Lehdistötiedote

4 lokak. 2019 Helsinki, FI

Reino Hyvärinen EY Suomen lakipalveluiden vetäjäksi

Mittavan uran kansainvälisessä yritysmaailmassa tehnyt Reino Hyvärinen (OTK) on aloittanut partnerina EY Suomen Tax and Law -yksikössä lakipalveluiden vetäjänä (Head of Law). Tässä tehtävässään Hyvärinen vastaa EYn Suomen lakiasiain palveluiden kehittämisestä ja kasvattamisesta.

Lehdistökontaktit
Reino Hyvärinen

EY Finland, Partner, Head of Law Finland

Juridisten, teollisten, liiketoiminnallisten ja kaupallisten toimintojen erinomainen hallinta, jota hyödynnän yhteensovittaessani asiakkaiden strategioita ja tarpeita toteutuskelpoisiksi hankkeiksi.

Kari Pasanen

EY Global Telecommunications Tax Leader

Omistajayrittäjä, joka suhtautuu liiketoimintaan intohimoisesti. Nauttii innovoinnista ja uusien ideoiden kehittelystä.

Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut

Mittavan uran kansainvälisessä yritysmaailmassa tehnyt Reino Hyvärinen (OTK) on aloittanut partnerina EY Suomen Tax and Law -yksikössä lakipalveluiden vetäjänä (Head of Law). Tässä tehtävässään Hyvärinen vastaa EYn Suomen lakiasiain palveluiden kehittämisestä ja kasvattamisesta.

Hyvärisen vastuulla on myös käynnistää Suomessa ”Legal managed services” -palvelumalli yrityksille.

”Tässä palvelumallissa on yksinkertaisesti kysymys siitä, että EY ottaa hoitaakseen asiakasyrityksen tietyn omaa toimintaa kuormittavan juridisen prosessin, kuten esimerkiksi sopimusten elinkaarihallinnan projektiorganisaatiossa, joka muutoin vaatisi asiakkaalta merkittävää lisäkapasiteettia tai teknologiapanostusta. Me tarjoamme yritykselle tarpeen mallintamisen ja pystymme tuottamaan palvelun teknologia-avusteisesti ja kustannustehokkaammin hyödyntämällä EY:n globaalia skaalautuvaa palvelualustaa”, Hyvärinen kertoo.

EY:n teettämän Reimagining the legal function 2019 -selvityksen perusteella palvelumallille on Suomessa tarvetta. Kansainvälisten suuryritysten pääjuristeille teetetyn kyselyn perusteella 2/3 vastaajista katsoi, että lakiosastot ovat jääneet jälkeen innovaatioissa muihin yritysten toimintoihin verrattuna. Vastaajista 87 % kertoi, että samaan aikaan vaatimukset ja työmäärä ovat kuitenkin lisääntyneet, vaikka toisaalta lakitoimintoihinkin kohdistuu vahvoja kustannuspaineita.

Vastaavan tyyppistä palveluiden ulkoistamista tehdään jo laajalti yritysten muiden toimintojen, kuten esimerkiksi taloushallinon ja veroraportoinnin osalta, mutta lakitoimintojen kohdalla malli on ainakin Suomessa suhteellisen tuntematon. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla.

”Muualla maailmassa palvelumalli on laajalti käytössä ja EY on investoinut tähän voimakkaasti muun muassa ostamalla siihen liittyvää teknologiaa ja osaamista. Maailmanlaajuisesti palvelumallin parissa työskentelee meillä jo 1500 alaan erikoistunutta lakimiestä ja olemme kasvattaneet myös Suomen tiimiä vastaamaan lisääntyvää asiakastarvetta. Globaali palvelualusta yhdistettynä lakipalveluiden prosessien digitalisointiin käyttäen edistyneimpiä teknologioita tuo asiakkaille merkittäviä suoria säästöjä, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, jollaiseen alalla ei perinteisesti olla totuttu”, sanoo Kari Pasanen, EY:n Pohjoismaiden Teknologia-liiketoimintasektorin johtaja.