2 minuutin lukuaika 28 huhtik. 2020
mies osallistuu yhtiökokoukseen etänä

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen koskien yhtiökokousten ja hallitusten kokousten järjestämiseen liittyviä muutoksia

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel

Kokenut juridiikan moniosaaja, vastuualueena yhtiöoikeus. Tärkeintä on aina vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja kysyä oikeat kysymykset. Jääkiekkoa harrastava kulinaristi.

2 minuutin lukuaika 28 huhtik. 2020
Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut COVID-19

Hallitus antoi 16. huhtikuuta 2020 eduskunnalle esityksen (HE 45/2020) yhtiöiden ja muiden yhteisöjen kokousten järjestämisen lykkäämisestä syyskuun 2020 loppuun asti. Esityksessä ehdotettiin myös helpotuksia kokousten järjestämiseksi etäosallistumista ja valtuutuksia koskevilla poikkeamilla.

Eduskunta on hyväksynyt kyseisen hallituksen esityksen muutettuna ja toimittanut eduskunnan vastauksen 27. huhtikuuta 2020 (EV 37/2020 vp – HE 45/2020 vp). Hallituksen esitys on suurimmilta osin hyväksytty sellaisenaan. Toteutetut muutokset ovat pienimuotoisia ja luonteeltaan teknisiä.

Eduskunnan hyväksymässä laissa osakeyhtiölakia koskevasta kohdasta on korjattu siinä ollut kirjoitusvirhe. Ehdotuksen osuuskuntalakia koskevaa 4 §:ää on muutettu siten, että hallituksen päätettäväksi annettava oikeus vaatia ennakkoilmoittautumista osuuskunnan ja edustajiston kokoukseen koskee kaikkia syyskuun loppuun 2020 mennessä järjestettäviä kokouksia, eikä ainoastaan hallituksen esityksessä tarkoitettuja asiamiehen tai etäosallistumisen sallivia kokouksia. Yhdistyslakia koskeva 5 § on muutettu osuuskuntalakia vastaavalla tavalla. Lisäksi yhdistyslakia on muutettu siten, että yhdistyksen kokouksen määräajan pidentämismahdollisuus koskee myös yhdistyksen kokouksia, jotka sääntöjen määräysten mukaan tulisi järjestää heinä- tai elokuun loppuun mennessä. Alkuperäisessä ehdotuksessa kyseinen säännös oli ehdotettu koskemaan vain kesäkuun loppuun mennessä järjestettäviä kokouksia. Lain voimaantuloa koskevaa säännöstä on muutettu siten, että uutta lakia sovelletaan kaikkiin sellaisiin kokouksiin, joihin on lähetetty kutsu kyseisen lain mukaisena ja jotka pidetään väliaikaisen lain voimassaollessa. 

Lakimuutoksen tarkoituksena on helpottaa yhtiöiden ja yhteisöjen lakisääteisten kokousten järjestämistä sekä estää COVID-19 epidemian leviäminen Suomessa. 

Yhteenveto

Lakimuutos julkaistaan säädöskokoelmassa heti, kun se on vahvistettu presidentin toimesta. Väliaikainen laki on voimassa syyskuun 2020 loppuun asti.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel

Kokenut juridiikan moniosaaja, vastuualueena yhtiöoikeus. Tärkeintä on aina vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja kysyä oikeat kysymykset. Jääkiekkoa harrastava kulinaristi.

Lisää aiheesta Lakipalvelut COVID-19