5 minuutin lukuaika 13 maalisk. 2020
Miten Korona-virus vaikuttaa yritysten toimintaan ja työnantajavelvoitteisiin?

Miten Korona-virus vaikuttaa yritysten toimintaan ja työnantajavelvoitteisiin?

Kirjoittaja Minna Saarelainen

EY Finland, Employment Law, Associate Partner

Erikoisosaamisena työoikeudelliset asiat. Nauttii viikonlopuista vapaa-ajan asunnolla ja arkipäivän treeneistä PT:n kanssa.

5 minuutin lukuaika 13 maalisk. 2020
Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut

Covid 19 -virus on aiheuttanut paljon haittaa Suomen talouselämässä. Työntekijöitä on kehotettu etätöihin kotiin, matkustelua pitää välttää ja ihmiset liikkuvat ja kuluttavat normaalia vähemmän. Tämä tarkoittaa kysynnän laskua ja monet työnantajat pohtivat mahdollisuutta joko lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitä.

Yhteistoimintaneuvottelut ja lomautukset

Kotimaiset yritykset ovat viime päivinä laajasti ilmoittaneet aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi lomauttamiseksi. Useissa tapauksissa kyse on alle 90 päivän lomautuksista, joiden täytäntöönpano kestää käytännössä noin kuukauden. Työnantajille tämä on valtava kustannustaakka tilanteessa, jossa kysyntä on pysähtynyt kuin seinään.

Työnantajien on hyvä muistaa, että vähintään 20 työntekijän yrityksissä lomautusten täytäntöönpano edellyttää yhteistoimintaneuvotteluiden käymistä. Mikäli lomautukset kestävät enintään 90 päivää, on neuvotteluaika kaksi viikkoa ja tätä pidemmissä lomautuksissa kuusi viikkoa.

Yhteistoimintalaki sisältää kuitenkin poikkeustilanteisiin soveltuvan säännöksen, jonka mukaan lomautukset voidaan laittaa täytäntöön ilman lomautuksia edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluita, jos yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat ja ennakoimattomat syyt sitä edellyttävät. Nyt onkin laajalti pohdittu sitä, olisiko covid-19 virus tällainen syy. Monen työnantajan kohdalla edellytykset poikkeussäännöksen soveltamiselle varmastikin täyttyvät.

Mikäli säännöstä soveltaa, pitää kuitenkin muistaa, ettei neuvotteluvelvoitteesta pääse kokonaan eroon vaan neuvottelut on käytävä viimeistään silloin, kun perusteita yhteistoimintavelvoitteista poikkeamiselle ei enää ole. Käytännössä yhteistoimintaneuvottelut tulisi tällöin käydä yhtä aikaa lomautusilmoitusajan kulumisen kanssa, sillä esteen neuvotteluiden käymiselle voidaan katsoa poistuneen, kun lomautukset on saatu käyntiin lomautusilmoitusten nojalla, ilman yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuvaa ylimääräistä odotusaikaa

Palkanmaksu karanteenin ajalta

Karanteeniin on myös joutunut paljon työntekijöitä. Mikäli karanteenissa oleva työntekijä on itse sairas, maksetaan hänelle sairausajan palkkaa. Työnantajat joutuvat pohtimaan myös sitä, tuleeko ei-sairaalle ja karanteeniin joutuneelle työntekijälle, jolla ei ole mahdollisuutta tehdä etätöitä, maksaa palkkaa ja jos tulee niin kuinka pitkältä ajalta.

EY on työnantajien tukena tekemässä oikeita ratkaisuja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhteenveto

Covid 19 -virus on aiheuttanut paljon haittaa Suomen talouselämässä. Työntekijöitä on kehotettu etätöihin kotiin, matkustelua pitää välttää ja ihmiset liikkuvat ja kuluttavat normaalia vähemmän. Tämä tarkoittaa kysynnän laskua ja monet työnantajat pohtivat mahdollisuutta joko lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitä. EY on työnantajien tukena tekemässä oikeita ratkaisuja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Minna Saarelainen

EY Finland, Employment Law, Associate Partner

Erikoisosaamisena työoikeudelliset asiat. Nauttii viikonlopuista vapaa-ajan asunnolla ja arkipäivän treeneistä PT:n kanssa.

Lisää aiheesta Lakipalvelut