5 minuutin lukuaika 18 kesäk. 2020
Mihin perustat päätöksesi tänään ilman suunnitelmia huomiselle?

Ilman suunnitelmaa huomiselle, millä perustein tehdään päätöksiä tänään?

Kirjoittaja Niclas Nikander

EY:n Nordic Family Enterprise -kehittämisjohtaja

Kehittää asiakaskeskeisiä ratkaisuja. Suhtautuu intohimoisesti perheyritysten hallinnointiin ja seuraavan sukupolven koulutukseen. Rakastaa tietoja ja oivalluksia. Innokas juoksija, pyöräilijä ja valokuvaaja. Kahden lapsen isä.

5 minuutin lukuaika 18 kesäk. 2020
Samankaltaisia aiheita Perheyritys Kasvu

Koko maailman taistellessa COVID-19:n vaikutusten kanssa, saattavat perheyritykset kohdata suurimman haasteensa.

Perheyritysten omistajat kohtaavat ainutlaatuisia haasteita pyrkiessään kestävään liiketoiminnan kasvuun, arvon ylläpitämiseen ja yrittäjähengen säilyttämiseen yli sukupolvien. Nyt enemmän kuin koskaan on tärkeää, että perheet sitoutuvat aktiiviseen omistajuuteen, yhdistäen voimansa ja valmistautumalla siihen mitä huominen voi tuoda tullessaan. Tämän saavuttamiseksi uskomme, että yrittäjäperheiden pitäisi ottaa seuraavat asiat asialistalleen: 

Perheen hyvä hallintotapa – omistajastrategian laatiminen 

Perheen hyvän hallintotavan tarkoituksena on muodostaa tarvittavat rakenteet ja -prosessit omistajien päätöksenteolle ja heidän vastuullisuudellensa omistajina. Sen ydin on kirjallisessa perheen käsikirjassa, joka lisäksi määrittelee omistajaperheen arvot, vision ja tavoitteet. Näin luodaan liima, joka yhdistää omistajat yli sukupolvien.

Perheen käsikirjan olisi myös hyvä sisältää omistajien yhdessä päättämiä toimintalinjoja ja ohjeita eri tilanteiden varalle, jotta kaikille omistajille olisi ennalta selvää, miten toimitaan sekä mitä omistajuus vaatii ja mitä siltä voi odottaa. Näin ei synny yllätyksiä, jotka voisivat luoda omistajien välille suuriakin konfliktitilanteita, vaan tilanteisiin löytyy ratkaisu ja yhteinen tapa toimia. Kokonaisvaltainen käsikirja viestii myös yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille, että perheellä on yhtenäinen ja jäsennelty tulevaisuuteen katsova suunnitelma omistajuudelleen. Omistajaperheen kannattaa siten sisällyttää perheen käsikirjaan yllä mainittujen asioiden lisäksi muun muassa omistajien käyttäytymissäännöt, säännöt osakeomistukselle ja irtautumiselle, seuraajasuunnitelma, perheen työskentelypolitiikka, viestintäperiaatteet, omistajakoulutussuunnitelma ja niin edelleen. Yhtä oikeaa käsikirjan mallia ei ole ja jokainen on omistajaperheensä näköinen.

Perintö: Seuraava sukupolvi ottaa johdon

Seuraajasuunnitteluun liittyvät asiat ovat merkittäviä tekijöitä perheyritysten epäonnistumisessa. Usein on olemassa suunnitelma sukupolvenvaihdosta varten, mutta ei varsinaista seuraajasuunnitelmaa, aiheuttaen epävarmuutta seuraajasukupolven keskuudessa. Selkeän suunnitelman puuttuessa seuraajasukupolvi tai nykyinen sukupolvi ei välttämättä ehdi valmistautumaan tulevaan vaihdokseen ajoissa. Kysymyksiä voi yksinkertaisesti olla liian paljon ratkaistavaksi, johtaen erimielisyyksiin ja konflikteihin. Nämä voivat pahimmillaan johtaa erimielisyyksiin, jotka vahingoittavat yrityksen toimintaa tai mainetta. Siten on suositeltavaa, että hyvin laadittu seuraajasuunnitelma on osa perheen käsikirjaa

Suunnitelmaan johtavan prosessin on osallistettava niin hallitsevaa kuin seuraavan sukupolven edustajia, molempien tuen saamiseksi.  Molemmat osapuolet tarvitsevat myös tarpeeksi aikaa sujuvan ja onnistuneen siirtymisen takaamiseksi. Lisäksi on monia teknisiä kysymyksiä, kuten verotukseen liittyviä, jotka on otettava huomioon.

Seuraajasuunnitteluun liittyvät asiat ovat merkittäviä tekijöitä perheyritysten epäonnistumisessa. Usein on olemassa suunnitelma sukupolvenvaihdosta varten, mutta ei varsinaista seuraajasuunnitelmaa, aiheuttaen epävarmuutta seuraajasukupolven keskuudessa.

