Kumpi on suurempi haaste naisjohtajille: lasikatto vai lasijyrkänne?

6 minuutin lukuaika 13 maalisk. 2019
Samankaltaisia aiheita Kasvu

Edistystä ei tapahdu, jos naisia palkataan silloin, kun peli on jo menetetty, ja heidät irtisanotaan, kun kaikki on kunnossa.

Mitä innovointi edellyttää jatkuvan muutoksen keskellä? Monimuotoisuutta. Miehiä. Ja naisia. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole pelkästään ihmisoikeus, vaan vaikuttaa myös maan talouteen. Organisaatioiden, joiden johtajista miltei 30 % on naisia, nettomarginaalit voivat olla jopa 6 % korkeammat.

Tästä syystä monimuotoisuutta ei kannata olla huomioimatta liiketoimintastrategiassa. Tosiasiassa monimuotoisuuden ohittaminen vähentää kestävän talouskasvun, innovaation ja yhteiskunnallisen kehityksen mahdollisuuksia.

Jos naiset ovat kriittisen tärkeitä innovaation ja pitkän aikavälin kasvun kannalta, miksi olemme yhä edelleen arviolta 202 vuoden päässä sukupuolten välisestä tasa-arvosta työelämässä?

Taistelua vastatuuleen

Huolimatta siitä, että sukupuolten välinen epätasa-arvo on kaventunut hiukan viimeisen vuoden aikana maailman talousfoorumin Global Gender Gap Report 2018 -raportin mukaan, naiset joutuvat taistelemaan jatkuvasti vastatuulessa yritysten johtopaikoilla. Tosiasiassa mitä ylemmäksi naiset nousevat, sitä enemmän ennakkoluuloja, haasteita ja stereotypioita he kohtaavat. 

Mielenkiintoista on myös se, että silloin kun naisia valitaan johtotehtäviin, kyseessä on usein kriisitilanne, jossa organisaatiota on kohdannut talouskriisi tai muut haasteet, ja koko yritys voi olla konkurssin partaalla. Brittiläiset tutkijat Michelle Ryan ja Alex Haslam käyttivät ilmaisua "lasijyrkänne" tämän ilmiön kuvaamiseen vuonna 2004 julkaistussa laajassa FTSE 100 -yhtiöitä koskevassa tutkimuksessaan, jossa havaittiin tiettyjä yhteneväisyyksiä naisten valitsemisessa vaikeuksien kanssa painiskelevien organisaatioiden johtoon.

Yhä useampien naisten rikkoessa lasikaton vastaanottamalla tehtäviä vaikeuksissa olevissa yrityksissä tai politiikkojen ajautuessa umpikujaan, he ottavat riskit myös siitä, että heidän katsotaan olevan vastuussa tuloksista, joiden juurisyyt juontavat kauas heitä edeltävään aikaan.

Muutama esimerkki:

  • Jóhanna Sigurdardóttir oli ensimmäinen nainen, josta tuli Islannin pääministeri, ja hän oli myös ensimmäinen avoimesti homoseksuaali valtiojohtaja keskellä globaalia finanssikriisiä ja poliittista umpikujaa. Sigurdardóttir vakautti Islannin talouden verrattain lyhyessä ajassa.
  • Xeroxin entinen CEO Anne Mulcahy mainitaan usein esimerkkinä "lasijyrkänteen" selättämisestä. Mulcahy aloitti Xeroxin CEO:na 2001 yrityksen painiskellessa saneeraukseen liittyvän konkurssiuhan kanssa. Aggressiivisten uudelleenjärjestelyjen jälkeen yritys ilmoitti positiivisesta tuloksesta vain vuotta myöhemmin.
  • On rohkaisevaa nähdä, että naiset kutsutaan johtotehtäviin kriisitilanteissa, ja että he onnistuvat korkeimmalla mahdollisella tasolla. Onnistumisestaan huolimatta naiset kuitenkin usein irtisanotaan – myös silloin, kun he ovat ratkaisseet ongelmat.

Tosiasiassa naispuoliset CEO:t irtisanotaan yrityksistään keskimäärin 45 % miehiä todennäköisemmin. Omituista on myös se, että organisaation parempi tulos voi suojata miespuolista CEO:ta irtisanomiselta, mutta sama ei päde naisiin. Toisin sanoin naisten haasteet ovat suuremmat johtotehtävissä, ja naisilla on myös vähemmän mahdollisuuksia osoittaa valmiutensa johtajana.

