Monimuotoisuus, osallistaminen ja urasi

Taustastasi riippumatta voit tuntea olevasi osa tätä yritystä. Ainutlaatuisella panoksellasi on todellinen maailmanlaajuinen vaikutus.

Inklusiivisen työyhteisön luominen tarkoittaa yhteisöä, jossa erilaisia näkökulmia arvostetaan. Erilaiset mielipiteet johtavat parempaan keskusteluun, päätöksiin ja lopputulemiin kaikille. Inklusiivinen työyhteisö on edellytys monimuotoisuuden rakentamiselle.

Åsa Granstrand

Nordic DE&I Leader

Tervetuloa työpaikalle, joka kuuluu kaikille

EY:n ympäristö on sekä moniarvoinen että osallistava. Sen perusajatuksena on kaikkien eroavaisuuksien hyväksyminen ja juhlistaminen.

Edistämme kunnioittamisen kulttuuria työpaikalla, jotta jokainen voisi tuntea olonsa vapaaksi ja olla oma itsensä. Erilaiset näkökulmat johtavat parempiin kysymyksiin ja parempiin vastauksiin. Tällöin luovat ideat virtaavat, innovaatioita syntyy ja tehokkaammat ratkaisut saavat inspiraationsa.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki ihmiset riippumatta siitä, keitä he ovat tai millainen heidän taustansa on. Jokainen meistä on erilainen, ja EY:llä arvostamme ja kunnioitamme kaikkia yksilöllisesti.

Tunne olevasi osa jotain erityistä

Kun ihmiset tuntevat, että heitä arvostetaan keskinäisistä eroavaisuuksistaan huolimatta, he tuntevat olevansa osa jotain suurempaa; he tuntevat yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi heidän suorituskykyynsä. Kun tunnemme olevamme osa jotain, tunnemme olomme luottavaisemmaksi, osaavammaksi ja turvallisemmaksi. Kykenemme olemaan oma itsemme ja tarjoamaan erilaisia näkökulmia tietäen, että meitä kuunnellaan ja että sanoillamme on merkitystä. Stressitasomme ovat matalammat ja olemme motivoituneempia ja sitoutuneempia. Todennäköisemmin inspiraatiommekin kukkii. Tunnemme olevamme luotettuja sisäpiiriläisiä.

Haluamme kaikkien EY-ihmisten kokevan tämän kuuluvuuden tunteen, vaikka EY-ryhmien lisääntyvä moninaisuus voi myös vaikeuttaa tunteen omaksumista. Rakentamalla todella osallistavia tiimejä voimmekin kasvattaa kaikkien ryhmän jäsenten yhteenkuuluvaisuutta ja luoda hyvän kiertokulun: mitä enemmän tunnet olevasi osa joukkuetta, sitä osallistavammin käyttäydyt.

Meillä jokaisella on identiteetissämme useita puolia, ja monet niistä eivät välttämättä edes näy muille. Se, kuinka paljon jaamme itsestämme, vaihtelee henkilöstä toiseen ja riippuu useista tekijöistä – esimerkiksi persoonallisuudesta ja kulttuurista, mutta myös siitä, kuinka turvassa tunnemme olevamme. Olemalla avoimia ja osoittamalla, että välitämme, autamme rakentamaan luottamusta, jolloin pystymme myös paljastamaan enemmän itsestämme. Tämä kannustaa meitä täydempään ja parempaan osallistumiseen.

Korkean suorituskyvyn tiimejä kehitetään omaksumalla yhteinen näkemys, ottamalla jokainen jäsen mukaan keskusteluihin ja päätöksiin, tukemalla toinen toistamme ammattimaisesti ja henkilökohtaisesti, sijoittamalla toistemme menestykseen ja varmistamalla, että jokainen tuntee kuuluvansa osaksi tiimiä.

Meillä on yli 300 000 erilaista näkökulmaa

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa ympäristössä moninaisuus on maailmantaloudessa menestymisen kannalta ratkaisevan tärkeä osatekijä. Jos karsimme moninaisuutta, rajoitamme samalla innovointia ja sen inspiroimien oivallusten kirjoa. Kilpailuetumme riippuu kyvystämme hyödyntää parhaalla tavalla kaikkien EY-ihmisten erilaisia mielipiteitä, kokemuksia ja kulttuuritaustoja. Näin voimme tunnistaa riskit ja mahdollisuudet, joita emme muuten havaitsisi, ja hyödyntää niitä paremmin.

