Voivatko yritykset menestyä siellä, missä hyväntekeväisyys on epäonnistunut?

Kirjoittajat
Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship and Markets Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.

5 minuutin lukuaika 4 kesäk. 2019
Samankaltaisia aiheita Yritysvastuu

Keskitymme työskentelemään vaikutukseen pyrkivien yrittäjien kanssa auttaaksemme skaalaamaan joitain näiden parhaimmista ideoista ja rohkeimmista toimista eriarvoisuuden torjumiseksi.

Uskomme EY:llä, että parempi työmaailma on sellainen, jossa jokainen voi osallistua talouskasvun rakentamiseen ja jakaa sen hyödyt.

Miljardit ihmiset on kuitenkin edelleen syrjäytettyinä ihmisarvoisesta työstä, mahdollisuuksista, hyödykkeistä ja palveluista, joita suurin osa meistä pitää itsestäänselvyytenä, joten tällainen maailma voi tuntua vielä kaukaiselta. EY onkin asettunut eturintamaan tukemaan erityisen joukon innovoijia, joita kutsumme "vaikutukseen pyrkiviksi yrittäjiksi", jotta voimme osallistua kasvun edistämiseen kestävästi yhteisöissämme.

Yksinkertaisesti ilmaistuna vaikutukseen pyrkivät yritykset ovat pien- ja kasvuyrityksiä, jotka edistävät määrätietoisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kautta maailman, etenkin köyhissä ja syrjäytyneissä yhteisöissä, tällaiset yritykset innovoivat eturintamassa parempia vastauksia yhteiskunnan suurimpiin haasteisiin. Vaikutukseen pyrkiviltä yrityksiltä tulevatkin usein parhaat ideat ja rohkeimmat toimet eriarvoisuuden torjumiseksi, ja niiden ansiosta koko narratiivi siitä, mikä yrityksen rooli sosiaalisen kehityksen edistämisessä on, on muuttumassa.

Kokonaisia elämiä voi muuttaa liiketoiminnan keinoin

Kuvittele, että ihmiskunta olisi järjestetty pyramidiin tulojen mukaan. Merkitse pyramidiin nyt viiva, joka edustaa noin 3 Yhdysvaltain dollarin päivittäisiä tuloja. Maailmanlaajuisesti noin 50 % ihmisistä on tämän viivan yläpuolella ja noin 50 % sen alapuolella. Vaikka viivan sijainti vaihtelee maasta toiseen, se merkitsee silti vedenjakajaa.

Tämän viivan yläpuolella olevat ihmiset ovat yleensä kaupungistuneita. Heitä palvelee tyypillisesti vakiintunut markkinatalous ja heillä on kunnollinen julkinen infrastruktuuri, kuten tiet, liikenne, sähkö, vesi ja niin edelleen. Viivan alapuolella ihmiset elävät todennäköisesti maaseudulla. Heidät suljetaan paljon todennäköisemmin ulos muodollisesta taloudesta. Mitä alempana viivan alapuolella he elävät, sitä enemmän tämä pätee ja sitä vähemmän he kykenevät selviytymään taloudellisista yllätyksistä tai pakenemaan köyhyyttä.

Kansalaisjärjestöillä ja hallituksilla on tärkeä rooli tässä prosessissa. On silti kuitenkin syytä muistaa, että puhumme tässä maailman väestön valtaosasta. Eriarvoisuus on muuttumassa pysyvämmäksi ilmiöksi kuin ennen, emmekä voi odottaa, että vauraus tihkuu alaspäin ja näin syntyy maailmanlaajuinen keskiluokka.

Alipalveltujen yhteisöjen voimauttaminen niin, että näille on mahdollista siirtyä viivan yläpuolelle, tarkoittaa muutakin kuin vain hyväntekeväisyyttä. Se tarkoittaa laadukkaiden työpaikkojen luomista. Se tarkoittaa kohtuuhintaista luottoa, jotta ihmiset voivat sijoittaa omaisuuteen ja teknologiaan, joilla he voivat kasvattaa tulojaan. Se tarkoittaa kohtuuhintaisia perustavaroita ja -palveluja puhtaasta vedestä ja luotettavasta energian saannista aina kunnolliseen koulutukseen, asumiseen ja terveydenhuoltoon. Se tarkoittaa mahdollisuutta tehdä valintoja ja hallita omaa elämää. Ja se tarkoittaa heidän ajattelemistaan asiakkaina, joiden tarpeiden täyttämisen vaatimuksiin yritysten tulisi vastata.

Tässä kohtaa esiin pääsevät vaikutukseen pyrkivät yritykset, jotka tekevät juuri kaikkea tätä. Vaikka ne toimisivatkin samoilla toimialoilla kuin suuret yritysasiakkaamme, ne ovat hyvin erilaisten liiketoimintamallien edelläkävijöitä, mikä osoittaa, miten haastavaa on palvella vaikeasti tavoitettavia asiakkaita erittäin vähällä rahalla.

Hyväntekeväisyys ei ole ainoa keino tarjotessamme heikommassa asemassa oleville yhteisöille mahdollisuuden siirtyä viivan yläpuolelle.

Sähkö ja julkistekniikka: uusien asiakkaiden tavoittaminen

Otetaan esimerkkinä sähkö- ja julkistekniikka. Viivan yläpuolella se tarkoittaa sähköverkkoa, vesijohtovettä ja viemärihuoltoa, ja nämä kaikki ovatkin hyvä juttu, jos olet yhteydessä tähän infrastruktuuriin. Mutta entä jos et ole, eikä sellaista ole tulossa lähialueellasi pian?

