4 minuutin lukuaika 17 huhtik. 2020
Yhtiökokousten ja hallitusten kokousten järjestämiseen enemmän joustoa

Uusi lakiesitys antaa yhtiökokousten ja hallitusten kokousten järjestämiseen enemmän joustoa

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel

Kokenut juridiikan moniosaaja, vastuualueena yhtiöoikeus. Tärkeintä on aina vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja kysyä oikeat kysymykset. Jääkiekkoa harrastava kulinaristi.

4 minuutin lukuaika 17 huhtik. 2020
Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut COVID-19

Hallitus on 16.4.2020 antanut eduskunnalle esityksen (HE 45/2020) yhtiöiden ja muiden yhteisöjen kokousten järjestämisen lykkäämisestä syyskuun 2020 loppuun asti. Kokousten järjestämistä helpotetaan myös etäosallistumista ja valtuutuksia koskevilla poikkeamilla. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa syyskuun 2020 loppuun asti.

Ehdotuksen mukaan osakeyhtiö ja muu yhteisö kuten osuuskunta ja yhdistys voi siirtää 30.9.2019 - 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksensa, osuuskunnan kokouksensa tai muun vastaavan laissa tarkoitetun kokouksen  ajankohtaa niin, että kokous pidetään viimeistään syyskuun 2020 loppuun mennessä. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta hallituksen esityksen mukaan tästä voitaisiin poiketa. Poikkeus koskisi myös tilanteita, joissa osakeyhtiöllä on yhtiöjärjestyksessään määräys, jonka mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä jossain lyhyemmässä määräajassa kuin viimeistään kuuden kuukauden päästä tilikauden päättymisestä. Esityksen mukaan yhtiön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Esityksessä ehdotetaan myös poikkeuksia, jotka koskevat kokouksen järjestämisestä etänä ja valtuutetun käyttöä.  Esityksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voitaisiin järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena, johon osakkeenomistajat osallistuvat ennakkoäänestäen tai muuten etäosallistuen henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen. Pörssiyhtiön olisi kuitenkin järjestettävä fyysinen yhtiökokous, koska osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä on useita säännöksiä, joiden soveltaminen on sidottu yhtiökokouksen pitoajankohtaan. Näin ollen pörssiyhtiön yhtiökokous voitaisiin järjestää käytännössä kokonaan etäosallistuen niin, että fyysiseen kokoukseen osallistuisi vain kokouksen puheenjohtaja, mahdollinen sihteeri ja äänestysmenettelystä riippuen äänten laskijat. 

Lisäksi ehdotuksen mukaan osuuskunnan ja yhdistyksen jäsen voisi osallistua kokoukseen valtuutetun välityksellä ja hallitus voisi tietyin edellytyksin sallia jäsenille etäosallistumisen. Ehdotetut muutokset koskevat myös muun muassa osuuspankkien edustajiston ja osuuskunnan kokouksia sekä vakuutusyhdistyksiä ja vakuutuskassoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun 2020 loppuun asti.

Seuraamme jatkossakin poikkeuslakien säätämistä ja muita viranomaisten ohjeistuksia sekä Suomessa että ulkomailla ja tiedotamme muutoksista ajantasaisesti.

Linkki hallituksen lakiesitykseen

Yhteenveto

Ehdotetun lain tarkoituksena on varmistaa yhtiöiden ja muiden yhteisöjen lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten järjestäminen hallitusti ja turvallisesti koronaviruspandemiasta huolimatta. 

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel

Kokenut juridiikan moniosaaja, vastuualueena yhtiöoikeus. Tärkeintä on aina vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja kysyä oikeat kysymykset. Jääkiekkoa harrastava kulinaristi.

Lisää aiheesta Lakipalvelut COVID-19