Lehdistötiedote

15 maalisk. 2021 Helsinki, FI

EY tarjoaa opiskelijoille henkilökohtaisia urakeskusteluja

Anna aikaasi – Share your time -hanke on osa EY Ripples -vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa nuorten työllistymistä.

Lehdistökontakti
EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

EY tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden keskustella työurasta, työelämästä ja eri toimialojen mahdollisuuksista eri aloja edustavien ammattilaistensa kanssa. EY:n työntekijät ja johtajat tarjoavat 100 tuntia henkilökohtaisia urakeskusteluja opiskelijoille. Anna aikaasiShare your time -hanke on osa EY Ripples -vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa nuorten työllistymistä.

”Yhteinen tarkoituksemme EY:llä on rakentaa paremmin toimivaa maailmaa auttaen luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle. Tukemalla opiskelijoiden työllistymistä ja auttamalla heitä löytämään omia kiinnostuksen kohteitaan ja vahvuuksiaan, voimme olla vaikuttamassa positiivisesti nuorten ensimmäisiin askeliin työelämässä. Siirtymä opiskeluelämästä työelämään on merkittävä ja kriittinen ajanjakso nuoren elämässä, joten on merkityksellistä päästä tukemaan nuoria tällä matkalla”, sanoo hanketta johtava EY:n rekrytoinneista vastaava Helena Lampinen.

Urakeskusteluihin hakiessa opiskelijat ovat määritelleet kiinnostuksen kohteitaan, ja jokaiselle opiskelijalle pyritään löytämään sopiva keskustelukumppani. Sekä hankkeeseen osallistuva EY:n henkilöstö että opiskelijat saavat ennen keskustelua ohjausta miten henkilökohtaisesta tapaamisesta saadaan opiskelijalle mahdollisimman hyödyllinen. Keskustelut järjestetään kevään 2021 aikana.

”On hienoa miten laaja joukko ey:läisiä on ilmoittautunut mukaan urakeskusteluihin. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia omia uratavoitteitaan, vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan laajasti suomalaista yritysmaailmaa tuntevien ammattilaistemme kanssa. Omaa uraa voi päästä sparrailemaan esimerkiksi toimitusjohtajamme Mikko Äijälän tai Pohjoismaiden tilintarkastusliiketoimintaamme johtavan Heikki Ilkan kanssa”, kertoo Helena Lampinen.

Suomessa EY:llä työskentelee 1 000 henkilöä tilintarkastuksen, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissa. Hyödyntäen dataa ja teknologiaa, EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamusta tilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin.

EY palkkaa Suomessa vuosittain noin 150 harjoittelijaa. Vuoden 2021 harjoittelupaikkoja haki lähes 2 000 opiskelijaa.  Universumin tutkimuksen mukaan EY kuuluu Suomen 25 houkuttelevimman työnantajan joukkoon business-opiskelijoiden keskuudessa ja Pohjoismaissa EY on alansa toiseksi houkuttelevin työnantaja. EY palkkaa harjoitteluohjelmaansa kuitenkin enenevässä määrin myös teknisten alojen opiskelijoita ja vastavalmistuneita.

EY hyödyntää henkilöstönsä osaamista yritysvastuutyössä

EY Ripples on maailmanlaajuinen yritysvastuuohjelma, jonka avulla pyritään vastaamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa määriteltyihin haasteisiin. Ohjelma on keskittynyt tukemaan seuraavaa sukupolvea, tekemään yhteistyötä sosiaalista muutosta edistävien yrittäjien kanssa sekä nopeuttamaan ympäristön kannalta kestävää kehitystä.

Vastuullisuusohjelmassa hyödynnetään EY:n henkilöstön taitoja ja kokemusta mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaan saamiseksi. EY:n henkilöstö voi käyttää vuosittain 15 tuntia työaikaa yrityksen vapaaehtoistyöhankkeisiin.