Tiedämme, että monimuotoiset ja erilaisuutta arvostavat ryhmät tekevät työelämästä paremman. Hyödyntämällä erilaisia näkökulmia ja vaihtamalla ideoita vapaasti rajojen yli stimuloimme innovaatioita, edistämme yhteistyötä ja syvennämme suhteita. Tämä vahvistaa organisaation ketteryyttä ja kestävyyttä. Ja johtaa parempaan päätöksentekoon ja viime kädessä myös kasvuun.

Olemme sitoutuneet luomaan ympäristön, jossa kaikki tuntevat olevansa arvostettuja. Monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen on olennainen osa tapaamme palvella asiakkaita, kehittää EY-ihmisten osaamista ja käyttää johtavaa asemaamme yhteisöissä ympäri maailmaa.

Kun olet meillä töissä, sinua kannustetaan omaksumaan moninaisuus kaikissa muodoissaan. Saat mahdollisuuden työskennellä globaaleissa ryhmissä, jotka koostuvat monipuolisista kyvyistä ja kokemuksista, jotka yhdessä tuottavat älykkäämpiä ja parempia palveluita.

Kun tämä yhdistetään innostaviin ja palkitseviin mahdollisuuksiin työskennellä rajat ja kulttuurit ylittävällä tavalla, se tarkoittaa sitä, että pääset oppimaan ja omaksumaan asioita monista eri näkökulmista.

Olemalla avoin ja utelias ja arvostamalla työtovereidesi välisiä eroja huomaat, että näkökulmasi laajenee ja että lopulta voit tarjota entistä parempia vastauksia asiakkaillesi ja yhteisöillesi.

Tarjoamme osallistavan työympäristön, jossa kunnioitetaan sekä eroavaisuuksiasi että taitojasi ja kykyjäsi, jotta voit joka päivä yltää parhaimpaasi.

Olemme vahvasti sitoutuneet yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja teemme monimuotoisuudesta ja osallistavuudesta osan kaikkia prosessejamme rekrytoinnista nimityksiin ja työtehtävistä palkitsemiseen.

Kannustamme EY:n henkilöstön välistä vuoropuhelua edistääksemme ymmärrystä ja innovointia, rakentaaksemme osallistavaa kulttuuria ja tarjotaksemme poikkeuksellisen hyvää asiakaspalvelua. Erilaiset ammatilliset verkostot tarjoavat yhteisöllistä tukea ja lisäävät tietoisuutta monimuotoisuuteen liittyvistä ominaisuuksista sallivuuden edistämiseksi.

Suunnittelijat puhuvat projektin uusista ideoista

EY numeroina

Osallistavissa tiimeissä työntekijät saavuttavat täyden innovaatiopotentiaalinsa

3,5

kertaa todennäköisemmin. (Lähde: Talent Innovation Center)

Naisten osuus henkilöstöstämme on

48 %,

ja 39 % partnereistamme on naisia.

Monimuotoiset yritykset ovat

35 %

todennäköisemmin tehokkaampia kuin homogeeniset. (Lähde: Teamable)

Eroavaisuuksilla on väliä. Inklusiivinen työyhteisö alkaa kulttuurin luomisesta, jossa jokainen yksilö tuntee kuuluvansa joukkoon. EY:llä jokainen huomioidaan saavutustensa perusteella, meillä saa ilmaista mielipiteensä vapaasti ja jokaisen työpanosta arvostetaan. Saamme kaikki olla sellaisia kuin olemme ja toteuttaa itseämme asiakkaidemme hyväksi.".

Jesper Almström

Regional Managing Partner Nordics

Kokeneet asiantuntijat

Inspiroidu, tunne olevasi arvostettu ja vaikuta laajemmin kuin olisit uskonutkaan.

Hae työpaikkoja

 

Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Harjoitteluohjelmista kokopäiväisiin tehtäviin - löydä juuri sinulle sopiva tehtävä, joka auttaa sinua kasvamaan, oppimaan ja johtamaan.

Hae työpaikkoja

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

L T