Entä jos olet yksi 844 miljoonasta ihmisestä, jolla ei vieläkään ole turvallista juomavettä?

Itä-Afrikassa Jibu skaalaa paikallisesti omistettujen franchising-yritysten verkostoa, jotka se varustaa aurinkoenergialla toimivalla suodatustekniikalla. Näin puhdistetaan paikallisesti hankittua vettä, jota voidaan myydä murto-osalla muun kaupallisesti pullotetun veden kustannuksista. EY:n tuella saatetaan voimaan vankat taloudelliset ja toiminnalliset kontrollit, joita tarvitaan nopean laajentumissuunnitelman tukemiseen, ja Jibulla on nyt 75 franchising-sopimusta kuudessa maassa, jotka ovat jakaneet lähes 100 miljoonaa litraa turvallista vettä ympäröiville yhteisöilleen.

Entä jos olet yksi melkein miljardista ihmistä, jotka eivät vielä voi käyttää sähköä?

Vaikutukseen pyrkivät yritykset, kuten M-KOPA Keniassa, antavat pienituloisille perheille mahdollisuuden ostaa aurinkojärjestelmiä kotiin mikromaksuilla matkaviestintätekniikan avulla. EY:n avulla toimintojen virtaviivaistamiseksi ja kasvavan asiakaskunnan tukemisen kustannuksien alentamiseksi se on yhdistänyt 700 000 kotia ja rahoittanut yli 1,1 miljoonan arvosta omaisuutta ja palveluita. Sen asiakkaat saavat 87,5 miljoonaa tuntia öljyttömiä valaisimia kuukausittain, ja heidän odotetaan voivan säästää yli 525 miljoonaa dollaria seuraavan neljän vuoden aikana petrolin ostamiseen verrattuna.

Entä jos olet yksi noin 4,5 miljardista ihmisestä ympäri maailmaa, jolla ei ole pääsyä turvallisesti hoidettuihin saniteettitiloihin?

Intiassa käytetyt Tiger Toilets -vessat ovat nerokas vastaus turvattomuuteen, pahoihin hajuihin ja pohjaveden pilaantumiseen liittyviin ongelmiin, jotka ovat usein perinteisten kuoppakäymälöiden ongelmana. Tiger Toilets -käymälät käyttävät tiikerimatoja sulattamaan kiinteän jätteen ja muuntamaan sen pieniksi määriksi turvallista ”vermikompostia”. Tiger Toilets pyrkii lisäämään myyntiä kymmenkertaiseksi auttamalla viemäri- ja väestöterveyden parannuksissa maaseutuyhteisöissä. EY tarjoaa tukea yksikkötalouden määrittelyyn ja mallin yritystoiminnan skaalaamiseen.

Aloita väreet, joista voi kasvaa valtavia muutosaaltoja

EY:n hankkeet näiden elämää muuttavien yritysten – ja muiden niiden kaltaisten yritysten – kanssa ovat jo itsessään valtavan tärkeitä. Ne auttavat lisäämään skaalaa ja vaikutuksia parantamalla yritysten joustavuutta, tuottavuutta ja kestävää kasvua. Usein yksittäisten hankkeiden ennustetaan muuttavan jopa satoja tuhansia elämiä, joten ei ihme, että näissä hankkeissa mukana olleet luokittelevat ne aina EY-uriensa inspiroivimpien ja palkitsevimpien joukkoon.

Uskomme kuitenkin, että tämä voisi olla vain alku entistä merkittävämmälle aaltoiluvaikutukselle. Esimerkiksi konttipohjaista puhtaanapitoa, viimeisen mailin jakelua ja turvallisen veden yrityksiä koskevilla raporteilla yhdistämme yhä enemmän yksittäisistä hankkeista opittuja oppeja ja muunnamme ne oivalluksiksi ja ohjeiksi, jotka voivat auttaa stimuloimaan investointeja ja muovaamaan pitkän aikavälin kasvua kokonaisilla sektoreilla.

Tämäkin voisi olla vain jäävuoren huippu. Kuluttajien yhteenlasketun ostovoiman pyramidin pohjalla on arvioitu olevan noin 5 biljoonaa dollaria vuodessa, ja monet suuret yritykset kilpailevat näiden markkinoiden potentiaalin hyödyntämiseksi. Tätä varten heidän on kehitettävä paljon syvällisempi käsitys näistä markkinoista, matalan tulotason asiakkaiden tavoittamisen haasteista ja liiketoimintamallin "hakkeroinneista", joita vaaditaan heidän palvelemiseensa tasapuolisella ja kestävällä tavalla.

Tässä tilanteessa menestyvät vaikutukseen pyrkivät yritykset. Niiden tarinat ovat vakuuttavia, mutta vakuuttavampaa on silti se, että ne onnistuvat suurista resurssirajoituksista huolimatta. Ne ovat jo keksineet vastaukset näihin näennäisesti selvittämättömiin ongelmiin. Jos suuryritys omistaa tarpeeksi aikaa näiden lähestymistapojen tarkkailuun ja niistä inspiroitumiseen ja käänteiseen innovointiin, kuka tietää mitä voidaan saavuttaa.

Yhteenveto

Vaikuttavuuteen pyrkivät yrittäjät esittävät parhaita ideoita ja rohkeimpia toimia eriarvoisuuden torjumiseksi. Pienten ja kasvavien yritysten skaalautumisen auttaminen on keskeinen tavoite EY:n pyrkimyksissä ajaa kestävää osallistavaa kasvua yhteisöissämme. 

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship and Markets Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.

Lisää aiheesta Yritysvastuu