Miten palvella tulevaisuuden kuluttajia datan tehdessä terveysteknologiasta henkilökohtaisempaa?

Kirjoittaja Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.

11 minuutin lukuaika 27 maalisk. 2020
Samankaltaisia aiheita Teknologia Terveydenhuoltosektori

Näytä

  • Pulse of the industry 2019 (pdf)

    Lataa 3 MB

Terveysteknologiayritysten on kehitettävä uusia liiketoimintamalleja varmistaakseen asemansa luotettavana yhteistyökumppanina dynaamisessa ja verkottuneessa toimintaympäristössä.

Terveysteknologia-ala ei ole kriisissä 2019, sillä maailmanlaajuisesti alan tuotto ja arvostukset jatkavat kasvuaan. Relevanssin säilyttämiseksi yritysten on kuitenkin ryhdyttävä luomaan tulevaisuuden potilas-kuluttajien ja palveluntarjoajien tarvitsemia tuotteita, vastaten samalla nykyisiin tarpeisiin. Tämä tarkoittaa siirtymistä nykyisistä tuotteiden ja palvelujen myyntiin perustuvista liiketoimintamalleista kohti terveysteknologia-alan malleja, joissa korostuu alan rooli luotettavana yhteistyökumppanina osana dynaamista ja verkottunutta terveydenhuollon ekosysteemiä.

Tässä Pulse of the industry -julkaisun (pdf) 13. numerossa kerrotaan sektorin nykyisestä tilanteesta, tulevista haasteista ja siitä, miten nämä tavoitteet saavutetaan.

Lähitulevaisuudessa arvo tulee perustumaan entistä vaativampien potilas-kuluttajien vaatimiin yksilöllisiin hoitomalleihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi terveysteknologian on poistuttava perinteisiin liiketoimintamalleihin perustuvalta mukavuusalueeltaan. Laitteiden on oltava yhteensopivia ja turvallisia, jotta ne voisivat yhdessä kerätä ja analysoida dataa reaaliajassa entistä toimivampien ja ketterämpien, tietopohjaisten interventioiden ja hoidon hallinnan varmistamiseksi.

Toteuttamalla nämä muutokset voidaan saavuttaa potilaiden kaipaamia entistä parempia tuloksia ja hinnoitella tuotteet yhä lisääntyvässä määrin palvelujen arvoon perustuvalla tavalla.

Näytä

ey miehelle tehdään kuvannusta (kuva on otettu takaapäin)
(Chapter breaker)
1

Luku 1

Investoidaanko terveysteknologia-alalla riittävästi omaan tulevaisuuteen?

Alan tuotto ja arvostukset kasvoivat jälleen 2019, mutta sektorin on varmistettava myös tuleva kasvu.

Jaksolla 2018-19 terveysteknologian yhteenlaskettu tuotto kasvoi 7 % (407,2 miljardia US$). Kyseessä oli jo järjestyksessä kolmas kasvun vuosi. Arvostuksen kasvu oli myös merkittävää terveysteknologian kumulatiivisen yleisen arvostuksen noustua 38 % 30. kesäkuuta 2019 päättyneen 18 kuukauden jakson aikana, mikä ylitti selvästi laajemman biotieteiden alan tulokset.

Terveysteknologia voi olla terveydenhuollon uudistumisen kärjessä teknologioiden lähentyessä. Mutta investoiko ala myös omaan tulevaisuuteensa? Nämä luvut eivät ole yhtä lupaavia.

Huolimatta R&D-kustannusten 11 % kasvusta kuluvana vuonna vilkaisu pitkän aikavälin tilanteeseen riittää osoittamaan, että R&D-kustannusten nousu ja yritysten tuotot ovat vielä vuoden 2007 finanssikriisiä edeltänyttä tasoa matalammalla.

