4 minuutin lukuaika 19 toukok. 2020
Now, Next, Beyond – paistaako Covidin takaa kasvun aurinko?

Now, Next, Beyond – paistaako Covidin takaa kasvun aurinko?

Kirjoittaja Timo Eerola

EY Finland, Assurance, Senior manager, KHT

KHT-tilintarkastaja ja Assurance Manager, jonka kotipaikka on Helsinki. Wannabe-kirjailija. Rakastaa pekonia.

4 minuutin lukuaika 19 toukok. 2020
Samankaltaisia aiheita Kasvu

COVID-19 -pandemian vaikutukset askarruttavat monia. Poikkeusolosuhteet tulevat muuttamaan pysyvästi työelämän vakiintuneita toimintatapoja ja yrityksien sisäisiä prosesseja. 

Yksi pandemian pitkäaikaisten vaikutuksien kannalta mielenkiintoinen segmentti ovat yksityisomisteiset kasvuyhtiöt. Kuluneet talven ja kevään kuukaudet ovat pakottaneet kasvuyhtiöiden omistajat ja johtajat kiinnittämään korostunutta huomioita kassanhallintaan, kannattavuuteen, olemassa olevien tulovirtojen ylläpitämiseen ja säilyttämiseen mahdollisuuksien mukaan sekä toisaalta myös etsimään uusia toimintakanavia sekä -tapoja. Lisäksi pelkästään kysynnän luominen häiriintyneessä markkinassa saattaa osoittautua aiempaa paljon haastavammaksi.

EY:n keväällä 2020 julkaiseman Global Capital Confidence Barometerin mukaan maailmanlaajuisesti neljä kasvuyhtiöstä viidestä on joko jo lähtenyt muuttamaan vanhoja toimitusketjujaan tai ainakin arvioi kriittisesti niiden akuutteja muutostarpeita. Moni yritys on siis jo päätynyt tekemään nopealla aikataululla analyysin nykytilastaan ja tunnistanut ne aihealueet, joihin on tartuttava välittömästi. Myös me EY:llä olemme rakentaneet työkalun, jonka avulla voimme auttaa asiakkaitamme kattavasti analysoimaan heidän resilienssinsä ja Covid-19 -kriisivalmiuden niin henkilöstön kuin prosessienkin osalta. Tutustu työkaluun tästä.

EY:n keväällä 2020 julkaiseman Global Capital Confidence Barometerin mukaan maailmanlaajuisesti jo neljä kasvuyhtiöstä viidestä on joko jo lähtenyt muuttamaan vanhoja toimitusketjujaan tai ainakin arvioi kriittisesti niiden akuutteja muutostarpeita.
Timo Eerola
EY Finland, Assurance, Senior manager, KHT

Konkreettisesti tarkasteltuna monelle yhtiölle tämä pandemia-tilanne tarkoittaa asiakaskohtaamisten viemistä entistä enemmän sähköisiin kanaviin ja lisäämään – ehkäpä jopa osin vastentahtoisesti – ennennäkemätöntä joustavuutta siihen, miten ja missä myytävät palvelut toimitetaan tai millaisilla tavoilla yrityksen omat tuotteet saadaan tehokkaasti asiakaskunnan ulottuville. Osa yrityksistä saattaa uhkaavan luovan tuhon edessä päätyä myös miettimään sitä, miten vahvasti rajatussa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä oma asiakaslupaus voidaan ylipäätään pitää ja mitä aiemmin annettu asiakaslupaus edes tarkoittaa nykyisissä olosuhteissa. Synnyttääkö tilanne uudenlaisia odotuskuiluja yrityksen ja asiakkaan välille? Tämä kaikki kytkeytyy läheisesti myös siihen, miten kassavirta ja sen myötä käyttöpääoma saadaan kantamaan yrityksen elinkaari siihen asti, kunnes tilanne edes jollain tasolla saavuttaa tason, jota voidaan kutsua uudeksi ja vakiintuvaksi normaaliksi.

Voimakkaan kasvun vaiheessa elävät yhtiöt ovat näidenkin haasteiden osalta monessa tapauksessa varsin herkässä tilassa. Kriisin iskiessä täydellä teholla päälle käytettävissä olevat pääomat eivät jokaisessa kasvuyhtiössä välttämättä riitä siihen, että tehtäisiin lyhyellä aikajänteellä kalliita riski-investointeja tai -kokeiluja, mutta toiminnan ketterä uudistaminen ja sopeuttaminen alkavat päivä päivältä näyttää enemmän elinehdolta kuin vaihtoehdolta. Edellä mainitun EY:n barometrin tulosten pohjalta tilanne kuitenkin vaikuttaa siinä määrin lupaavalta, että yli 70% kasvuyhtiöistä katsoo olevansa jo valmiiksi keskellä liiketoiminnan uudistamisprosessia ja siten ehkä jopa otollisessa asemassa viemään samalla läpi myös sellaisia uudistuksia, joihin on herätty vasta pandemian aikana. Vaikka koronatilanne on saattanut hidastaa tai pysäyttää joitain hankkeita, niin valtaosa yrityksistä tulee varmuudella jatkamaan ja käynnistämään uudistuksia vähintäänkin hienosäädetyillä painotuksilla ja prioriteeteilla.

