5 minuutin lukuaika 25 maalisk. 2019
Vanhempi nainen katsoo tarkkaavaisesti tietokoneen näyttöjä. Näytöt esittävät magneettikuvauksia.

Viisi tapaa parantaa terveydellisiä tuloksia datan avulla

Kirjoittaja Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.

5 minuutin lukuaika 25 maalisk. 2019
Samankaltaisia aiheita Life Sciences Terveydenhuoltosektori Kasvu

Tietokeskeinen lähestymistapa terveydenhuoltoon lupaa tuottaa interventioita nykyistä ennakoivammin, mikä johtaa parempiin tuloksiin ja mahdollistaa siirtymisen ennaltaehkäisevään hoitomalliin. 

Data on neljättä teollista vallankumousta tukeva voima. Terveydenhuollossa tavoitteena on käyttää dataa parempien, yksilöllisempien terveystulosten saavuttamiseksi ja ennaltaehkäisevään hoitomalliin siirtymiseksi perinteisen sairauksien hoidon sijaan.

Terveydenhuollon uuden ja nousevan, tietokeskeisen lähestymistavan kärjessä on viisi suuntausta. Organisaation kyky tuottaa arvoa riippuu siitä, kuinka tehokkaasti se pystyy hyödyntämään dataa ja tuottamaan näkemyksiä liittämällä, yhdistämällä ja jakamalla turvallisesti tietoja laajemmin kuin koskaan aiemmin.

1. Tietoja liitetään, yhdistetään ja jaetaan paremmin terveydenhuollon yksiköiden sisällä

Tietoa demokratisoidaan, mikä tarkoittaa, että jokainen terveydenhuollon yritys on nyt tietoyritys. Tavoitteena on oltava näiden tietojen käyttö sellaisten toimien ohjaamiseen, jotka johtavat parempiin terveydellisiin tuloksiin – parempiin kliinisiin tuloksiin, tehokkaampaan hoidon toteuttamiseen tai pienempiin terveydenhuollon kustannuksiin.

Nykyään terveystiedot on jaettu liian monien organisaatioiden kesken, mikä haittaa käyttökelpoisten näkemysten saavuttamista. Millään yksittäisellä yrityksellä ei ole käyttöoikeutta kaikkiin asianmukaisiin tietoihin, jotka voivat parantaa terveydellisiä tuloksia. Yritykset rinnastavat tiedot henkiseen omaisuuteen ja ne kohtelevat niitä yksityisomistuksellisena omaisuutena ja vastustavat laajempaa luovutusta. Myös sääntelyjärjestelmien asettamat rajoitukset estävät tietojen jakamista. Sidosryhmät voivat kiertää näitä esteitä, mutta vain, jos ne pystyvät minimoimaan riskit ja saamaan aikaan molemminpuolisia etuja tietoyhteistyöstään.

2. Nanolääketiede, anturit ja tekoäly tunnistetaan innovaatioita edistäväksi voimaksi

Nanolääketieteen, anturien ja tekoälyn kaltaiset teknologiat mahdollistavat tiedonkeruun erottamisen perinteisestä terveydenhuollon käynnistä ja valtavien terveystietomäärien prosessoinnin reaaliajassa. Sellaisenaan ne edustavat uutta terveystietojen vastaanottamisen ja lähettämisen "hermostoa", joka mahdollistaa helpon hoidon toimittamisen milloin ja missä tahansa.

Kyse ei ole vain siitä, mikä organisaatio kehittää luokkansa parhaita nanolaitteita, kytkettyjä laitteita tai algoritmeja. Menestyvät organisaatiot mukauttavat liiketoimintamallinsa parhaiten näihin teknologioihin painottaen yhteentoimivuutta, tietojen toimeenpanemista ja taloudellisia tuloksia.

Tekoälyn hyväksynnät

13

FDA hyväksyi vuosina 2017 ja 2018 tekoälyn käytön kuvantamisessa.

Millään yksittäisellä yrityksellä, valtion laitoksella tai julkisella terveydenhoidon yksiköllä ei ole käyttöoikeutta kaikkiin asianmukaisiin tietoihin, jotka voivat parantaa terveydellisiä tuloksia.

3. Alalle syntyy "digitaalinen runkoverkosto", mutta kuka sen omistaa?

Terveydenhuollon alalla ei tällä hetkellä ole yleisiä digitaalistandardeja, ja tuotetun tiedon monimuotoisuus ja määrä ovat valtavia. Ei ole myöskään yhtä infrastruktuuria, joka sulauttaisi kaikki saatavilla olevat terveystiedot. Ilman tätä kokonaisvaltainen ja kuluttajalähtöinen muutos on mahdoton.

Vaikka kattava infrastruktuuri on vielä luomatta, rajoitetumpia "digitaalisia runkoverkostoja" on alkanut ilmestyä. Nämä ensimmäiset ponnistelut ovat toistaiseksi vain pisteratkaisuja.

Terveydenhuollon muutos edellyttää laajempaa ja joustavampaa datainfrastruktuuria. Ollakseen riittävän laaja, optimaalisen digitaalisen runkoverkoston on yhdistettävä avoimen lähdekoodin alustat, sovellusohjelmarajapinnat ja tallennusarkkitehtuuri. Sen on oltava useiden yhteistyökumppaneiden käytettävissä ja suunniteltu potilas-kuluttajalle.

Jotta vältettäisiin arvon menettäminen tulevaisuudessa, terveys- ja biotiedeorganisaatioiden on pohdittava, kuinka niiden tuotteet ja palvelut vastaavat kehittyvää tietoinfrastruktuuria. Tämä voi tarkoittaa oikeiden digitaalisen runkoverkoston kehittäjien tunnistamista – tai rohkeutta tehdä ensimmäinen siirto kyseisen infrastruktuurin rakentamiseksi.