 

Hallitsevalle sukupolvelle heidän suurimmaksi haasteekseen voi tulla emotionaalinen osa ohjauksen luovuttamisessa. Heitä saattaa askarruttaa onko seuraajasukupolvi yhtä sitoutunut, ja onko heillä sama tahto sekä tarvittavat taidot pärjätäkseen? Seuraajien valmistelemiseksi tulevaa siirtymistä varten heidän osallistumistaan liiketoimintaan voidaan joutua lisäämään asteittain, jotta heidän ymmärryksensä yritystoiminnasta syvenee ja että heille syntyisi emotionaalinen tarve huolehtia omistuksesta taas seuraavalle sukupolvelle. Ei myöskään pidä unohtaa, että onnistunut sukupolvenvaihdos saattaa vaatia myös muuta olennaista koulutusta ja ymmärtämisen kasvattamista aktiivisena omistajana toimimisesta tai siirtymisestä operatiiviseen rooliin, tai molempi

On myös otettava huomioon se mahdollisuus, että perheyrityksen jatkajaa ei löydy perheen sisältä. Maailma on täynnä uramahdollisuuksia ja perheyritystä, tai sen johtoa ei suotuisasti palvele vastahakoinen omistaja ilman tarvittavaa motivaatiota.

Family Office: perheasioiden hallinnan keskittäminen

Family Office -termi voi tuntua joillekin omistajaperheille vieraalta, mutta todellisuudessa monilla perheillä on liiketoiminnassaan epävirallinen Family Office -rakenne käytössä. Liiketoiminnan puolella on henkilö, joka osallistuu perheen omaisuuden ja muiden asioiden hoitamiseen. Tehtävät osoitetaan usein luotettavalle ja uskolliselle työntekijälle, kuten talousjohtajalle ja heidän osastolleen. Tällainen järjestely voi toimia hyvinkin, kunnes perheen varallisuus kasvaa ja yritystarpeet monimutkaistuvat, vaatien tehokkaampaa ja erillistä rakennetta.

Perhettä palvelevan erillisen yhtiön perustamisen taustalla on monia tekijöitä. Se vapauttaa perheyrityksen resurssit perheasioiden käsittelystä ja erottaa perheen varallisuuden yrityksen varallisuudesta. Lisäksi se antaa perheelle mahdollisuuden keskittää ja hallita ammattimaisesti varallisuutta, vero- ja lakiasioita, kirjanpitoa, hyväntekeväisyyttä ja monia muita palveluja. Etuja ovat myös lisääntynyt yksityisyys ja luottamuksellisuus silloin kun Family Officesta tulee pääasiallinen taho, joka hoitaa perheenjäsenten asioita.

Yhtä ja oikeaa Family Office -kokoonpanoa ei tietenkään ole, kuten ei myöskään perheen käsikirjaa tai seuraajasuunnitelmaa. Kaikilla perheillä on omat tarpeensa, jota palvelee parhaiten juuri näiden ympärille luotu kokonaisuus. Parhaimman ratkaisun löytämiseksi kannattaa paneutua perheen tarpeisiin kokonaisvaltaisesti, jotta jo tunnettujen tarpeiden lisäksi voidaan varautua mahdollisiin tuleviin tarpeisiin ja varmistua siitä, että kaikki hoituu järkevästi sekä suunnitelmallisesti.

Keskustellaan tarkemmin teidän perheenne tarpeista

Suosittelemme lämpimästi, että perheenne pohtii yllä mainittuja aiheita perintönne, sukupolvien ylittävän vaurauden ja liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi. Ulkopuolisen neuvonantajan hyödyntäminen on suotavaa tarvittavan asiantuntemuksen saamiseksi sekä prosessin läpinäkyvyyden ja puolueettomuuden takaamiseksi. Mahdollisen konfliktin syntyminen pienenee, kun luomisprosessia johtaa omistajaperheestä riippumaton taho.Toimimme eri kokoisten omistajaperheiden neuvonantajana niin Pohjoismaissa kuin maailman ympäri palvellen perhettä, perheyrityksiä sekä johtoa perheyrittäjyyteen liittyvissä asiakokonaisuuksissa. Yhdessä kokeneen ja kansainvälisen asiantuntijaverkostomme kanssa sekä omistajaperheille suunnatuiden tilaisuuksien ja koulutusohjelmien kautta haluamme palvella myös teidän perhettänne.  Perehdymme mielellämme näihin aiheisiin perheenne kanssa, jotta löydämme juuri teille parhaiten sopivan kokonaisuuden.

Yhteenveto

Perheyritysten omistajat kohtaavat ainutlaatuisia haasteita matkallaan yli sukupolvien. Menestyäkseen matkallaan, perheiden tulisi paneutua hyvään hallintotapaan, seuraajasuunnitteluun ja Family Office -käytäntöihin. Nämä kolme ovat avainasemassa, jotta perhe, heidän vaurautensa ja liiketoimintansa voivat kukoistaa sukupolvien ajan. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Niclas Nikander

EY:n Nordic Family Enterprise -kehittämisjohtaja

Kehittää asiakaskeskeisiä ratkaisuja. Suhtautuu intohimoisesti perheyritysten hallinnointiin ja seuraavan sukupolven koulutukseen. Rakastaa tietoja ja oivalluksia. Innokas juoksija, pyöräilijä ja valokuvaaja. Kahden lapsen isä.

Related topics Perheyritys Kasvu