Lehdistötiedote

7 kesäk. 2019 Helsinki, FI

Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansiot laskussa

Suurissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajien yhteenlaskettujen peruspalkkojen, etujen ja muuttuvien palkkioiden mediaani laski viime vuonna noin 12 % vuoteen 2017 verrattuna ja oli keskimäärin noin 1,95 miljoonaa euroa.

Lehdistökontakti
Hannu Tyyskä

EY Finland, People Advisory Services, Reward Team Lead

Autan asiakkaita suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.

Samankaltaisia aiheita Konsultointi

Suurissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajien yhteenlaskettujen peruspalkkojen, etujen ja muuttuvien palkkioiden mediaani laski viime vuonna noin 12 % vuoteen 2017 verrattuna ja oli keskimäärin noin 1,95 miljoonaa euroa. Pienissä ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani laski 6 prosenttia: keskisuuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja tienasi keskimäärin noin 600 000 euroa ja pienen yhtiön noin 276 000 euroa.Tiedot käyvät ilmi konsulttiyhtiö EY:n vuosittain julkaisemasta johdon palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajien kokonaisansiot koostuvat tyypillisesti palkasta, eduista, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista sekä mahdollisesta lisäeläkkeestä.

Kokonaispalkka on toimitusjohtajalla yleensä merkittävästi johdon jäsenen keskimääräistä kokonaispalkkaa korkeampi. Pienet ja keskisuuret suomalaiset pörssilistatut yritykset maksavat toimitusjohtajalleen noin kaksi kertaa enemmän verrattuna keskimääräiseen johtoryhmän jäseneen, suurissa yrityksissä tienestit ovat kolminkertaiset. Pienten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansiot jäävät kuitenkin suuryhtiöiden johtoryhmäläisen mediaaniansioita pienemmiksi.

Suomalaisista pörssiyhtiöistä 80 % on käytössään pitkäaikainen kannustinjärjestelmä yrityksen toimitusjohtajalle. Viime vuosina suomalaisissa pörssiyhtiöissä selkeästi suosituin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä on suoritukseen perustuva osakejärjestelmä. Muiden järjestelmätyyppien suosio on jakautunut melko tasaisesti.

”Kannustinjärjestelmien käyttö ei ole enää erottautumistekijä, vaan normi. Suomessa korostuu nyt kannustaminen kestävään tulosten ja omistaja-arvon kehittymiseen”, sanoo henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvistä konsultointipalveluista Suomessa vastaava johtaja Hannu Tyyskä EY:ltä.

Naisten esiinmarssi johtopaikoille antaa odotuttaa itseään

Vuonna 2018 suomalaisten pörssilistattujen yhtiöiden toimitusjohtajista kymmenen oli naisia ja heistä suuryhtiön johdossa vain kolme. Vuonna 2017 naistoimitusjohtajia oli 12 kappaletta.

”Yleisesti ottaen naisten määrä on ollut nouseva, mutta kasvu on varsin maltillista. Vuonna 2015 pörssiyhtiöiden naistoimitusjohtajien määrä oli Suomessa prosentti ja nyt ollaan 8 prosentin tuntumassa. Joten ei tässä mistään sukupuolten välisestä tasa-arvosta tämän suhteen voida puhua”, Tyyskä sanoo.

Listatuissa suomalaisyrityksissä oli vuonna 2018 naisjäseniä 90 prosentissa hallituksista ja 80 prosentissa johtoryhmistä. Luvut ovat identtiset vuoden 2017 lukujen kanssa. Selvityksen mukaan 29 % kaikista hallituksen jäsenistä ja 25 % johtoryhmäläisistä oli naisia. Osuuksissa ei ollut merkittävää eroa yrityskokoluokittain.

”Naisten osuus yhtiöiden hallituksissa on meillä perinteisestikin ollut suurempi kuin naisten osuus johtoryhmissä. Yksi syy tähän on pörssiyhtiöille laaditut hyvää hallinnointia koskevat suositukset, jotka edellyttävät selvitystä, mikäli naisia ei ole hallituksessa. Samaa ei vaadita johtoryhmien osalta”, Tyyskä huomauttaa.

Johtopaikat tiukasti yli viisikymppisten käsissä

Sen enempää naiset kuin nuoretkaan sukupolvet eivät suomalaisten pörssiyritysten johdossa tungeksi. Selvityksen mukaan 76 % kaikista pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä, 70 % toimitusjohtajista ja 53 % kaikista johtoryhmän jäsenistä on yli 50-vuotiaita. Alle kolmikymppisiä ei johtoryhmissä tai toimitusjohtajina ole ollenkaan, alle nelikymppisiä toimitusjohtajia löytyy 2 prosentilla yrityksistä ja johtoryhmästä 7 prosentilla. Vain kuudella pörssiyhtiöllä on hallituksessaan alle 30-vuotias jäsen.

”Hallituksen jäseniltä odotetaan usein laajaa ja monipuolista kokemusta johtamisesta, liiketoimintojen vetämisestä sekä strategiasta, joten ikäjakauma selittyy luonnollisesti tätä kautta. Mutta uskoisin kyllä, että nuorten diginatiivien osuus hallituksissa pikku hiljaa kasvaa”, arvioi Tyyskä.

Hallituspalkkiot ja ulkomaalaisten osuus liki ennallaan

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenilleen maksamissa hallituspalkkioissa ei ole tapahtunut suurta muutosta 2015 - 2018 välisenä aikana. Hallituksen puheenjohtajan mediaanipalkkio suurissa yhtiöissä oli 100 000 euroa, keskikokoisissa yhtiöissä 57 800 euroa ja pienissä yhtiöissä 39 500 euroa vuonna 2018. Vastaavasti hallituksen jäsenen mediaanipalkkiot olivat noin puolet puheenjohtajan palkkiosta: 50 000 euroa suurissa, 29 000 euroa keskikokoisissa ja 19 500 euroa pienissä yhtiöissä.

Suomalaisten listattujen yhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien jäsenet ovat kansallisuudeltaan valtaosin yhä suomalaisia – tämäkin trendi, joka on pysynyt yllättävänkin pitkään samanlaisena. Vuonna 2018 ulkomaalaisten osuus hallitus- ja johtoryhmäpaikoista oli pienissä yhtiöissä noin 8 %, keskisuurissa yhtiöissä noin 20 % ja suurissa yhtiöissä liki 40 %. Vain 13 pörssiyhtiöllä oli ulkomaalainen toimitusjohtaja vuonna 2018.

EY:n raportti toteutettiin julkisista lähteistä vuosilta 2015–2018 kootuista tiedoista. Tutkimuskohteena olivat Helsingin pörssiin listautuneet pienet, keskisuuret ja suuret yhtiöt pois lukien First North -listalla olevat.

Lue lisää tutkimuksesta täältä.