Lehdistötiedote

26 maalisk. 2020 Helsinki, FI

Yritysten 5G -investoinnit kasvussa, mutta konkreettiset toteutukset laahaavat vielä jäljessä

15 % yrityksistä investoi tällä hetkellä 5G-teknologiaan ja kokonaisuudessaan 69 % aikoo investoida siihen tulevien 2-3 vuoden aikana. Investoinneista huolimatta, useimmat yrityksistä ovat vielä 5G-matkan alussa. Vain puolet (48 %) yrityksistä kokevat pystyvänsä toteuttamaan 5G- pohjaisia IoT (Internet of Things) -ratkaisuja, mutta 74 % kertoo sen vaativan isoja muutoksia organisaation olemassa oleviin toimintamalleihin, käy ilmi EY:n globaalista ”Maximizing the 5G opportunity for enterprise” -tutkimuksesta.

Lehdistökontaktit
Kari Pasanen

EY Global Telecommunications Tax Leader

Omistajayrittäjä, joka suhtautuu liiketoimintaan intohimoisesti. Nauttii innovoinnista ja uusien ideoiden kehittelystä.

Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, Ernst & Young Oy

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.

Samankaltaisia aiheita TMT

15 % yrityksistä investoi tällä hetkellä 5G-teknologiaan ja kokonaisuudessaan 69 % aikoo investoida siihen tulevien 2-3 vuoden aikana. Investoinneista huolimatta, useimmat yrityksistä ovat vielä 5G-matkan alussa. Vain puolet (48 %) yrityksistä kokevat pystyvänsä toteuttamaan 5G- pohjaisia IoT (Internet of Things) -ratkaisuja, mutta 74 % kertoo sen vaativan isoja muutoksia organisaation olemassa oleviin toimintamalleihin, käy ilmi EY:n globaalista ”Maximizing the 5G opportunity for enterprise” -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan vain 3 % haastatelluista, jotka ovat investoineet tai aikovat investoida 5G-teknologiaan, on jo käytännön sovelluksia käytössään. 67 % vastaajista on eritasoisia 5G kokeiluja meneillään tai he keskustelevat kumppaneiden kanssa niiden käyttöönotosta, mutta he eivät ole vielä siirtyneet niiden hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Syitä varovaisuuteen löytyy useita: tiedon tai osaamisen puute käyttötapausten määrittelyssä (75 %) sekä osaamisen puute 5G- teknologian hyödyntämisessä 4G -teknologiaan verrattuna (69 %). Lisäksi vastaajat kertovat integraatiohaasteista olemassa olevan infrastruktuurin kanssa (37 %) sekä 5G- teknologian kypsymättömyys (35 %).

5G-teknologian mahdollistamien IoT -sovellusten ja käyttötapausten investointeja ohjaa edelleen pääosin tuottavuuden parantaminen. Tiedonhallinnan parantaminen (43 %), työn tuottavuuden nostaminen (41 %) ja yleiset kustannushyödyt sekä liiketoiminnan tuottavuus (40 %) ovat IoT -investointien hyötyjä. Sen sijaan kasvuun tähtäävien toimenpiteiden, kuten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (30 %), olemassa olevien liiketoimintamallien muuttaminen (29 %) tai uusille markkinoille menon (28 %) osuus IoT- investoinneista on vielä vähäisempää.

”5G- teknologian hyödyntäminen on yhteispeliä ja koko ekosysteemin tarjoaman osaamisen hyödyntämistä. Kyse ei ole ainoastaan yksittäisen teknologian hallinnasta ja käyttöönotosta, vaan palveluintegraatiosta, jossa yhtä tärkeää on rakentaa selkeä visio ja tiekartta 5G- teknologian avulla tavoiteltaville ratkaisuille ja sitä kautta niistä saataville hyödyille. Yritykset eivät lähde tyhjästä liikkeelle, jolloin suunnittelussa on otettava huomioon tämän hetken kyvykkyydet sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet yhdessä. Nykyisistä IoT -käyttötapauksista suurin osa voidaan toteuttaa jo olemassa olevilla ratkaisuilla”, toteaa EY:n teknologiakonsultoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja Kimmo Kaskikallio. ”Kriittisenä infrastruktuurina 5G lupaa tietoturvasta paljon, mutta kypsymättömyyden vuoksi avaa myös paljon uusia haavoittuvuuksia. Riskienhallinnan kokonaistarkastelun on syytä sisällyttää kiinteäksi osaksi 5G-sovellusten suunnittelua ja toteutusta”, jatkaa Kaskikallio.

Tutkimuksen mukaan yritykset etsivät 5G- teknologian osalta sellaisia palveluntarjoajia, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, ja jotka ymmärtävät yrityksen liiketoimintaa ja toimialaa laajemmasta näkökulmasta. 79 % vastaajista uskoo tarvitsevansa ulkopuolisten kumppaneiden apua toimivien käyttötapausten rakentamiseksi, ja toisaalta 77 % vastaajista sanoo priorisoivansa sellaisten kumppaneiden käyttöä, jotka voivat tuoda ratkaisuja liiketoiminnan kasvuun, kuin vain tehokkuuden parantamiseen. 60 % vastaajista kertoo, että heillä on haasteita löytää oikeanlaisia kumppaneita 5G:n implementointiin liittyen ja 67% vastaajista kertoo, että tämän hetkiset kumppanuudet ovat olleet enemmänkin taktisia. 

“Yritykset etsivät tällä hetkellä 5G- kumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaispalveluita käyttötapausten suunnittelusta aina tietoturvasta huolehtimiseen”, toteaa EY:n pohjoismainen teknologiasektorin johtaja Kari Pasanen. ”5G -palveluntarjoajille tämä tarkoittaa uudenlaista positioitumista liiketoiminnan strategisena kumppanina, joka pystyy tarjoamaan pääsyn koko ekosysteemin tarjoamaan osaamiseen ja kyvykkyyden skaalata niitä”, jatkaa Pasanen.

EY:n globaali, eri toimialoja kattava ”Maximizing the 5G opportunity for enterprise” -tutkimus selvitti yli 1000:n organisaation valmiuksia investointeja, tarpeita sekä haasteita 5G:n ja IoT:n (Internet of Things) hyödyntämiseen liittyen. Tutustu alkuperäiseen tutkimukseen täältä.