Reinventing Business

- Digitaalisuus

Murroksellisella aikakaudellamme liiketoiminnan jatkuvuus ja kasvu törmäävät toimintaympäristön arvaamattomuuteen ja kiihtyvään muutokseen.    

Organisaatioiden johdon on löydettävä tasapaino ydinliiketoiminnan suorituskyvyn maksimointiin etsien samalla uusia ja kestäviä kasvunlähteitä. Epävarmassa toimintaympäristössä navigointi ei ole helppoa, sillä se vaatii strategisiin kysymyksiin vastaamista ketterällä, kokeilevalla ja innovatiivisella otteella. Onnistuakseen sen tulee yhdistää liiketoiminta teknologiaan ja ihmislähtöisiin kokemuksiin Now, Next, & Beyond -horisonteissa. 

Related topics Digitaalisuus

Miten EY voi auttaa?

Epävarmuudessa menestyvät organisaatiot tuntevat tarkoitusperänsä ja kehittävät toimintaansa yhtäaikaisesti kolmessa aikahorisontissa hakien jatkuvasti vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Beyond. Mitkä ovat meidän liiketoiminnallemme merkitykselliset pidemmän tähtäimen mahdolliset ja tavoitteelliset tulevaisuuskuvat?
 • Next. Mitkä ovat keskeisimmät keskipitkän tähtäimen transformaatiotarpeet ja miten niiden tavoitteet saavutetaan?
 • Now. Miten optimoida samanaikaisesti nykyisen ydinliiketoiminnan suorituskyky?

Palvelumme auttavat asiakkaitamme vastaamaan yllä oleviin kysymyksiin sekä toimintaympäristön muutoksista syntyviin uusiin strategisiin pohdintoihin.

 • Future-Back Strategy

  Tuemme asiakkaitamme lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen strategiasuunnittelussa. Luomme asiakkaillemme näkemyksen mm. toimialan tulevaisuuskuvista, strategisista vaihtoehdoista sekä strategian toteutusmahdollisuuksista. Future-Back kyvykkyyksiimme kuuluvat mm.

  • Future of​ Sector: Mitkä ovat toimialan mahdolliset tulevaisuuskuvat?
  • Future-Back Strategy: Mitä toimenpiteitä tarvitaan kilpailukyvyn tehostamiseksi tulevaisuuden toimintaympäristössä?
  • Multi-Horizon Execution: Miten toteuttaa samanaikaisesti potentiaalisesti keskenään ristiriitaisia toimenpiteitä kaikilla kolmella horisontilla?
 • Data-Inspired Strategy

  Tuemme asiakkaitamme lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen strategian optimaalisessa toteuttamisessa. Luomme asiakkaillemme näkemyksen mm. datan ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista, tunnistamme toimintamallin muutostarpeet Future-Back strategian toteuttamiseksi, sekä tuemme nykyisen toiminnan optimoinnissa yhdessä liiketoiminnan uudistamisen kanssa. Data-Inspired Strategy kyvykkyyksiimme kuuluvat mm.

  • Value Hacking: Miten luoda omistaja-arvoa monetisoimalla nykyisiä datavarantoja?
  • Data Strategy: Minkä strategisten valintojen kautta organisaatio kykenee luomaan kilpailukykyä ja –etua datan avulla?
  • Data-Driven Business: Miten luoda datavetoisia liiketoimintamalleja?
 • Digital M&A

  Tuemme asiakkaitamme ulkoisten murrostekijöiden tunnistamisessa ja niiltä suojautumisessa yrityskauppojen avulla. Analysoimme sekä murrostekijöiden aiheuttamat riskit nykyliiketoiminnalle että arvonluontimahdollisuudet keskipitkällä aikavälillä. Autamme myös asiakkaitamme onnistumaan hankittujen digitaalisten kyvykkyyksien integroinnissa ydinliiketoimintaan. Digital M&A kyvykkyyksiimme kuuluvat mm.

  • Next-Gen M&A Strategy: Miten hyödyntää M&A-toimintoa strategisesti innovaation ja digitaalisen transformaation vauhdittamiseksi?
  • Strategic Screening: Miten tunnistaa potentiaalisia osto- tai sijoituskohteita liiketoiminnan innovaation ja digitaalisen transformaation nopeuttamiseksi?
  • Disruption Diligence: Miten ulkoiset murrostekijät vaikuttavat potentiaalisiin kohdeyrityksiin 5-10 vuoden aikavälillä?

EY-Parthenon

Tutustu muihin EY-Parthenon palveluihin ja kansainvälisiin kyvykkyyksiin.

Globaali palvelumme

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.