3 minuutin lukuaika 8 kesäk. 2020
meeting with the team

Millaisia sopeuttamiskeinoja työnantajalla on kesälomakaudella?

Kirjoittaja Minna Saarelainen

EY Finland, Employment Law, Associate Partner

Erikoisosaamisena työoikeudelliset asiat. Nauttii viikonlopuista vapaa-ajan asunnolla ja arkipäivän treeneistä PT:n kanssa.

3 minuutin lukuaika 8 kesäk. 2020
Samankaltaisia aiheita COVID-19 Lakipalvelut

Suomen hallitus on päättänyt jatkaa työlainsäädäntöön koronan johdosta tehtyjen muutosten voimassa oloa aina 31.12.2020 saakka. Tämä tarkoittaa, että työnantajilla on kesäkuun lopun jälkeenkin käytössään sopeuttamiskeinona nopeutettu viiden päivän yt-menettely lomautuksissa, määräaikaisten työntekijöiden normaalia laajempi lomautusoikeus ja työsuhteen koeaikapurku tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Hallituksen päätöstä voidaan pitää hyvänä.

Päätös takaa työnantajille runsaasti joustomahdollisuuksia esimerkiksi kulumassa olevalla kesälomakaudella, joka päättyy 30.9.2020. Lomautusjaksoja, vuosilomaa ja lomarahojen vaihtamista vapaaksi eri tavalla jaksottamalla voidaan huomioida niin työnantajan kuin työntekijänkin tarpeet tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Mikäli lomautus ei kestä yhdenjaksoisesti pidempään kuin 30 työpäivää, ei työntekijä menetä lomaoikeuksiaan vaan työntekijälle kertyy normaalisti vuosilomaa lomautuksenkin ajalta.

Eri perusteilla tapahtuvat työstä poissaolon muodot voidaan jaksottaa esimerkiksi seuraavasti:

  1. Lomautusilmoitus 12 työpäivän määräajaksi annetaan viisi päivää ennen lomautuksen alkua.
  2. Määräaikaisen lomautuksen päätyttyä työntekijä jää vuosilomalain tarkoittamalle vähintään 12 arkipäivää kestävälle yhdenjaksoiselle vuosilomalle.
  3. Vuosilomaa seuraa lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi muodostuva 12 arkipäivän ajanjakso.

Yllä kuvatussa esimerkkitapauksessa työntekijä on poissa työstä noin puolitoista kuukautta siten, että hänellä on myöhemmin käytettävissään vielä puolet vuosilomastaan sekä talvilomaviikko (olettaen, että kyse on työntekijästä, jolla on täysi lomakertymä). Samanaikaisesti työnantajalla on maksimissaan 64 työpäivää kestävää määräaikaista lomautusoikeutta jäljellä vielä 52 työpäivää ilman, että uusia yt-neuvotteluita tarvitsee käydä. Kannattaa muistaa myös, että edellä mainitun määräajan ylitys tarvittaessa noin 1-2 viikolla on katsottu tietyissä lähteissä sallituksi. Toisaalta on hyvä muistaa, ettei työntekijällä ole suoraa velvollisuutta ottaa vastaan väliaikaista, tarjolle tullutta työtä määräaikaisen lomautuksen kestäessä. Tästä voidaan kuitenkin sopia työntekijän kanssa.

Yhteenveto

Mikäli uusille sopeuttamistoimille on tarvetta, muista ennakoida tarpeet ajoissa, suunnittele toimenpiteet huolellisesti ja muista dokumentoida toimenpiteiden kaikki vaiheet tarkasti ja hyvin. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Minna Saarelainen

EY Finland, Employment Law, Associate Partner

Erikoisosaamisena työoikeudelliset asiat. Nauttii viikonlopuista vapaa-ajan asunnolla ja arkipäivän treeneistä PT:n kanssa.

Lisää aiheesta COVID-19 Lakipalvelut