7 minuutin lukuaika 24 syysk. 2019
Ilmakuva kaivosten hiekkavuorista

Kymmenen suurinta liiketoimintariskiä ja -mahdollisuutta – 2020

Kirjoittaja Paul Mitchell

EY Global Mining & Metals Leader

Experienced mining and metals leader. Contributing insightful points of view to the market around productivity and digital.

Yhteistyössä
7 minuutin lukuaika 24 syysk. 2019

Rriskien vaihtelut ja uudet riskit ovat merkki toimialan disruptiosta. Positiivinen puoli disruptiossa on se, että muutos luo aina uusia mahdollisuuksia.

Teemat liittyen toimilupiin ja toimialan disruptioon esiintyvät tämän vuoden riskien joukossa, kun sosiaalinen vastuu ja laajemmat sidosryhmien vaatimukset lisääntyvät digitaalisen muutoksen, suuremman riskinoton ja innovaatiotarpeen ohella.

Kaivos- ja metallialan kymmenen suurinta riskiä

 Kaivos- ja metallialan kymmenen suurinta riskiä
(Chapter breaker)
1

Luku 1

Toimilupa on riski numero 1, jo toisena vuotena peräkkäin

Toimilupa ja toimialan disruptiot esiintyvät tämän vuoden riskien joukossa, kun sosiaalinen vastuu ja laajemmat sidosryhmien vaatimukset lisääntyvät.

Toimilupa

Toimilupa säilyy sijalla numero 1, ja 44 % liiketoiminnan riskikyselyyn vastaajista1 asettaa sen luettelon kärkeen. Pitkittyneet vaalikaudet ja niistä johtuvat hallitusmuutokset ovat lisänneet epävarmuutta poliittisessa ympäristössä, joka on luonut epävakautta hyödykemarkkinoilla. Loppukäyttäjät tarkkailevat lisäksi entistä tarkemmin toimialaa ja vaativat avointa eettistä toimitusketjua ja pienempää hiilijalanjälkeä. Aktiiviset osakkeenomistajat vaativat myös etenkin hiilivaroja omistavia kaivosyhtiöitä muuttamaan toimintaansa, joko määrittämällä uudelleen nykyiset toiminnot tai luopumalla omistuksista.

(Chapter breaker)
2

Luku 2

Työvoiman tulevaisuus on riskinä 2. sijalla, viime vuonna se oli sijalla 7

Digitaalinen ja tekninen innovaatio voivat parantaa kaivosteollisuuden tuottavuutta, turvallisuutta ja ympäristöasioiden hallintaa.

Työvoiman tulevaisuus

Kaivosyhtiöt pohtivat millaista työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa ja mistä kyvykkäät työntekijät voidaan hankkia – kehittämällä vai ostamalla? Digitaalisten ja dataan liittyvien taitojen markkinat ovat kilpailtuja ja kyvykkäiden henkilöiden voi olla vaikea tulla kaivosalalle, koska alalla on vähemmän hohdokas imago muihin aloihin verrattuna.

Huomioitavia kysymyksiä:

 • Kuinka oikeita osaajia ja kykyjä voidaan kehittää, rekrytoida tai lainata koko organisaatiossa?
 • Kuinka vanhempia työntekijöitä voidaan pitää edelleen palveluksessa ja minimoida henkilöstön luonnollisen vähenemisen kielteiset vaikutukset?
 • Kuinka luoda työntekijää kiinnostava työtarjous?
 • Kuinka tulevat johtajat voidaan varustaa tarvittavilla taidoilla, joilla tiimejä johdetaan digitaaliaikana?
 • Mitä luovia strategioita voidaan käyttää työvoiman kehittämiseksi tulevaisuutta varten?
 • Pitäisikö toimialan parhaita käytäntöjä vertailla keskenään?
(Chapter breaker)
3

Luku 3

Digitalisaatio pysyy kolmen tärkeimmän riskitekijän joukossa

Digitaalinen tehokkuus on edelleen kaivosyhtiöiden kolmen suurimman riskin ja mahdollisuuksien joukossa, josta johtajat haluavat keskustella.

