2 minuutin lukuaika 11 helmik. 2021
Pohjoismaiset pankit jäljessä rahanpesun hallinnassa

Pohjoismaiset pankit jäljessä rahanpesun hallinnassa

Kirjoittaja Eeva Wiik

EY Finland, Financial Services Advisory, Director

Finanssialan, riskienhallinnan, säädösten, sisäisen tarkastuksen ja konsultoinnin asiantuntija ja kokenut kansainvälisten organisaatioiden projekti- ja tiimijohtaja. Nauttii kävelystä ja lenkkeilystä.

2 minuutin lukuaika 11 helmik. 2021
Samankaltaisia aiheita Konsultointi Finanssitoimiala

AML Transaction Monitoring 2020 Nordic Survey -raportti vahvistaa pohjoismaisten pankkien olevan EMEIA-aluetta jäljessä rahanpesun hallinnassa.

Pankit ovat avainasemassa yhteiskunnassa rahanpesun estämisessä. Niillä on paikallisiin lakeihin ja EU-sääntelyyn perustuva velvollisuus analysoida kauttaan kulkevia rahavirtoja. Tätä kutsutaan ns. transaktiomonitoroinniksi.

EY toteutti kesän ja syksyn 2020 aikana kyselyn, johon osallistui 28 pankkia neljästä Pohjoismaasta. Mukana oli seitsemän suurta (tase vähintään 80 miljardia euroa) ja 21 pientä tai keskisuurta pankkia. Osa tutkimuksessa mukana olevista suurista pankeista toimii useassa maassa. Vastaajapankkien liiketoiminta kattoi laajasti yritys- ja henkilöasiakasrahoitusta ja varainhoitoa, mutta joillakin pienemmillä pankeilla liiketoiminta keskittyi henkilöasiakkaiden palvelemiseen.

 

EY AML Transaction Monitoring
2020 Nordic Survey 

Lataa raportti (EN)

Tutkimuksessa korostui kolme havaintoa:

1. Pohjoismaiset ja suomalaiset pankit ovat EMEIA-alueella toimivia pankkeja kehittymättömämpiä talousrikollisuuden hallinnassa.

Kyselyssä verrattiin pohjoismaisten pankkien vastauksia vuonna 2018 EMEIA-alueella toteutettuun tutkimukseenSuomalaisten pankkien skenaariot ovat vähemmän kehittyneitä. Avointen vastausten perusteella pienet pankit ottavat usein käyttöön enemmän skenaarioita, jotka tunnistavat yksittäisiä epäilyttäviä toimia. Lisäksi epäilyttävien transaktioiden tutkinta on enemmän manuaalista ja ihmistyöhön perustuvaa, kun EMEIA-alueella käytetään enemmän esimerkiksi automatisoituja ratkaisuja.

2. Pienemmät pankit ovat selvästi suuria jäljessä tavassaan hoitaa rahanpesua.

Suurilla pankeilla epäilyttävien transaktioiden tutkinta jakautuu niiden vakavuuden mukaan eri organisaatiotasoille, mutta transaktioiden lukumäärään nähden pankeilla on vähemmän työntekijöitä tutkintatyössä. Avoimet vastaukset viittaavat siihen, että suuret pankit pystyvät seulomaan tehokkaammin, muun muassa analytiikkaa hyödyntäen, epäilyttävät ja tutkintaan päätyvät maksut. Pienet ja keskisuuret pankit sen sijaan analysoivat suuremman osan maksuista henkilökunnan voimin, mikä lisää kustannuksia ja voi myös kasvattaa virheiden riskiä.

3. Kaikki vastaajapankit aikovat panostaa transaktiomonitoroinnin kehittämiseen lähivuosina.

Pankit ovat kehittäneet rahanpesun hallintaa viime vuosina, ja työ jatkuu. Investoinnit uusiin teknologioihin ja järjestelmiin ovat tällä hetkellä pankkien yleisin kehityskohde. EY:n kokemuksen mukaan paras hyöty saavutetaan, jos uusien työkalujen tai teknologioiden käyttöönotossa mietitään myös tarkasti niiden käyttö, eri osastojen roolit ja prosessit.

EU:n ja Suomen rahanpesusääntely kehittyy jatkuvasti ja eurooppalaisen valvojaviranomaisen toiminnan aloittamista valmistellaan. Samaan aikaan rahanpesun paikallinen valvonta kehittyy ja toimialan osaaminen kasvaa - mutta myös vilpillisten toimijoiden keinot laajenevat.

EY on tukenut vuosia pankkeja Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti rahanpesun torjumisen ehkäisemisessä ja auttanut saavuttamaan näkyviä tuloksia, joilla riskienhallinta paranee ja toiminta tehostuu. Tulkitsemme uudistuvaa lainsäädäntöä ja autamme sen käyttöönotossa, selkeytämme rooleja ja tehostamme prosesseja, kehitämme analytiikkaa ja skenaarioita, ja tuemme sopivimpien teknologioiden valinnassa ja käyttöönotossa. Pohjoismaissa meillä on noin 50 talousrikollisuuden ja rahanpesun asiantuntijaa.

 

Yhteenveto

EY:n tutkimuksen mukaan pohjoismaiset pankit ovat EMEIA-aluetta jäljessä rahanpesun hallinnassa. Artikkelissa nostetaan esiin myös muita tutkimuksesta esiin nousseita havaintoja.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Eeva Wiik

EY Finland, Financial Services Advisory, Director

Finanssialan, riskienhallinnan, säädösten, sisäisen tarkastuksen ja konsultoinnin asiantuntija ja kokenut kansainvälisten organisaatioiden projekti- ja tiimijohtaja. Nauttii kävelystä ja lenkkeilystä.

Lisää aiheesta Konsultointi Finanssitoimiala