7 minuutin lukuaika 28 helmik. 2019
Liikemies lähiliikenteen pyöräily kaupunkipyörän kaista

Kuinka tekoälyllä autetaan valtioita hyvän tekemisessä

Kirjoittaja George Atalla

EY Global Government & Public Sector Leader

Working with governments to address complex issues and build a better working world.

7 minuutin lukuaika 28 helmik. 2019

Tekoälyn avulla valtioiden on mahdollista selättää vaikeitakin haasteita ja parantaa kansalaistensa elämää merkittävästi.

Ympäri maailmaa yritykset käyttävät tekoälyä automatisoimaan arkiaskareita sekä parantamaan päätöksentekoa ja asiakaskokemusta. Tekoälyä ei kuitenkaan hyödynnä vain yksityinen sektori, vaan myös valtiot tunnustavat sen tuomat mahdollisuudet muuttaa organisoitumistapoja ja prosesseja. Valtiot ovat kohtaamassa sen tosiasian, että kansalaiset odottavat julkisten palvelujen suhteen samaa vallankumousta, jonka yksityinen sektori on jo käynyt läpi.

Tämä vaatii valtioilta yhtenäistä näkemystä siitä, miten kansalaisten tietoja säilytetään ja jaetaan asiaankuuluvalla tavalla eri osastojen välillä ilman, että yksityisyydensuoja vaarantuu. Se tarkoittaa myös näiden tietojen käyttöä uusien palvelujen luomiseksi, jotta voitaisiin ennakoida, mitä kansalaiset tarvitsevat seuraavaksi, ja myös kriisien estämiseen suunnattujen toimien laatimiseksi.

”Tekoäly edustaa mahdollisuutta kaiken kokoisille maille”, kertoo EY Global and EY Americas Advisory Leader for AI Keith Strier. "Suuremmilla talouksilla voi olla etumatkaa, mutta pienet maat voivat kilpailla tasavahvoina etenkin kohdistettujen tekoälysovellusten saralla. Tämä luo uuden perustan maailmanlaajuiselle kilpailulle, joka ei enää nojaa perinteisiin kansallisen vallan ja voiman tunnusmerkkeihin. "           

Tekoäly tarjoaa hallituksille kaksi suurta mahdollisuutta, jotka eivät ole yksityisen sektorin toimijoiden ulottuvilla:

 1. Sen avulla ne voivat jäsentää ja analysoida valtavaa määrää tietoja, joita niillä on kansalaisistaan - ja käyttää sitä sosiaalisiin tarkoituksiin . Tämä tarkoittaa, että valtiot voivat mitata ja kaventaa sekä tulosten että mahdollisuuksien epätasa-arvoa. Ne voivat jakaa tietoja myös kolmansille osapuolille, jotta ne voivat luoda sovelluksia tai palveluita, jotka parantavat kansalaisten elämää ja samalla varmistaa, että osapuolten tietojen yksityisyys säilyy.
 2. Se antaa niille ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää sitä, miten kansalaiset käyttävät ja hyödyntävät näitä teknologioita . Tämä johtuu siitä, että hallitukset ovat vastuussa myös tekoälyn eettisen käytön mallinnuksesta, yritysten soveltamistapojen säätelystä sekä kansalaisten kouluttamisesta valmistautumaan sen haasteisiin.
Pienetkin maat voivat kuitenkin kilpailla tasavahvoina etenkin kohdistettujen tekoälysovellusten saralla.
Keith Strier,
EY Global ja EY Americas Consulting Leader for AI

Tekoälyn käyttöön ottamalla hallitukset kuitenkin altistavat itsensä samoille riskeille kuin yritykset - esimerkiksi jos ennakkoluulot rakennetaan sisään algoritmeihin. Sääntelyroolin takia tarvitaan vain yksi suuri tietoturvallisuusrikkomus, kuten äskettäinen 30 000 Yhdysvaltain puolustusministeriön henkilöstön henkilökohtaisten tietojen paljastuminen, niin luottamus hallitukseen vahingoittuu korjaamattomasti.

Tämän monimutkaisen asetelman takia suosittelemme hallituksille Trusted AI -viitekehyksen käyttöä. Tämä varmistaa, että he eivät vain harkitse tekoälypohjaisen järjestelmän toimintaa, vaan myös tunnistavat ja lieventävät ratkaisun jokaisessa vaiheessa ilmeneviä riskejä. Esimerkiksi he voivat tehdä kansalaisille selväksi, että he käsittelevät algoritmia palveluna, jotta he voivat kieltäytyä siitä tai siirtää sen ihmisen käyttöön.

Mikä on tekoäly ja miten se voi auttaa hallituksia?  