Pelastaja-ilmiö

Yleensä mies palkataan irtisanotun naispuolisen CEO:n tilalle. Osa tutkijoista kutsuu tätä "pelastaja-ilmiöksi". Sama tarina toistuu otsikoissa yhä uudelleen.

Eräs esimerkki on Redditin entinen CEO Ellen Pao.

Useiden lähteiden mukaan Pao toimi tehtävässä vain kahdeksan kuukautta ennen kuin Steve Huffman astui hänen tilalleen. Redditin pääsuunnittelijan mukaan, joka irtisanoutui vain kahden kuukauden jälkeen, Pao törmäsi lasijyrkänteeseen.

Toisessa artikkelissa esimerkkinä lasijyrkänteestä ja pelastaja-ilmiöstä käytetään Patricia Russoa. Russo johti Lucent Technologiesia (myöhemmin Alcatel-Lucent) ja luotsasi yrityksen kolmen osakkeenomistajille negatiivisen kauden läpi, kunnes hallitus päätti palkata hollantilaisen Ben Verwaayenin hänen tilalleen.

Eräässä toisessa artikkelissa, jonka otsikon mukaan Theresa May on uusin kriisitilanteessa valittu naisjohtaja, joka on tuomittu epäonnistumaan, korostuu myös toinen lasijyrkänteeseen liittyvä skenaario, sillä aiheitta käsittelevät muut artikkelit viittaavat siihen, että Mayn seuraajaehdokkaat ovat todennäköisesti kaikki miehiä. 

Huolimatta siitä, että sukupuolten epätasa-arvoon kiinnitetään yhä enemmän huomiota, naiset taistelevat jatkuvasti vastatuulessa. Naisia palkataan todennäköisemmin silloin, kun kaikki on jo menetetty, ja naiset myös irtisanotaan miehiä todennäköisemmin

Onneksi on olemassa muutamia käytännönkeinoja, jota auttavat tasapainottamaan johtotehtävissä toimivien naisten tilannetta.

  • Varmista, että yrityksesi johtoryhmässä on tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ja monimuotoisuus toteutuu.  Useat eri näkökulmat parantavat mahdollisuuksia lieventää tiedostamattomia ennakkoluuloja ja arvioida johtajia reilusti.
  • Tunnista organisaatiosi stereotypiat. Hyödynnä data-analytiikkaa piilevien ennakkoluulojen tunnistamiseksi rekrytoinnissa, urakehitystä koskevassa päätöksenteossa ja tulosten sekä palkkojen arvioinnissa.
  • Suhtaudu seuraajien valintaan strategisesti kartoittamalla johtotehtävien pituudet ja ehdokkaat, ja vertaamalla niitä tavoitteisiin ja pitkän aikavälin arvonmuodostukseen. Näin kriiseihin reagoiminen tai lyhyen aikavälin tulokset eivät ohjaa johtoryhmässä tehtäviä muutoksia.

Tämä kannattaa muistaa, kun liike-elämän johto ja maailman johtajat kokoontuvat Davosissa ensi kuussa. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu niin kauan kun naisia rajoittaviin taustalla vaikuttaviin ennakkoluuloihin ei puututa. Siksi syvälle juurtunut epätasa-arvo ja monimuotoisuuden puuttuminen haittaavat kestävää talouskasvua, innovaatiota ja sosiaalista kehitystä.

Mitä mahdollisuuksia jatkuvan muutoksen aika tarjoaa? Osallistu EY:n keskusteluun tästä aiheesta ja muista ajankohtaisista taloudellisista ja yhteiskunnallisista teemoista 22.-25. tammikuuta 2019 järjestettävän Maailman talousfoorumin puitteissa. Keskusteluun voi osallistua osoitteessa ey.com/wef ja aihetunnisteella #WEF19 ja #BetterWorkingWorld.

Versio tästä artikkelista julkaistiin alun perin Maailman talousfoorumin agendalla

Yhteenveto

Lasikattoa ei ole rikottu kaikkialla, mutta naisten ylitettyä tämän esteen he kohtaavat usein "lasijyrkänteen", jossa naisjohtajille annetaan vähemmän mahdollisuuksia näyttää osaamisensa, ja he saavat myös vähemmän tunnustusta saavutuksistaan johtajina.  Suuntauksen taustalla vaikuttavien piilevien ennakkoluulojen tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti muutosta.

Tästä artikkelista

Lisää aiheesta Kasvu