Lehdistötiedote

5 maalisk. 2020 Helsinki, FI

EY Suomi on Helsinki Priden virallinen kumppani 2020

EY Suomi osallistuu jo toista vuotta peräkkäin yhteen Suomen suurimmista ja vaikuttavimmista kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumista, Helsinki Pride 2020- tapahtumaan sen virallisena yhteistyökumppanina.

Lehdistökontaktit
Mikko Äijälä

EY Finland, Nordic Strategy and Transactions, Managing Partner

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Katariina Jalas

HR Director, EY Finland and Nordic HRBP for Strategy and Transactions

Kansainvälinen HR-asiantuntija. Kokenut ura- ja johtajuusvalmentaja. Uskoo inklusiivisiin yhteisöihin ja mikrohyvinvointiin. Työssäkäyvä äiti, joka suhtautuu intohimoisesti sekä elämään että työhön.

Samankaltaisia aiheita Monimuotoisuus ja inklusiivisuus

EY Suomi osallistuu jo toista vuotta peräkkäin yhteen Suomen suurimmista ja vaikuttavimmista kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumista, Helsinki Pride 2020- tapahtumaan sen virallisena yhteistyökumppanina.

EY:lle monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus ovat keskeisiä arvoja ja toimintaa ohjaavia periaatteita ja ne koetaan vahvasti osana yrityksen päivittäistä toimintaa. Yrityksessä uskotaan, että näiden arvojen toteuttaminen on oleellista asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön sitoutumisen sekä paremman innovaatiokyvykkyyden ja taloudellisen menestyksen näkökulmasta. Globaaleilla markkinoilla menestyvät parhaiten tiimit, joissa yhdistyy eri mielipiteiden, näkökulmien ja taustojen koko kirjo.

Monimuotoisten tiimien on osoitettu kannustavan kekseliäisyyteen sekä tuottavan uusia tapoja ongelmanratkaisuun. Mutta toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla tiimit tarvitsevat tuekseen suvaitsevaisen kulttuurin, jossa kaiken perustana on oikeudenmukaisuus, erilaisuuden arvostaminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen.

”Virallisena kumppanina tuemme tapahtuman järjestävän Helsinki Pride -yhteisön vaikuttavaa ympärivuotista ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuustyötä. Suvaitsevan ja yhdenvertaisen työpaikan rakentaminen on meille erittäin tärkeää ja se on myös yksi keskeinen henkilöstömme sitoutuneisuuden ajuri. Henkilöstökyselyissämme nouseekin toistuvasti esiin, että työntekijämme kokevat vahvasti voivansa olla meillä juuri sellaisia kuin he ovat”, kertoo Suomen EY:n toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

”Tänä vuonna Helsinki Priden teema on esikuvat. Priden yhteistyökumppanina haluamme näyttää suuntaa ihmisoikeuksien puolesta sekä edistää yhdenvertaisuutta. Meille EY:llä on tärkeää, että jokainen voi olla oma itsensä niin vapaalla kuin työelämässäkin ilman syrjinnän tai häirinnän pelkoa”, toteaa Suomen EY:n henkilöstöjohtaja Katariina Jalas.

Vahvistaakseen inklusiivisempaa ja monimuotoisempaa työkulttuuria, EY:n globaali johto on allekirjoittanut ”EY Global Executive Diversity & Inclusion” -lausunnon, jossa he sitoutuvat edistämään sellaista työympäristöä, jossa arvostetaan eroavaisuuksia, vaalitaan oikeudenmukaisia toimintatapoja ja pyritään luomaan puitteet tiimityölle ja johtamiselle, jossa jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon omana itsenään.

Helsinki Pride Week on Suomen suurin ja vaikuttavin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka järjestetään 22.-28. kesäkuuta 2020. Viikko tarjoaa kulttuuritapahtumia, keskusteluja, kannanottoja sekä juhlia moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta. Tapahtuma huipentuu lauantaina 27.6. järjestettävään Pride-kulkueeseen sekä Puistojuhlaan, jotka kokoavat yhteen yli 100 000 ihmistä.