6 minuutin lukuaika 2 huhtik. 2020
Low Angle View Of Man Standing Against Illuminated Trees

Konsultoinnin murros: Muotoilumenetelmät tuovat hämmästyttävän hyviä tuloksia – mutta usein niitä käytetään väärin

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

6 minuutin lukuaika 2 huhtik. 2020
Samankaltaisia aiheita Konsultointi Digitaalisuus

Yritykset kamppailevat pysyäkseen jatkuvasti kiihtyvän muutosvauhdin mukana. Ratkaisu löytyy yhä useammin muotoilumenetelmistä, joilla voi tutkimusten mukaan saada hämmästyttävän hyviä tuloksia. Yleensä niitä käytetään kuitenkin väärällä tavalla.

Aina kun konsultti sanoo: ”konsultointi on muuttumassa”, monet ottavat rennon asennon. Että antaa tulla, taas kerran. Konsultointityön luonne kun on paljolti aallon harjalla ratsastamista ja viimeisimpien "ismien" esittelyä.

Mutta nyt konsultointi on oikeasti muuttumassa – ja sen on pakko muuttua. Perinteiset muutoshankkeet ja vanhanaikainen konsultointi ovat nimittäin ajautuneet ongelmiin.

Taustalla on yksinkertainen syy. Tällä hetkellä yrityksiä huolettaa (koronavirus ja sen vaikutukset pois lukien) erityisesti digitaalisen murroksen kiihtyvä nopeus. Digitaalisuus itsessään ei ole enää mikään uutinen. Sen käyttöön valjastaminen on arkipäivää kaikkialla.

Ongelman ydin on muutoksen jatkuvasti kasvava nopeus. Se pakottaa muuttamaan järjestelmiä, palveluja ja toimintamalleja paljon nopeammilla sykleillä kuin aiemmin. Ja silti varsinkin johtoa huolettaa "se oman alan disruptiivinen startup, joka vaan tekee kaiken ajanmukaisemmin ja halvemmalla ja varmaan myös paremmin kuin me – kun me ei pystytä uusiutumaan riittävän nopeasti".

Ratkaisua haetaan konsulteilta, joiden ydinosaaminen on tyypillisesti yhdellä kolmesta alueesta: teknologiassa, designissa tai liikkeenjohdossa. Teknologiakonsultit luovat erinomaisia järjestelmiä ja teknisiä ratkaisuja. Design-osaajat korostavat asiakaskokemuksen dramaattista merkitystä. Liikkeenjohdon osaajat tarkastelevat asioita taas strategian ja rahavirtojen kautta. Jokainen näistä lähestyy asiaa omien linssiensä läpi ja on monesti sitä mieltä, että oma alue on kaikki kaikessa. Tämä perinteinen malli ei enää toimi.

Design on ratkaisu, mutta siihen liittyy merkittävä ongelma

Muotoilun keinot ovat tehokkaimpia ja käytetyimpiä tapoja pysyä kovan muutosvauhdin tasalla. Kun löysin palvelumuotoilun 2000-luvun alkupuolella, en olisi villeimmissä unelmissanikaan voinut uskoa sen yleistyvän arkipäivän käytännöksi kaikenlaisissa ympäristöissä.

Näin jälkeenpäin ajateltuna se tuntuu tietenkin selvältä. Muotoilun keinoissa ei keskitytä teknisiin ratkaisuihin ja korkealentoisiin suunnitelmiin vaan ihmisiin ja konkreettisiin tuloksiin. Hankkeet nivotaan loppukäyttäjien arkeen ja teknologian mahdollisuuksiin. Tällainen lähestymistapa on tietenkin hyvä pohja melkein mille vain. Palvelumuotoilulla ja design thinking -malleilla voidaankin saada dramaattisen kovia tuloksia, eikä ole ihme, että niillä ratkotaan kaiken kokoisia haasteita.

Tähän liittyy kuitenkin ongelma. Design-vetoista konsultointia vaivaa yleensä puutteellinen liiketoimintaosaaminen. Hankkeita ei myöskään osata liittää yhtiön laajempaan strategiaan ja rakenteeseen. Tästä seuraa se, että yritykset eivät uskalla tuoda muotoilumenetelmiä ydintoimintoihinsa. Hankkeet jäävät yleensä yhden kerran kokeiluiksi. Yksittäinen erinomainenkaan osa yrityksen muuten vanhahtavassa koneistossa ei kuitenkaan tee kokonaisuudesta ajanmukaista.

Näin yrityksen menestys keskimäärin kaksinkertaistuu

Miten käy, jos muotoilumenetelmät viedäänkin yhtiön toiminnan ytimeen? Motiv Strategies tutki tällaisten yritysten menestystä, ja lopputulokset olivat hätkähdyttäviä.

Yritykset, jotka käyttivät muotoilumetodeja osana niiden strategiaa, rakennetta ja johtamismalleja, menestyivät keskimäärin yli kaksi kertaa paremmin kuin verrokkiyritykset. Kävi myös ilmi, että kaula kilpailijoihin syntyi samaa vauhtia, kun muotoilumenetelmiä uskallettiin tuoda yrityksen toiminnan ytimeen ja prosesseihin. Tällaisia yhtiöitä olivat esimerkiksi Apple, Starbucks, Walt Disney, IBM ja Nike. Suomessa samalla reitillä on jo muutama yritys.

Syy menestykseen on helppo ymmärtää. Kun muotoilumenetelmät tuodaan yhtiöiden strategiaan ja ydintoimintaan, innovaatioita ja uusia palveluja pystytään tuottamaan nopeammin kuin kilpailijat. Tämä onnistuu pienemmällä sisäisellä kitkalla ja suuremmalla ymmärryksellä muutosten vaikutuksesta kuin muilla metodeilla. Yhtiö pystyy uusiutumaan ja menestymään muutoksen keskellä.

Konsultoinnin ja muutoshankkeiden on siis pakko muuttua. Perinteisillä yksittäisillä teknologian, designin tai liikkeenjohdon hankkeilla on vaikea saavuttaa kestäviä tuloksia nykyisessä muutosvauhdissa. Hankkeissa on pakko huomioida paremmin kaikkia kolmea aluetta.

Uskon, että jokainen osaava konsultti todellisuudessa ymmärtää tämän. Varsinainen haaste onkin, miten esimerkiksi vahva liiketoimintaosaaminen voidaan yhdistää design-hankkeisiin – ja päinvastoin. Se on kuitenkin välttämätöntä, sillä näin saatavat hyödyt ovat hätkähdyttävän suuria.

Jussi Hermunen toimi konsultointiyhtiö EY:n kasvu- ja innovaatioverkosto Wavespacen vetäjänä Pohjoismaissa.

Yhteenveto

Yritykset kamppailevat pysyäkseen jatkuvasti kiihtyvän muutosvauhdin mukana. Ratkaisu löytyy yhä useammin muotoilumenetelmistä, joilla voi tutkimusten mukaan saada hämmästyttävän hyviä tuloksia. Yleensä niitä käytetään kuitenkin väärällä tavalla.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Lisää aiheesta Konsultointi Digitaalisuus