Terveysteknologian 2019 taloudellinen suorituskyky kontekstissa

Yleisesti ottaen ala kohdentaa edelleen pääomaansa osakkeiden takaisinostoihin ja osinkojen maksamiseen sijoittajille R&D:hen panostamisen sijasta. Osakkeenomistajille palautetun käteisen osuus kasvoi 2018 ja vastaa terveyshuoltoteknologian kasvutoimintaan tekemiä investointeja. Alan tulevaisuus riippuu innovaatiosta, joten tällainen toiminta ilahduttaa osakkeenomistajia lyhyellä aikavälillä mutta voi olla haitallista pitkällä aikavälillä. Alalla vallitsevan halukkuuden jakaa rahaa osakkeenomistajille voidaan tulkita kertovan kasvuun investoimiseen liittyvästä epävarmuudesta.

Vuonna 2019 perinteisessä lääketieteellisessä teknologiassa on vähemmän miljardin dollarin mahdollisuuksia, mutta niitä on silti olemassa. Oiva esimerkki on Abbotin merkittävä mitraaliläpän MitraClip-korjauslaitteeseen liittyvä läpimurto, joka on aiheuttanut suoranaisen fuusioiden ja yrityskauppojen pyrähdyksen kilpailijoiden keskuudessa. Tämän mittakaavan edistysaskeleet perinteisissä laitteissa ovat rajallisia.

Terveysteknologian yritykset suhtautuvat varovaisesti yritysostoihin erityisesti kohdeyritysten korkeiden arvostusten vuoksi ja seuraavan suuren laiteinnovaation antaessa odottaa itseään. Fuusiot ja yrityskaupat kasvoivat 30. kesäkuuta 2019 päättyneen 12 kuukauden jakson aikana, mutta summat ovat entistä pienempiä alan yritysten keskittyessä ensisijaisesti perusteellisiin fuusioihin ja toiminnan optimointiin rohkeiden ja koko alan mullistavien kauppojen sijasta.

Terveysteknologia-ala voi olla terveydenhuollon uudistumisen kärjessä teknologioiden lähentyessä. Mutta investoiko ala myös omaan tulevaisuuteensa?

Varovainen suhtautuminen vielä kehittyviin uusiin teknologioihin haittaa edelleen terveysteknologian innovaatioista perinteisesti vastanneita kasvuyrityksiä. Fuusioiden ja yrityskauppojen nykytilanteessa useiden terveysteknologian yritysten on varmistettava kustannusten kattaminen ennen perinteistä poistumista markkinoilta alan suuremman toimijan ostaessa yrityksen. Alan yleinen rahoitustaso laski toisena perättäisenä vuonna 2018 jatkuvasta pääomasijoitusten virrasta huolimatta. Kerätyn pääoman pieni supistuminen heijastelee myös FDA:n tänä vuonna markkinoille tuomia uusia PMA- ja 510 (k) -hyväksyntäreittejä.

Samalla kuitenkin ne sidosryhmät, jotka ovat olleet alan ensisijaisia asiakkaita, painiskelevat haasteiden kanssa. Maksajien leikatessa palveluntarjoajille maksettavia korvauksia, myös sairaalaverkostot kuluttavat varovaisesti ja vastustavat alan jatkuvaa pyrkimystä myydä kalliimpia tuotteita arvon tarjoamisen sijasta. Lyhyesti sanottuna terveysteknologian sidosryhmät eivät näe alaa todellisena yhteistyökumppanina. Mitä tulee varsinaisiin loppukäyttäjiin, terveysteknologiasektorin tulisi viimeinkin ryhtyä kohtelemaan potilas-kuluttajia todellisia asiakkainaan. Ponnistelut keskittyvät edelleen palveluntarjoajien järjestelmiin.

insinööri arvioi robotiikkaworkshoppia
(Chapter breaker)
2

Luku 2

Mitkä ovat terveysteknologian tulevaisuutta muokkaavat avaintrendit?

Diagnostiikka, digitaalinen teknologia ja data voisivat olla avainasemassa arvon tuottamisessa terveysteknologian pyrkiessä tekemään oikeita kauppoja.