Kansalaisten kasvavat odotukset ovat vain yksi hallitusten nykyisistä haasteista. Nopea kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja monimutkaiset sosioekonomiset ongelmat rasittavat kaikki julkisia palveluja. Matalan talouskasvun vaikuttaessa budjetteihin hallitusten on löydettävä tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.

Tekoäly on joukko teknologioita ja kykyjä, jotka voivat auttaa hallituksia ratkaisemaan nämä haasteet. Se tekee niin täydentämällä tiettyjä inhimillisiä kyvykkyyksiä tai joissain tapauksissa korvaamalla ne.

Tähän liittyy kolme pääaluetta:

 1. Tunnistus. Tekoäly voi parantaa tai korvata ihmisen aistiominaisuuksia nopeuttaen yksinkertaisia tehtäviä, kuten visuaalista havaitsemista. Esimerkiksi tekoälyohjelmisto pystyy analysoimaan katu- ja liikennekamerat automaattisesti reaaliajassa. Näin hallitukset voivat hyödyntää julkista liikennettä parhaalla mahdollisella tavalla, vähentää saasteita ja hallita liikennevirtoja.
 2. Ajattelu. Tekoäly ja siihen liittyvät tekniikat, kuten koneoppiminen, syväoppiminen ja luonnollisen kielen käsittely, voivat analysoida ja käsitellä suuria tietomääriä paljon nopeammin kuin ihmiset, joissain tapauksissa myös tehokkaammin. Jotkut hallitukset käyttävät jo näitä tekniikoita auttaakseen opettajia täyttämään aukot opetuksessa ja oppimisessa - esimerkiksi suorittamalla järjestelmänvalvojan tehtäviä ja räätälöimällä oppiminen oppilaiden tarpeisiin.
 3. Toiminta. Tekoäly ja siihen liittyvät tekniikat, kuten älykäs automaatio (mieti vaikka virtuaalisia avustajia tai chatbotteja), voivat vapauttaa ihmiset yksinkertaisten päätöksentekotehtävien vastuusta. Tämä vapauttaa etulinjan työntekijät keskittymään toimintaan, joka parantaa palveluita ja kansalaisten kokemusta. Esimerkiksi Etelä-Korean talviolympialaisten aikana useita humanoidirobotteja, jotka oli varustettu tekoälykäyttöisellä käännösohjelmistolla, käytettiin tiedon välittämiseen vierailijoille ja urheilijoille.

Mitä tekoäly tarkoittaa työpaikkojen kannalta?

Tämänkaltaiset sovellukset auttavat lisäämään kansalaisten luottamusta valtioihin ja vastaamaan kansalaisten huoliin kanssakäymisen vaikeudesta. Luottamuksen ylläpitämiseksi valtioiden on kuitenkin selvennettävä työntekijöille ja kansalaisille, että tekoäly ei tarkoita kaikkien työpaikkojen menetystä. Todellisuudessa Maailman talousfoorumi totesi äskettäisessä raportissaan , että ilmastoteknologiat voivat syrjäyttää 75 miljoonaa rutiininomaista tai toistoon perustuvaa työpaikkaa, mutta ne voisivat myös luoda 133 miljoonaa uutta työpaikkaa taitavammille tai luovemmille työntekijöille.

Tekoälyteknologiat esimerkiksi tunnistavat, ymmärtävät ja saavat näkemyksiä valtavasta määrästä jäsentämätöntä tietoa. Täten valtion virkamiehistä, etenkin suunnittelussa, henkilöstöhallinnossa, asiakaspalvelussa ja hankinnoissa, tulee tulevaisuudessa käytännössä tekoälymallien johtajia, jotka valvovat niitä ja säätävät niitä tarpeen mukaan. He voivat myös käyttää saamiaan näkemyksiä tehdäkseen tietoisempia päätöksiä ja jakaakseen resursseja paremmin.

Tekoäly voi poistaa rutiinin tai manuaalisen työn tarpeen, mutta kokonaisuudessaan se parantaa ihmisten älykkyyttä - ei korvaa sitä.

Tekoäly tositoimissa

Nähdäksemme tekoälyä älykkäästi käyttävät hallintoviranomaiset voivat paitsi selviytyä nykyisistä haasteista niin myös olla muutosvoima koko kansalaistensa elämän suhteen. Seuraavassa artikkelisarjassa tarkastelemme kuutta alaa, joissa tämä voi tapahtua. Tarkastelemme myös hallitusten tarvetta säännellä tekoälyä ja sitä, miten nämä voivat julkistaa tekoälypohjaiset järjestelmät tehokkaasti.

Olemme luetelleet alla kuusi aluetta ja tarjonneet jokaista koskevan tosielämän esimerkin.

