Perheesi: Elämä ja perintö

Kun perheenjäsenten määrä ja perheen monimutkaisuus kasvavat, perheyrityksen keskeinen haaste on, miten suunnitella sukupolvenvaihdos ja toteuttaa päätöksenteon hallinnon puitteet tavalla, joka mahdollistaa kestävää tulevaisuutta parhaimmin tukevat päätökset.

Johtavat perheet pitävät sukupolvenvaihdoksen suunnittelua jatkuvana prosessina, joka auttaa säilyttämään perheen pääoman ja hyvinvoinnin, sitouttaa jokaisen sukupolven ja tarjoaa perheelle puitteet menestyksekkään liiketoiminnan ja muun toiminnan hallinnoimiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Liittyviä aiheita Kasvu Family enterprise

Miten EY voi auttaa sinua

Tärkein syy sille, miksi suurin osa perheyrityksistä ei ole enää olemassa kolmannen sukupolven jälkeen, on perhesuhteiden hajoaminen. Konfliktien hallinta voi olla haaste jokaiselle perheelle, ja on tärkeää, että käytössä on asianmukainen hallintokehys, jotta perheenjäsenet voivat hallita asioita ja eroja tavalla, joka säilyttää yhteenkuuluvuuden ja ei vaaranna yrityksen tulevaisuutta.

Seuraajasuunnittelu, johon sisältyy muutoksen, eläkkeelle siirtymisen ja kuolevuuden huomioiminen, voi olla haastavaa. Perheet, jotka onnistuvat säilyttämään perintönsä useiden sukupolvien ajan, eivät kuitenkaan jätä tätä sattuman varaan. Ne sijoittavat tietoisesti perheeseen. Tekemällä näin ne sekä valmistavat seuraavan sukupolven merkittävän vaurauden hallitsemisen tuomiin mahdollisuuksiin ja vastuisiin siten, että yhteinen tarkoitus ja yhteiset arvot yhdistävät perhettä.

Perheeseen sijoittaminen auttaa myös pitämään sukupolvenvaihdoksen vaihtoehdot avoimina. Mikä tärkeintä, se torjuu perhedynamiikan heikkenemistä, koska se voi tehdä yrityksen myynnistä ainoan vaihtoehdon.

Riippumattomana ja luotettavana neuvonantajana voimme työskennellä perheen kanssa ohjataksemme ja helpottaaksemme sukupolvenvaihdossuunnittelua ja auttaa varmistamaan, että perheasiat käsitellään rakentavasti osana prosessia.

Fokusalueet

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelun neljä painopistealuetta ovat johtajuus, omistajuus, perintö ja arvot sekä perheen varallisuus.

Tärkeitä johtajuuden näkökohtia ovat muun muassa se, kenen pitäisi johtaa perheyritystä, kuka päättää seuraajasta ja millaisia mahdollisuuksia perheellä on työskennellä yrityksessä.

Omistajuuden painopisteisiin kuuluvat muun muassa se, kenen pitäisi omistaa yritys, miten rakentaa omistajuus, miten rakentaa hallinto ja miten käsitellä irtautumisia.  

Perheen on määriteltävä perintönsä ja arvonsa sekä päätettävä, miten niitä ylläpidetään, miten konflikteja hallitaan ja mitä muuta tukea tarvitaan sujuvan sukupolvenvaihdoksen saavuttamiseksi.

Perhevarallisuuden kannalta tärkeitä näkökohtia ovat varallisuuden hallinta, sen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle ja sen suojaaminen.

Toinen keskeinen painopiste on seuraavan sukupolven kehittäminen tarjoamaan jatkajia välittämään perhe-arvoja ja varmistamaan sitoutuminen.

EY Global Next Generation

Markkinoiden johtava maailmanlaajuinen ohjelma seuraavan sukupolven yrittäjille, yritysjohtajille ja ammattilaisille.

Liity mukaan (EN)

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.