Alan tunnuslukuja 2019 tarkasteltaessa ilmenee neljä tärkeää suuntausta, jotka ohjaavat teollisuutta kohti entistä yksilöllisempää ja dataan perustuvaa tulevaisuutta.

1. Toimialojen optimointi

Nihkeä M&A-ilmapiiri vaikuttaa kielteisesti koko alan kasvuun, mutta terveysteknologiasektorin strateginen suhtautuminen yritysten toiminnan optimointiin on hyvä ensiaskel kohti tulevaa.

Kuva 2. Terveysteknologiayritykset ovat keskittyneet M&A:han toimintansa optimoinnissa

Pääoman ollessa rajallista ja kehitystoiminnan aikataulujen pitkittyessä sekä kallistuessa yritysten on käytettävä pääomaansa viisaasti ollakseen voitokkaita nyt ja tulevaisuudessa. Tasaisen yrityskauppavirran sijasta yritykset haluavat investoida enemmän potentiaalisesti suuremman tuoton kauppoihin. Yritysten on tehtävä enemmän voidakseen investoida oikeisiin uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, joten käynnissä oleva toiminnan optimointi viitaa siihen, että terveysteknologian yritykset pyrkivät määrittämään alat, jotka on pakko ottaa haltuun, ja panostavat strategiseen investointiin pitkällä aikavälillä.

2. Muu kuin kuvannusdiagnostiikka

Diagnostiikka tarjoaa terveysteknologian yrityksille suoran pääsyn potilas-asiakkaisiin – ja ala kasvaa jatkuvasti. Muiden kuin kuvannusdiagnostiikkayritysten 11 % tulojen kasvu ylitti laajemman teollisuudenalan kasvun. Toisaalta esimerkiksi hoitolaitesektorin tulot kasvoivat vain 6 %. Korkeat luvut kuvaavat VC-kasvuyritysten alaa kohtaa tuntemaa merkittävää kiinnostusta. Diagnostiikan kasvuyritykset, kuten Thrive Earlier Detection, Click Diagnostics ja uBiome, keräsivät eniten rahoitusta 2018.

Erityisen suosittu on muun kuin kuvantamisdiagnostiikka-alan lupaava genomiikan alasektori. Genomiikan eteneminen kohti saatavuutta massamarkkinoilla jatkui Illuminan ilmoitettua ostavansa Pacific Biosciences'n 1,2 miljardilla (US$) marraskuussa 2018.

3. Digitaalinen terveydenhuolto

Useat uudet hyväksynnät vahvistavat digitaalisen terveysteknologian mahdollisuuksia. Lokakuussa 2018 FDA hyväksyi ensimmäisen laajennetun todellisuuden (AR) järjestelmän leikkausharjoitteluun. OpenSight-järjestelmä on Novaradin ja Microsoft HoloLensin yhteistyön tulosta. Myös FDA hyväksyi useita AI-algoritmeja viime vuonna. Tekoäly on merkittävä hajautetun hoidon edistäjä.

Diabeteksen hoito määrittää edelleen digitaalisten terveysmarkkinoiden nopeuden. Viime vuonna Dexcomin ja Tandemin yhteentoimivan järjestelmän menestys osoitti, että markkinaosuuden voittamiseen eivät riitä pelkät laitteet, vaan tarvitaan myös yhteentoimivia potilaskeskeisiä laiteverkostoja ja data-analytiikkaa.

4. Progressiiviset palveluntarjoajat ja maksajat

Muut terveydenhuoltoalan yritykset näyttävät arvioivan liiketoimintamallejaan uudelleen. Esimerkiksi Mercy on pyrkinyt kehittämään etäseurantaan, ennakoivaan analytiikkaan ja integroituihin kliinisten osaajien tiimeihin perustuvaa sängytöntä sairaalaa. Myös muut johtavat palveluntarjoajat ja maksajat panostavat datan integrointiin.