Digitalisaatio pysyy kolmen tärkeimmän riskitekijän joukossa

Vaikka tekniikan soveltaminen on normaali osa liiketoimintaa, hyödynnetäänkö sitä todella hyvin? Se on nyt enemmän mahdollisuus kuin riski, ja kaivosyhtiöiden haasteena on hallita dataa paremmin, jotta sitä voidaan paremmin hyödyntää.

Tänä vuonna huomion kohteena on neljä uutta riskiä: hiilijalanjäljen vähentäminen, suuren vaikutuksen riskit, tuotannon korvaaminen ja innovaatiot.

(Chapter breaker)
4

Luku 4

Kaivosyhtiöitä painostetaan vähentämään hiilidioksidipäästöjen ja energian käytön vaikutuksia

Siirtyminen vähähiiliseen talouteen on meneillään, ja paine tämän muutoksen nopeuttamiseksi näyttää kasvavan joka päivä.

Johtavat kaivosyhtiöt tunnustavat hiilidioksidipäästöjensä vähentämisen tärkeyden.

Minimointistrategiat

 1. Uusiutuva energia
 2. Kaivosten sähköistäminen
 3. Keskittyminen vaikutusalueen 3 päästöihin

Muutos puhtaaseen energiaan tulee vaatimaan paljon mineraaleja, ja se tarjoaa kaivosyhtiöille valtavan mahdollisuuden. Litiumilla, koboltilla, kuparilla, alumiinilla, nikkelillä ja monilla muilla mineraaleilla on huomattavia mahdollisuuksia.

(Chapter breaker)
5

Luku 5

Toimiiko perinteinen riskimatriisi kaivosyhtiössä?

Useimmat kaivosyhtiöt voivat määrittää selkeästi kriittiset riskinsä ja hallita näkyviä, suurtaajuisia riskejä liiketoiminnassaan.

Perinteinen riskimatriisi

Suuren vaikutuksen riskit

Nämä kriittiset riskit ovat kokemuksemme mukaan kuitenkin usein staattisia ja pysyvät riskirekisterissä miltei samassa ”muodossa” monien vuosien ajan.

Yhtiöiden on arvioitava toimintaansa sen suhteen, mitä seuraisi, jos jotain radikaalia tapahtuisi. Esimerkiksi mitä jos:

 • Mitä tapahtuu kuparille, jos energia vapautuu?
 • Muovin tai muiden kehittyneiden materiaalien koostumuksessa on meneillään valtava tekninen läpimurto – miten se vaikuttaa metallien kysyntään?
(Chapter breaker)
6

Luku 6

Kaivosyhtiöiden pitäisi miettiä laajemmin tuottojen maksimointia

Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä pääoman tuottoa ja vähentää samalla näiden tuottojen epävakautta.

Kaivosyhtiöiden on mietittävä laajemmin tuottojen maksimointia ja omaksuttava uusia menetelmiä, jotka voivat olla radikaalisti erilaisia kuin aiemmin. Kaivosyhtiöiden on myös arvioitava uudelleen riskinottovalmiuttaan, jotta ne eivät menetä uusia mahdollisuuksia ottamalla itsetyytyväisen tai varovaisen asenteen pääoman käyttöön.

Joitakin huomioitavia alueita:

 • rahoituksen muuttuminen
 • toiminnan harkitseminen uudelleen
 • Yhteisyritykset
(Chapter breaker)
7

Luku 7

Data on avain tuottavuuden parantamiseen ja kustannusten minimointiin

Data mahdollistaa päätöksenteon automatisoinnin, jolla minimoidaan tappiot koko arvoketjussa.

Uhkien määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, kun digitaalitekniikka tulee tavanomaiseksi liiketoiminnaksi. Tämä johtuu suurelta osin esimerkiksi tietotekniikan (IT) ja operatiivisen tekniikan (OT) välisestä lähentymisestä, esineiden Internet (IOT) -antureista, tietoanalyyseistä ja tekoälyoptimoinnista.

Jokaisen kyberturvallisuutta koskevan muutoksen pitäisi edistää kolmea kulttuuriin, hallintoon ja kykyihin liittyvää keskeistä periaatetta:

 1. Turvallisuuden perusteiden tarkka määrittely
 2. Vahva hallintatapaohjelma ja vastuullisuuskulttuuri
 3. Jatkuva kehittyminen
(Chapter breaker)
8

Luku 8

Seuraavan 10–15 vuoden aikana voi ilmetä huomattava tarjontapula

Malminetsintätekniikat ovat jo kehittyneet merkittävästi kaivosyhtiöiden tutkiessa uusia digitaalitekniikoita.

