Omaisuutesi: Pääoma ja turvallisuus

Perheen toimintamalli on linkki perheen strategisen tarkoituksen ja sen toimittamiskyvyn välillä. Perheyrityksen omistajien on tämän raamin puitteissa mietittävä, miten hallita omaisuuksiaan ja suojeltava yhtiön pääomaa tavalla joka on toiminnallisesti tehokas, hallitsee riskiä ja suojaa perheen omaisuutta tuleville sukupolville.

Johtavat perheet käyttävät resurssejaan optimoidakseen kustannukset ja mahdollistaakseen kasvun.

Liittyviä aiheita Kasvu Family enterprise

Miten EY voi auttaa sinua

Perheen varallisuuden hallinnan monimutkaistuessa perheet voivat lisätä ammattimaistumistaan ja parantaa toimintatehokkuuttaan hyödyntämällä Family Office toimintoa. Tämä voi alkaa siitä, että perustajan avustaja tai muutama henkilöstön jäsen maksavat laskuja, laativat matkasuunnitelmia ja suorittavat joitain kirjanpitotoimintoja. Tästä toiminta voi kehittyä yhden perheen täyden palvelun toimistoksi, joka hoitaa sijoituksia, veroja, kirjanpitoa, ilmoituksia, hyväntekeväisyyttä ja muuta, ja tarjoaa seuraavan sukupolven koulutusta koko perheelle useiden sukupolvien halki.

Riskienhallinta on toinen perheiden keskeinen haaste, ja voi olla myös syy siihen, miksi perhe ehkä harkitsee family Officen:n perustamista. Kun mietitään, mitä toimenpiteitä tarvitaan perheen omaisuuden suojaamiseksi riskiltä, on tärkeää, että on olemassa laaja näkemys siitä, millaisia riskit ovat. Tähän tarvitaan usein tietosuojaa ja yksityisyyttä, kyberturvallisuutta, sosiaalista mediaa ja perheenjäsenten turvallisuutta koskevia strategioita, samoin kuin järjestelmien asettamista taloudellisten, operatiivisten, verotuksellisten ja sääntelyriskien hallitsemiseksi. Kattavan riskienhallintakehyksen käyttöönotto auttaa suojelemaan perheen pääomaa sekä yksityisyyttä ja mainetta.

EY soveltaa perheiden kanssa työskentelyyn laajaa lähestymistapaa perhepääoman suojelemiseksi. Autamme perhettä luomaan järjestelmiä ja prosesseja varallisuuden hallitsemiseksi tavalla, jossa saavutetaan toimintatehokkuutta ja kustannussäästöjä vahvistamalla perhearvoja ja edistämällä perheen yhtenäisyyttä.

Fokusalueet

Raportointi, kirjanpito ja asiakirjojen hallinta ovat avaintoimintoja automatisoitaviksi tehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi ja perheen omaisuuden ja toimintojen avoimuuden lisäämiseksi.

Lainsäädännön noudattaminen on erittäin tärkeä toiminto, ja on ehdottoman olennaista varmistaa, että se tehdään tehokkaasti perheen hyvinvoinnin ja yksityisyyden suojaamiseksi.

Nopea teknologinen kehitys tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen, mutta se on myös alue, jota perheen on hallinnoitava tarkasti häiriöiden ja riskien suhteen.

Riskienhallintaan voi sisältyä monta eri osa-aluetta – se on monimutkainen ala, joka on integroitava huolellisesti perheen yleiseen varallisuudenhallintastrategiaan.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.