Pitkän aikavälin toimivan mallin luominen terveysdatalle voi edellyttää yrityksiltä avoimen arkkitehtuurin hyödyntämistä ydinalueiden, kuten esimerkiksi sähköisten sairauskertomusten, integroimiseksi, jotta edeltäviin tuotteisiin liittyvät rajoitukset voidaan välttää. Myös maksajat jatkavat liiketoimintamallien kokeilemista ja pyrkivät luomaan uusia liiketoimintamalleja. Näistä esimerkkinä mainittakoon arvoon perustuvia lähestymistapoja painottavat UnitedHealthcare ja Aetna.

Kaikki nämä suuntaukset ovat merkittäviä terveysteknologian tulevan liiketoimintamallin kannalta, ja yritysten haasteena on määrittää ne tarpeelliset askeleet, jotka on tehtävä nyt valmistautuessaan enemmän dataan perustuvan digitaalisen terveydenhuollon uuteen aikakauteen .

lääketieteellisten tuotteiden suunnittelija tarkastelee lonkkanivelmallia
(Chapter breaker)
3

Luku 3

Miten terveysteknologia-ala valmistautuu tällä hetkellä tulevaan?

Terveysteknologia-alan on varmistettava laitteiden kytkettävyys, ketterät toimitusketjut ja oikeat liiketoimintamallit.

Terveydenhuollon ekosysteemin kytkeytyessä entistä tiiviimmin yhteen myös diagnostiikka, genomiikka, tekoäly ja muut kehittyvät datateknologiat vahvistavat toisiaan ja edistävät kiihtyvään tahtiin siirtymistä ´yksilölliseen hoitoon. Lopulta tämä suuntaus tulee muuttamaan terveysteknologiaa tavalla, jota ei osata vielä täysin ennakoida. Muutamia tärkeimpiä tekijöitä voidaan kuitenkin jo tunnistaa, ja nämä tekijät on vakiinnutettava onnistumisen varmistamiseksi.

Kyberturvallinen järjestelmä tiedonsiirtoon

 Pelkästään Yhdysvalloissa terveystietojen havaittuja tietosuojaloukkauksia tapahtui keskimäärin yksi päivässä vuosina 2018-19. Tällainen haavoittuvuus on korjattava ennen kuin verkottunut toimintaympäristö voidaan toteuttaa. Lääkinnälliset laitteet on sisällytettävä ratkaisuun.

Yritykset, jotka haluavat varmistaa osapuolten luottamuksen, eivät voi odotella viranomaisten osoittavan tietä, vaan yritysten on toimittava proaktiivisesti osoittaakseen, että toimiin on ryhdytty tuotteiden ja niihin liittyvien tietojärjestelmien turvaamiseksi. Omaa haavoittuvuuttaan pidemmälle ajattelevilla yrityksillä, jotka pyrkivät ratkaisemaan suuremmat ongelmat, kuten turvallisten verkkojen rakentamisen datan siirtämiseen järjestelmässä, on parhaat edellytykset olla luotettavia yhteistyökumppaneita myös tulevaisuudessa.

Turvallinen toimitusketju

Puutteet datan saatavuudessa ja sidosryhmien keskinäisessä luottamuksessa rajoittavat terveysteknologian toimitusketjun tehokkuutta, ja siksi suurimmat muutokset kohdistuvatkin toimitusketjuun. Yhdistetyt laitteet mahdollistavat kaksisuuntaisen datavirran toimitusketjussa, ja yrityksillä on työkalut entistä ketterämmän logistiikkakapasiteetin luomiseen. Reaaliaikaisen datan avulla tuotteiden markkinoilla paikantamisen lisäksi voidaan määrittää myös, missä tuotteiden on oltava seuraavaksi.

Hoitotyön irtautuessa yhä enemmän perinteisistä kanavista ja laitoksista datan toimitusketju tulee olemaan yhtä kriittinen kuin tuotteiden toimitusketju, ja terveysteknologiayritysten on varmistettava sekä omat että sidosryhmiensä datavirrat.

