteet. Katsotun inhimillisyyden puuttumisen vaikutuksen vähentämiseksi suunnittelutiimien on tunnustettava ihmisen psykologia ja käyttäytyminen.

Yhtiöiden hallitusten on otettava huomioon, että tekoäly muistuttaa monin tavoin ihmisälyä ja virheet ovat usein osa oppimisprosessia. Tämän odotuksen ja siitä seuraavien oppien sisällyttäminen strategiaan ja prosesseihin, jotka viime kädessä parantavat tekoälyn hyödyntämistä, johtaa puolestaan lisääntyneeseen luottamukseen.  

Mitä yhtiöiden hallitukset voivat odottaa seuraavaksi?

Tekoälyn potentiaali on valtava, ja se tulee vain kasvamaan. Vain hallitukset, jotka ovat halukkaita osoittamaan uteliaisuutta ja kiinnostusta aiheeseen, voivat merkityksellisesti keskustella johdon kanssa tekoälyn hyödyllisyydestä organisaatiolle pitkällä aikavälillä. Yhtiöiden hallitusten on ymmärrettävä, mitä tarjottavaa tekoälyllä on, ja autettava organisaatioitaan mullistamaan siihen liittyvät innovaatio- ja kasvumahdollisuudet.

Kysymyksiä hallitukselle:

  • Tutkiiko ja ymmärtääkö hallitus, kuinka organisaatio käyttää tekoälyä luomaan kilpailuetua ja edistämään uuden arvon syntymistä?
  • Millä organisaatiosi prosesseilla voi olla tekoälyä hyödyntämällä suurin vaikutus asiakaskokemukseen? 
  • Mitä hallitus tekee torjuakseen vääristymät, jotka voivat esiintyä organisaation keräämissä tiedoissa?
  • Onko hallitus haastanut johdon pohtimaan, miten se voisi julkisesti vastata eettisiin ongelmiin ja miten se voi saavuttaa avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja etiikan tekoälyn käytön avulla? 
  • Onko hallitus pohtinut tarvetta käyttäytymistutkijalle kokoushuoneessa auttamaan tekoälypalvelujen suunnittelemisessa ihmiskeskeisellä tavalla?
  • Dressipi

    Vuonna 2011 perustettu Dressipi on maailman ainoa muodin ennustamisalusta. Varustettuna yli 5 miljoonan toisiinsa liitettävän muotiasiakkaan ainutlaatuisella tietokannalla, muotikohtaisella tekoälyllä, koneoppimisella ja patentoidulla rakenteellisella tuotetiedolla, se mahdollistaa jälleenmyyjien kyvyn ennakoida, mitä asiakkaat ostavat ja eivät palauta, optimoida kannattavuuden, ja tarjota asiakkaille parhaan mahdollisen kokemuksen missä tahansa ja milloin tahansa, missä nämä päättävät tehdä ostoksia.

Yhteenveto

Edistykselliset yhtiöiden hallitukset, jotka edesauttavat organisaatioita hyödyntämään tekoälyn laajoja mahdollisuuksia vaikuttaakseen kuluttajien käyttäytymiseen laaja-alaisesti ja varmistaakseen varhaisvaiheen edut, pystyvät lopulta tekemään eron organisaationsa ja kilpailijoiden välille, saamaan kuluttajien luottamuksen ja kasvamaan.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Sharon Sutherland

EY Global Center for Board Matters Leader and Asia-Pacific Networks Leader

Global mindset. Power through diversity. Art lover. Intellectually curious. Traveler. Legacy matters. Passionate about learning initiatives.

Robert Holston

EY Global Consumer Industries Consulting Leader

Unlocking differentiated value for consumer-facing companies navigating an increasingly complex, connected digital world. Inclusive leader, high-performing team champion. Ironman triathlete. Foodie.

Yhteistyössä