Yksityisomisteiset kasvuyhtiöt

70%

kasvuyhtiöistä katsoo olevansa jo valmiiksi keskellä liiketoiminnan uudistamisprosessia ja siten ehkä jopa otollisessa asemassa viemään samalla läpi myös sellaisia uudistuksia, joihin on herätty vasta pandemian aikana.

On toki mahdotonta vielä arvioida, että millainen on se uusi normaalitilanne, johon laskeudumme pandemian joskus helpottaessa. Joka tapauksessa kasvuyhtiöille ominainen päätöksenteon ja toiminnan ketteryys on erittäin tärkeä ja etenkin poikkeusoloissa korostuva ominaisuus. Näiden yhtiöiden johtajat ja yrittäjät tulevat varmuudella tekemään kaikkensa saadakseen yritystoimintansa keksittyä, muotoitua ja asemoitua uudelleen. Juuri tällainen toiminta, jossa yrityksen strategia ja visio kyetään lyhyellä aikajänteellä muokkaamaan soveltuvaksi uudenlaiseen ympäristöön, tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä erottamaan jyvät akanoista etenkin niillä toimialoilla, jotka luonteensa tai suhdanneherkkyytensä vuoksi kärsivät yhteiskunnallisten rajoitteiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta. Toisin sanoen on kyettävä nykytilan tiedostamisen lisäksi ennakoimaan, mitkä ovat paitsi liiketoiminnallisesti, niin myös yhteiskunnallisesti laajemminkin mahdolliset ja skenaariot, jotka nykyistä tilannetta todennäköisesti seuraavat.

Tulevaisuudessa erottuminen edellyttää siis väistämättä myös kriisin jälkeisen ajan aktiivista suunnittelua, arviointia ja uusiin olosuhteisiin varautumista. Moni yritys tulee varmasti kohtaamaan jopa vahvastikin muuttuneen kilpailuympäristön, jossa jakelukanavat ja toimitusketjut ovat saattaneet pudottaa joitain kilpailijoita pelistä pois ja vastaavasti tuoda tilalle täysin uusia pelureita, jotka esimerkiksi laajenevat muilta toimialoilta vähintäänkin epäsuoriksi kilpailijoiksi tuoreilla ja disruptiivisilla toimintamalleilla. Monessa kasvuyhtiössä varmasti analysoidaan käytettävissä olevan datan valossa myös tällaisia trendejä ja arvioidaan niin ikään mahdollisuuksia ostaa joko omaa toimintaa tukevia tai sitä selkeästi uudistavia taikka täydentäviä liiketoimintoja pois markkinoilta.

EY:n barometrin mukaan miltei joka toinen yritys näkeekin yritysjärjestelyiden ja -hankintojen olevan tärkeä osa seuraavan 12 kuukauden suunnitelmaa. Vaikka yrityskaupoissa on saattanut paikoin ilmetä tilapäistä hidastumista pandemian tuoman epävarmuuden aikana, tulevien järjestelyjen edellyttämä pääomatarve tulee näyttäytymään varmasti mielenkiintoiselta myös pääomasijoittajien ja listautumisten näkökulmasta. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, seuraako pandemian jälkeen laajempi yrityskauppojen ja -järjestelyiden aalto, jossa toimintansa ytimen onnistuneesti uudistaneet kasvuyhtiöt laajenisivat yritysostoilla ja fuusioilla, joissa saattaa hyvinkin kadota pelistä pois sellaisia toimijoita, joiden asemaa on markkinoilla totuttu aiemmin pitämään lähes sementoituna ja jotka ovat olleet suoranaisia käsitteitä omilla aloillaan.

Lue lisää aiheesta ja EY Global Capital Confidence Barometerin tuloksista osoitteesta:

https://www.ey.com/en_gl/ccb/three-ways-private-companies-are-battling-covid-19

Yhteenveto

Pandemia-kuukausien aikana tehdään monissa yrityksissä erittäin kauaskantoisia päätöksiä. Usein ylin johto joutuu toimimaan ja linjaamaan strategiapäivityksiä merkittävän epävarmuuden luoman paineen alla. Siltikin tulevaisuuden suunnittelun ja erilaisten skenaarioiden kartoittamiseen on nyt varmasti syytä varata aikaa enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin. Poikkeustilanteessa ajankäytön hallinta muuttuu ja nyt jos koskaan uudistumisen suunnittelulle on kyettävä löytämään aikaa. Tästä kriisistä selviäminen ja koronan tuomien tummien pilvien väistyessä mahdollisesti odottava voimakas sekä menestyksekäs kasvu saattavat lopulta olla kiinni vain ja ainoastaan siitä, että tarpeeksi ajoissa kyetään näkemään kriisin jälkeiseen aikaan ja säätämään oma toiminta oikeaan asentoon muuttunutta maailmaa silmällä pitäen. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Timo Eerola

EY Finland, Assurance, Senior manager, KHT

KHT-tilintarkastaja ja Assurance Manager, jonka kotipaikka on Helsinki. Wannabe-kirjailija. Rakastaa pekonia.

Lisää aiheesta Kasvu