4 minuutin lukuaika 10 tammik. 2020
Blurred Motion Of People Walking At Railroad Station

Ihmisten rooli avainasemassa yrityskaupan onnistumisessa

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

4 minuutin lukuaika 10 tammik. 2020

Tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa yrityskaupoista ei saavuta niille asetettuja tavoitteita, pääasiassa ihmisiin liittyvistä syistä johtuen. Yhä enenevissä määrin asiakkaamme sisällyttävät henkilöstöön liittyvät asiat osaksi Due Diligence -prosessia.

Selvityksen kohteena henkilöstöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet

HR Due Diligencen tarkoituksena on ymmärtää ja nostaa esiin ostettavan tai myytävän yrityksen henkilöstöön liittyviä taloudellisia vastuita, kustannuksia, riskejä ja mahdollisuuksia. Kuten taloudellisen tai verotuksellisen Due Diligencen kohdalla, on tärkeää ymmärtää miten HR Due Diligence luo arvoa.

EY:n henkilöstöasioihin keskittyvän yritysjärjestelytiimimme näkemyksen mukaan HR Due Diligencen ensisijainen tehtävä on selvittää kauppahintaan vaikuttavat henkilöstöliitännäiset tekijät. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhojen ja tulevien maksuvelvoitteiden selvittämistä ja niistä syntyvien suorien kustannusten analysointia. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi lisäeläkejärjestelyihin ja muihin pitkäaikaisiin palkitsemis- ja etujärjestelmiin liittyvät vastuut, sairaseläketapausten maksuluokkavaikutukset, määräysvallan siirtymiseen liittyvät maksut (change-of-control) ja irtisanomiskorvaukset.

Lisäksi HR Due Diligence kattaa tyypillisesti muun muassa johtoon ja työntekijöihin liittyvät sopimukselliset ehdot, avainhenkilöiden palkitsemisen, yhteistoimintaneuvottelut sekä tulevat työvoiman rekrytointi- tai vähennystarpeet ja niihin liittyvät kustannukset. Oleellista on selvittää maittain, mitkä ovat henkilöstöön liittyvät todelliset kustannukset siinä strategisessa skenaariossa, jonka perusteella yritys ostetaan.

Tärkeimpien kaupan arvoon vaikuttavien tekijöiden analysoimisen lisäksi on tärkeää määritellä muut tavoitteet HR Due Diligencelle. Parhaiten tämä hoituu miettimällä kaupan syitä ja halutun integraation syvyyden tasoa. Usein yksi merkittävimmistä riskeistä yrityskaupoissa on avainhenkilöiden lähteminen ostettavasta yrityksestä pian yrityskaupan jälkeen. Samalla lähtee potentiaalisesti paljon siitä arvosta minkä takia yritys on alun perin päätetty ostaa. Kauppahintaan vaikuttavien tekijöiden lisäksi HR Due Diligence sisältääkin usein myös strategiaan ja integraation suunnitteluun linkittyviä operatiivisia asioita, kuten erityisesti avainhenkilöiden tunnistamista ja heidän sitouttamisen suunnittelua.

HR Due Diligencen arvo asiakkaillemme

Vain yrityksen henkilöstö voi toteuttaa yrityskaupan tavoitteet. Me autamme asiakkaitamme tunnistamaan henkilöstöön liittyvän potentiaalin ja riskitekijät, sekä autamme huomioimaan ne sekä kauppahinnassa että integraation suunnittelussa.

Antti Berglund

Manager, People Advisory Services
antti.berglund@fi.ey.com

 

Teemu Heinilä

Senior Consultant, People Advisory Services
teemu.heinila@fi.ey.com

 

Yhteenveto

Tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa yrityskaupoista ei saavuta niille asetettuja tavoitteita, pääasiassa ihmisiin liittyvistä syistä johtuen. Yhä enenevissä määrin asiakkaamme sisällyttävät henkilöstöön liittyvät asiat osaksi Due Diligence -prosessia.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.