Arvosi: Tarkoitus ja viitekehys

Useiden sukupolvien perheiden onnistumisen kannalta perustavanlaatuista on yhteinen tarkoitus ja jaetut arvot, jotka sukupolvet omaksuvat vaaliakseen perheen perintöä. Perhearvot luovat perheen yhtenäisyyden perustan ja niillä on keskeinen rooli siinä, että odotukset pidetään hallinnassa ja asetetaan periaatteet, jotka ohjaavat perheenjäseniä heidän vuorovaikutuksessaan toistensa kanssa sekä perheyrityksen sisällä että sen ulkopuolella.

Johtavilla perheillä on tukea antavat hallintopuitteet, joihin sisältyy perheen käsikirja, jossa määritellään yhteinen tarkoitus ja yhteiset arvot perheen yhtenäisyyden tukemiseksi ja perheen perinnön säilyttämiseksi.

Liittyviä aiheita Kasvu Family enterprise

            Perheyrityksen DNA:ssa olevat arvot

Miten EY voi auttaa sinua

Tutkimusten mukaan tarkoituksen puuttuminen on yksi tärkeimmistä syistä sille, että useimpien perheyritysten tarina päättyy kolmannen sukupolven jälkeen. Monille perheille juuri perheyritys on tarjonnut tämän perheen yhdistävän tarkoituksen, jota usein kutsutaan ”liimaksi”. Yritys on tällöin perheen identiteetin perusta, jonka osaksi jokainen sukupolvi on kasvanut.

Yksi perheiden haasteista on, että perheen koon ja monimutkaisuuden kasvaessa yhä useampi perheenjäsenistä menettää suoran yhteyden yritykseen. Seurauksena voi olla vaikeuksia pitää sukupolvi toisensa jälkeen mukana toiminnassa. Tästä tulee entistä suurempi haaste, jos perhe päättää myydä yrityksen ja sen on määriteltävä uudelleen tarkoituksensa muuttuneiden olosuhteiden ja uuden kontekstin mukaiseksi. Näissä tilanteessa perheet voivat haluta suuntautua enemmän yhteisön hyväksi toimimiseen ja hyväntekeväisyyteen, perustaa Family Office:n tai rakentaa uuden perheyrityksen.

Maailman parhaista perheyrityksistä 75 prosenttia tekee yhteistyötä EY:n kanssa, ja EY:llä on siten hyvät lähtökohdat auttaa perheitä määrittelemään arvonsa ja tarkoituksensa uudelleen, jotta ne voisivat säilyttää yhteenkuuluvuuden tunteen sukupolvien halki. Dokumentoimme palveluidemme kautta ja yhteistyössä perheen kanssa sen perinteet ja autamme sitä kehittämään perheyritykselle perheen käsikirjan sopivan hallintokehyksen luomiseksi.

Fokusalueet

Yhteistyöllä on perheiden visioiden, tarkoitusten ja arvojen määrittelemiseksi ja dokumentoimiseksi ratkaiseva rooli siinä, miten luoda yhtenäinen, sukupolvien rajat ylittävä perheryhmittymä.

Perheen tarkoituksen ympärille rakennetun kontekstin huomioon ottava strateginen suunnittelu on välttämätön osa sitä, että perheyritystä autetaan kohtaamaan haasteet ja saavuttamaan kestävä menestys.

Monille perheille hyväntekeväisyys ja vaikutusinvestoinnit tukevat tarkoitusta ja arvoja, ja niillä on tärkeä rooli peräkkäisten sukupolvien sitouttamisessa.

Yritysvastuu ja sosiaalinen vastuu on usein perheyrityksen kulmakivi, joka näkyy sitoutumisessa työntekijöihin ja yhteisöön sekä siinä, miten perheen arvot, kulttuuri ja perintö muodostuvat. 

Vahva hallintorakenne on välttämätön osa monisukupolvista menestystä. Sen on katettava perheen, yritystoiminnan ja vaurauden alueet sekä miten nämä alueet ovat vuorovaikutuksessa.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.