Liiketoimintamallin varmistaminen

Terveysteknologiayritysten tulisi tunnistaa ne liiketoimintamallit, jotka takaavat arvonnousun myös tulevaisuudessa terveydenhuollon kehittyessä kohti tiedon jakamiseen perustuvaa dynaamisempaa ekojärjestelmää. Analyysissämme määritetään neljä erityistä terveysteknologiayrityksiin liittyvää liiketoimintamallia, joista jokainen asettaa kovat vaatimukset tarkalle datalle ja analytiikalle.

Kuva 3. Tulevaisuuden liiketoimintamallit ja niihin liittyvät tietovaatimukset
  1. Suuntaa näyttävät innovoijat: Terveysteknologia on perinteisesti luonut arvoa kehittämällä innovatiivisia laitteita, jotka testataan kliinisissä kokeissa. Tuleva menestys ei riipu yksinomaan uusinta uutta edustavista laitteista, vaan myös laitteiden kyvystä kytkeytyä osaksi suurempaa dataekosysteemiä entistä parempien tuloksien saavuttamiseksi terveydenhuollossa. Pelkkä innovatiivisten laitteiden kehittäminen ei enää riitä, vaan laitteiden kyky parantaa tuloksia on osoitettava.
  2. Sairauksien hallinta: Yhdistetyt laitteet parantavat mahdollisuuksia datan keräämiseen, joten laitteista voi tulla pitkälle yksilöllistettyjä työkaluja potilaiden sairauksien hoidossa – tämä suuntaus näkyy jo diabeteksen hoidossa. Sairauksien hallinnassa katse on suunnattava terapia-alueiden siiloista holistiseen hoidon tarjoamiseen, jossa datan hyödyntäminen maksimoidaan kaikkien potilaiden kroonisten sairauksien ja muiden samanaikaisten sairauksien hoidossa.
  3. Elintapojen hallinta: Kuluttajaelektroniikka kehittyy kuntoilu- ja ravitsemussovelluksista kohti reaaliaikaista ja terveydenhuoltotasoista palautetta, joka auttaa potilas-kuluttajia hallinnoimaan elintapojaan entistä tehokkaammin. Yhä yleistyvät anturit, puettavat laitteet ja älypuhelinsovellukset tarjoavat yrityksille valtavia mahdollisuuksia kehittää yksilöllisen terveysteknologian "pehmeämpää" puolta.
  4. Tehokkaat tuottajat: Ensisijaisesti toimitusketjun muokkaamisen avulla katteiden leikkaamiseen keskittyvät yritykset voivat keskittyä tavoittelemaan terveydenhuollon matalan teknologian kulutustuotteiden markkinoita. Näillä markkinoilla menestyäkseen terveysteknologiayritysten on hyödynnettävä hienostunutta data-analytiikkaa toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti.
miehelle annetaan sädehoitoa
(Chapter breaker)
4

Luku 4

Onko terveysteknologia-ala valmis tekemään yhteistyötä tulevan arvon luomiseksi?

Dataan perustuva personoitu tulevaisuus tarvitsee dynaamisen ympäristön, jossa sidosryhmät tekevät yhteistyötä.

Terveysteknologia-ala luo verkottuneita laitteita jo nyt, vuonna 2019. Ala ei kuitenkaan voi luoda verkottunutta toimintaympäristöä, johon kaikki nämä laitteet kytkettäisiin. Tämä johtuu siitä, että toimivan linkittyneen toimintaympäristön rakentaminen ei ole pelkästään terveysteknologia-alan tehtävä, vaan sen on tapahduttava yhteistyössä alan, sääntelyviranomaisten, palveluntarjoajien, maksajien ja potilas-kuluttajien kanssa. Myös sektorin ulkopuolisia teknologiayrityksiä tarvitaan entistä enemmän. Lyhyesti sanottua verkottuneiden laitteiden täyttä arvoa ei pystytä hyödyntämään, jos terveysteknologia-ala ei pysty vahvistamaan yhteyksiään muihin sidosryhmiin.