 1. Julkistalouden hallinnan parantaminen
  Yhdistyneen kuningaskunnan työ- ja eläkeministeriö on testannut algoritmien käyttöä etuusjärjestelmää huijaavien rikollisjoukkioiden tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Algoritmit ovat kyenneet havaitsemaan klooni-identiteetit miljardeista datakohteista. Tuomalla ne koko etuusjärjestelmään virkamiehet haluavat estää miljoonien puntien menetyksen.

 2. Tulevaisuuden kaupunkien rakentaminen
  Singapore pyrkii saamaan itseohjautuvat taksit tielle osana Smart Nation -aloitettaan, rakentaen jopa kokonaisen minikaupungin koepuistoksi itseohjautuville linja-autoilleen. Tavoitteena on vähentää ihmisten riippuvuutta autoista sekä kasvihuonepäästöjä, ja samalla helpottaa kansalaisten liikkumista.

 3. Kansalaisten turvallisuuden lisääminen
  Japanin Kanagawan prefektuuripoliisi suunnittelee kokeilevansa ennakoivaa poliisitoimintaa ennen vuoden 2020 Tokion olympialaisia. Heidän tekoälypohjainen järjestelmänsä analysoi big dataa nähdäkseen, onko sama tekijä useiden rikosten takana, ja ennustaa myös, missä ja milloin rikoksia todennäköisesti tapahtuu. Sen näkemysten pohjalta toimiessaan virkamiehet vähentävät rikollisuutta ja tekevät Tokiosta turvallisemman.

 4. Kansallisen puolustuksen ja turvallisuuden parantaminen
  Tutkijat Massachusetts Institute of Technologyssä Yhdysvalloissa ovat työskennelleet teknologia-alan start-up-yritysten kanssa kehittääkseen tekoälyjärjestelmiä, jotka voisivat havaita 85 % verkkohyökkäyksistä. Järjestelmä auttaa virkamiehiä estämään turvallisuusvuodot tekemällä päätöksiä varhaisessa vaiheessa. Pitkällä aikavälillä se auttaa heitä myös parantamaan turvajärjestelmiään ja ennaltaehkäisystrategioitaan.

 5. Parannetaan kansalaisten kokemusta
  Tanskan aluehallinnot käyttävät tekoälyä analysoidakseen kansalaisten viestejä sosiaalisissa verkostoissaan ja tunnistaakseen suurimmat kohtaamansa ongelmat . Tämän mahdollistaa ennakoivan ongelmiin vastaamisen ja ennustavan analyysin käyttämisen ongelmien ratkaisemiseksi ennen niiden ilmenemistä.

 6. Heikossa asemassa olevien kansalaisten, kuten lasten, kodittomien ja päihteiden väärinkäyttäjien, auttaminen
  Olemme työskennelleet yhdessä Lontoon erään kaupunginosan kanssa pilotoidaksemme tekoälypohjaiset järjestelmät niin, että voidaan tunnistaa lapset, jotka tarvitsevat turvaa. Järjestelmän onnistumisaste oli 85 %, ja seitsemässä kuukaudessa se identifioi 1 700 perhettä, jotka hyötyisivät kohdennetuista palveluista.

Oletko valmis ottamaan tekoälyn käyttöön?

Ennen kuin organisaatiosi ja kansalaiset yleensä voivat alkaa hyötyä tekoälyn eduista, sinun on mietittävä vastaukset eräisiin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Näitä ovat:

 • Tallennatko ja hallitsetko tietojasi pilvessä?
 • Voitko yhdistää eri tahoilta tulevan datan?
 • Oletko luonut organisaatioosi asiaan kuuluvia rooleja, kuten chief data officer?
 • Ymmärtävätkö työntekijät, mitä tekoälyteknologiaa otat käyttöön, miksi, ja miten muutos vaikuttaa heihin?

Näihin kysymyksiin vastaaminen auttaa organisaatiota ymmärtämään paremmin nykyiset kykynsä ja sen, millaista työtä tarvitaan vielä pitemmälle menemiseen.

Yhteenveto

Hallitukset voivat käyttää tekoälyä tullakseen entistä tehokkaammiksi ja tarjotakseen kansalaisille parempia, yksilöllisempiä palveluja. Hallituksen vastuulla on kuitenkin myös käyttää tekoälyä, säännellä miten yritykset sitä soveltavat ja kouluttaa kansalaisia olemaan valmiita sen haasteisiin. Ja ratkaisevan tärkeää on, että hallituksen on tunnistettava ja hallittava tekoälyn aiheuttamat riskit.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja George Atalla

EY Global Government & Public Sector Leader

Working with governments to address complex issues and build a better working world.