Hyödyntämätön data

50 petatavua

tietoa tuotettiin keskimäärin jokaisessa sairaalassa vuonna 2018; alle 3 % otettiin käyttöön.

4. Potilas-kuluttaja vaatii enemmän vaikutusvaltaa muihin sidosryhmiin nähden

Potilas-kuluttajat ovat enenevissä määrin tulleet tietoisiksi oikeuksistaan ja he suurelta osin ajavat terveydenhuollossa näkemäämme muutosta. Potilaiden terveydenhuollon kokemusta koskevat odotukset ovat lisääntyneet. Ne ovat muodostuneet asiakaskeskeisten, ostoksia, matkustamista ja pankkiasiointia helpottavien kätevien digitaalisten alustojen kasvun myötä. EY:n Terveyden tulevaisuus 2018 -tutkimus esittää, että "kuluttajat odottavat nykyaikaistettua lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta ja käyttävät jo sujuvasti digitaaliteknologiaa terveysasioissa".

Potilas-kuluttajan kasvaneet odotukset voidaan täyttää vain tietopohjaisemmalla lähestymistavalla terveyteen. Terveydenhuollon organisaatioiden on opittava käyttämään tietoja tavoilla, jotka antavat potilas-kuluttajille saumattomat ja kätevät tavat oman hoitonsa hallintaan. Helppokäyttöiset, brändiriippumattomat alustat (katso trendi #3) ovat tärkeä tekijä, jotta ennakoivasta terveydenhuollosta voi tulla yhtä helppoa kuin laskun maksaminen verkossa tai matkan tilaaminen lentokentälle.

Korkea käyttöönottoaste

56 %

Yhdysvaltain potilaista käyttäisi teknologiaa vuorovaikutuksessa terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa.

5. Hoidollinen painopiste ja erikoistuneiden liiketoimintamallien omaksuminen saavat yritykset suoriutumaan paremmin

Kuten EY:n julkaisussa Progressions 2018 – Life Sciences 4.0: Securing value through data-driven platforms esitetään, kaikkien terveystiede- ja hyvinvointiorganisaatioiden on tunnistettava, mikä on heille ominaista ja optimoitava toimintansa tämän ydinosaamisen ympärille. Tarkentaessaan kasvustrategiaansa terveystiede- ja hyvinvointiorganisaatiot omaksuvat yhä useammin yhden neljästä liiketoimintamallista:

1. Läpimurtouudistaja: luokkansa parhaimpien tuotteiden ja palvelujen kehittäjä tai tarjoaja, joilla on korkeat hinnat

2. Sairauksien hoitaja: kroonisia sairauksia hoitavien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäjä tai toimittaja, joka keskittyy asiakaskokemukseen, soveltuvuuteen ja maksimaaliseen hoidon noudattamiseen

3. Elämäntapojen hoitaja: suoraan kuluttajalle markkinoitavien, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sairauksien ehkäisyyn tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kehittäjä tai tarjoaja

4. Tehokas tuottaja: suureen myyntivolyymiin ja pieneen voittomarginaalin perustuvalla tulomallilla toimiva hyödyketuotteiden ja -palvelujen kehittäjä tai tarjoaja, jonka edullisemmat tuotteet tarjoavat samat tulokset kuin kalliimmat vaihtoehdot

Jokainen näistä liiketoimintamalleista riippuu eri tyyppisestä tietoasiantuntijuudesta. Esimerkiksi läpimurtouudistajien on käytettävä dataa parhaiden tulosten tuottamiseksi tarkasti yksilöidyille potilasalaryhmille, kun taas sairauksien hoitajien on käytettävä niitä tarjotakseen räätälöityjä työkaluja, jotka antavat yksilöille mahdollisuuden hallita terveydentilaansa lääketieteellisen ympäristön ulkopuolella. Lifestyle-valmentajien on sitä vastoin kerättävä ja käytettävä tietoja yleisten terveystavoitteiden tukemiseksi kuluttajakanavien kautta, kun taas tehokkaiden tuottajien pitäisi keskittyä käyttämään tietoja tuotteiden valmistukseen ja toimitusketjuun liittyvien taustaprosessien optimointiin.

Liiketoimintamallin painopiste on lähtökohta hahmottamiselle, mitä tuotteita, palveluja ja ominaisuuksia priorisoidaan – ja mitä tietoja tarvitaan tulevaisuuden arvon tuottamiseksi organisaatiollesi. Kaikki sidosryhmät joutuvat panostamaan tietostrategiaan, ja haasteena on selvittää, mikä näistä tietostrategioista tarjoaa parhaat eväät tulevaisuuden kasvuun.

Kuuntele yhteenveto “Unlocking the power of data to improve health outcomes: five trends to watch” -äänikirjasta.

Löydät äänikirjan myös seuraavista palveluista:

  • iTunes (iOS-käyttäjille)
  • Spotify (iOS- ja Android-käyttäjille / käytettävissä matkapuhelimilla ja tableteilla)
  • Google Play Music (Android-käyttäjille / vain Yhdysvallat ja Kanada)

Tarkastele digitaalista muutosta kaikista näkökulmista

EY:n näkemykset digitaalisesta muutoksesta voivat auttaa uuden arvon saavuttamisessa ja tulevaisuuden yrityksen luomisessa. 

Lue lisää

Yhteenveto

Terveydenhuollon uuden ja nousevan, tietokeskeisen lähestymistavan kärjessä on viisi suuntausta. Yritysten pitäisi ryhtyä rohkeisiin, päättäväisiin toimiin pysyäkseen jatkuvan muutoksen tahdissa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.