Yhteistyö riskipohjaisessa urakoinnissa, toiminnan yhdenmukaistaminen ja tietojen läpinäkyvyys ovat perusedellytyksiä matkalla kohti parempien potilastulosten saavuttamista, hoidon saatavuuden parantamista ja hoidon kokonaiskustannusten alentamista.
John Liddicoat,
EVP ja pääjohtaja, Medtronic Americas Region

Muiden sidosryhmien kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön tiellä on kaksi estettä.

  • Ensinnäkin tekninen haaste: Terveydenhuollossa käytettyjen tiedonhallintajärjestelmien yhteentoimivuuden puuttuminen tarkoittaa tietojen lukkiutumista siiloihin. Ilman jaettua digitaalista infrastruktuuria dataa ei saada virtaamaan saumattomasti eri sidosryhmien välillä.
  • Toisekseen muita sidosryhmiä ei motivoida työskentelemään yhdessä digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseksi, jos terveysteknologiayritysten arvot eivät vastaa yritysten omia arvoja. Sidosryhmillä ei ole riittävästi ennakkotapauksia yhteistyön edellyttämässä laajuudessa.

Jatkuva haaste ovat myös sidosryhmien epäilyt terveysteknologia-alasta luotettavana yhteistyökumppanina. Terveysteknologian entistä parempaan hyödyntämiseen arvoon perustuvassa hinnoittelussa tähtäävät toimet edistävät tiiviimpää yhteistyötä. Kuten Medtronicin Amerikkojen alueen EVP ja pääjohtaja John Liddicoat sanoo; "Yhteistyö riskipohjaisessa urakoinnissa, toiminnan yhdenmukaistaminen ja tietojen läpinäkyvyys ovat perusedellytyksiä matkalla kohti parempien potilastulosten saavuttamista, hoidon saatavuuden parantamista ja hoidon kokonaiskustannusten alentamista."

Kuva 4. Arvon tuottaminen tulevaisuudessa

Muutamat terveysteknologian innovoijat suunnittelevat jo pitkälle verkottunutta ja dataan perustuvaa tulevaisuutta. Illuminan tuotekehityksen varapääjohtaja Susan Tousi kertoo yrityksen tavoitteena olevan – "älykkäiden sekvenssien yhdistäminen internetiin, toisiinsa ja yhteistyökumppaneidemme sovelluksiin saumattoman data fabric -kokonaisuuden luomiseksi", jonka tavoitteena on "integroida runsaat tietovirrat, löytää uusia analytiikkamahdollisuuksia ja edistää digitalisoidun biologian aikakauden alkamista."

Laajemmassa mittakaavassa "digitaalisen rungon" rakentamiseen liittyvät tekniset ja logistiset vaatimukset, jotka kaikki sidosryhmät hyväksyvät ja joita ne voivat myös käyttää, muodostavat pitkällä aikavälillä haasteen ja voivat edellyttää vielä alan nykyisen kapasiteetin ulottumattomissa olevaa osaamista.

Terveysteknologiayritykset voivat kuitenkin jo tarttua näihin haasteisiin paikallisella tasolla rakentamalla laitteita, jotka keräävät ja jakavat dataa turvallisesti, tekemällä tiivistä yhteistyötä sisäistääkseen todellisten asiakkaidensa tarpeet ja hyödyntämällä tietoa tarjotakseen parempaa arvoa asiakkailleen. Alan vastuulla on ottaa ensimmäiset askeleet kohti linkitetyn toimintaympäristön rakentamista, ja mahdolliset hyödyt tähän mahdollisuuteen tarttuville yrityksille ovat merkittäviä.

Yhteenveto

Potilas-kuluttajat käyttävät uusia teknologioita vaatiakseen ja saadakseen yksilöllistä hoitoa milloin tahansa ja missä tahansa neljännen teollisen vallankumouksen mullistaessa terveydenhuollon. Relevanssin säilyttämiseksi yritysten on kuitenkin ryhdyttävä luomaan tulevaisuuden potilas-kuluttajien ja palveluntarjoajien tarvitsemia tuotteita ja pystyttävä samalla vastaamaan nykyisiin tarpeisiin.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.