Mineraalien kysynnän odotetaan kasvavan globaalin kasvun ja uusien infrastruktuurien rakentamisen tarpeiden seurauksena. Pienemmät malminetsintäbudjetit, uusien löydösten väheneminen ja nykyisten esiintymien aleneva laatu ovat huolestuttavia aiheita alalla.

Malminetsintämenot ovat vähentyneet huomattavasti ja vaikka viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut jonkin verran elpymistä, budjetit ovat silti puolet siitä, mitä ne olivat vuonna 20122.

Kaivostoiminnan kasvustrategiat:

 • pääoman saatavuus
 • nykyisten projektien tai kaivosten hankinta
 • innovaatioiden lisääminen uusien resurssien löytämiseksi ja nykyisten resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.
(Chapter breaker)
9

Luku 9

Innovaatioita tarvitaan nykytilanteen parantamiseksi

Innovaatiot voisivat tuoda kaivossektorille kaivatun tahdinmuutoksen

Innovaatioille on polttava tarve. Jotkut kaivosyhtiöt voivat tarvita innovaatioita selviytyäkseen, toiset puolestaan menestyäkseen nykypäivän nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja parantaakseen pääoman tuottoa. On selvää, että tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi, kun työmenetelmiä parannetaan ja innovointiin valmistaudutaan.

Innovaatio voisi tuoda kaivatun tahdinmuutoksen kaivosalan tärkeimpiin rakenteellisiin kysymyksiin, nimittäin:

 • malmien laadun heikkeneminen
 • lisääntynyt kaivostoiminta syrjäisissä ja vaikeissa paikoissa
 • energian ja infrastruktuurin saatavuus ja kustannukset
 • toiminnan monimutkaisuuden lisääntyminen
 • vedenkäytön parantaminen.
Innovaatio
(Chapter breaker)
10

Luku 10

Fokuksessa kasvavat kustannukset kaivostoiminnan monimutkaisuuden lisääntyessä

Kustannusten vähentämisen on oltava kestävää ja tuottavuuden parantaminen lieventää nousevien kustannusten vaikutusta.

Automaation ja tietojen käytön tehostamisella on saavutettu merkittäviä etuja suurissa kaivoshankkeissa, joissa tuottavuus on parantunut ja tonnimääräiset tuotantokustannukset ovat laskeneet.

Keinot, joilla kaivosyhtiöt voivat vastata tähän riskiin:

 • keskittyminen kestäviin kustannusten vähentämisohjelmiin
 • kannustus innovaatioihin ja kumppanuuksiin kustannusten pienentämiseksi pitkällä tähtäimellä
 • muiden kuin ydinvarallisuuksien myynti
 • pintakerrosten poistoon, alustavaan kehitykseen ja varastointiin sitoutuneiden pääomien tarkastelu
 • sopimuskaivostoiminnan käytön harkitseminen verrattuna myyntiin tai takaisin vuokraukseen
 • toimittaja- ja palvelusopimusten tarkastelu
 • ulkoistaminen
 • strategisten yhteisyritysten luominen suurtuotantoetujen optimoimiseksi
 • kustannusten vähentäminen tukitoiminnassa – back office -toimintojen automatisointi.
 • Näytä artikkeliviitteet # Piilota artikkeliviitteet

  1. Lähde: EY:n kysely yli 130:ltä johtajalta EY:n Globaali kaivosala ja metallit -sektorilta.
  2. Yritysten malminetsintästrategiat: Katsaus malminetsinnän suuntauksiin, S&P Market Intelligence 6. marraskuuta 2018, saatavana 20. elokuuta 2019.

Yhteenveto

Teemat liittyen toimilupiin ja toimialan disruptioon esiintyvät tämän vuoden riskien joukossa, kun sosiaalinen vastuu ja laajemmat sidosryhmien vaatimukset lisääntyvät digitaalisen muutoksen, suuremman riskinoton ja innovaatioiden tarpeen ohella.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Paul Mitchell

EY Global Mining & Metals Leader

Experienced mining and metals leader. Contributing insightful points of view to the market around productivity and digital.

Yhteistyössä