Lehdistötiedote

15 huhtik. 2021 Helsinki, FI

Tutkimus: Yritykset uudistavat strategiaansa ja suunnittelevat yrityskauppoja selviytyäkseen pandemiasta

Strategian uudistaminen ja liiketoimintaportfolion uudelleenjärjesteleminen on monen pohjoismaisen yritysjohtajan ratkaisu liiketoiminnan kääntämisessä kasvuun koronaviruspandemian jälkeen. EY:n yrityskauppabarometri kartoitti yritysten keinoja palautua kasvu-uralle.

Lehdistökontakti
Lasse Laurio

EY Finland, Strategy and Transactions (SaT) Leader and Partner, Nordic Talent Leader

EY Suomen Strategia ja Yritysjärjestelypalvelujen johtaja. Innokas urheilumies päälajeina tennis, hiihto ja autourheilu. Koripalloilevien kaksospoikien isä ja pääsponsori.

Samankaltaisia aiheita Strategy and Transactions COVID-19

Strategian uudistaminen ja liiketoimintaportfolion uudelleenjärjesteleminen on monen pohjoismaisen yritysjohtajan ratkaisu liiketoiminnan kääntämisessä kasvuun koronaviruspandemian jälkeen. EY:n yrityskauppabarometri kartoitti yritysten keinoja palautua kasvu-uralle.

EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksen mukaan Pohjoismaissa tuottojen laskusta kärsineiden yritysten johtajista 74 % odottaa liikevaihdon palautuvan entiselleen tämän ja ensi vuoden aikana. Vaikka luottamus yritysten toipumiseen kriisistä on vahva, kertoo 72 % johtajista tehneensä viimeisen vuoden aikana yrityksessä kokonaisvaltaisen strategian ja portfolion uudelleenarvioinnin. Lähes puolet vastaajista on aikaistanut arvioinnin tekemistä pandemian vuoksi.

”Pohjoismaisilla yrityksillä on nyt selkeä fokus siinä miltä maailma näyttää pandemian jälkeen. Ne reagoivat toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, pyrkivät hallitsemaan geopolitiikkaan ja sääntelyyn liittyviä riskejä, sekä etsivät kasvua muun muassa yritysjärjestelyjen avulla. Strategian keskiössä ovat tulevaisuuteen suuntaavat tavoitteet ja toimenpiteet”, kertoo EY Suomen partneri ja Strategy & Transaction -liiketoiminnan johtaja Lasse Laurio.

Yritykset pyrkivät löytämään strategisia kasvumahdollisuuksia myös asiakkuus-  ja liiketoimintaprosessien digitalisaatiosta sekä ylipäätään asiakkuuksien kokonaisvaltaisemmasta hoidosta. Tärkeimpinä strategisten investointien kohteina nähdään tutkimuksen mukaan asiakkaiden parempi sitouttaminen, digitaalinen murros sekä toiminnan vakauttaminen pandemian jälkeen.

Pohjoismaiset yritykset odottavat kasvavaa kilpailua M&A-markkinoilla

Yritysostoilla pyritään nyt ensisijaisesti parantamaan operatiivista tehokkuutta ja hankkimaan kilpailuetua tuovia kyvykkyyksiä. Pohjoismaisista johtajista 44 % kertoo yrityksensä tavoitteena olevan yrityskauppa seuraavan vuoden aikana. Yritysten halu käyttää M&A:ta työkaluna pandemiasta selviämiseen johtaa luultavasti kasvavaan kilpailuun yrityskauppamarkkinassa.

”Olipa kyseessä minkä kokoluokan kaupat hyvänsä, yritykset odottavat kohtaavansa tiukkaa kilpailua erityisesti pääomasijoittajilta. Pohjoismaisilla pääomasijoittajilla on tällä hetkellä käytettävissään runsaasti varoja ja kapasiteettia investoida. Koska pohjoismainen liike-elämä on pysynyt kohtuullisen vakaana pandemista huolimatta, odotettavaa on, että yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset pääomasijoittajat kiinnittävät katseensa alueelle vielä aiempaa enemmän”, kertoo Laurio.

Vähemmän kannattavien liiketoimintojen divestoinnit nousivat tutkimuksessa yritysostojen ohella keskeiseksi keinoksi parantaa voittomarginaaleja. Tällaiset suunnitelmat voivat edelleen lisätä aktiviteettia yrityskauppa- ja rahoitusmarkkinoilla riippuen siitä, miten pitkään pandemian negatiiviset vaikutukset yrityksiin ja niiden talouteen jatkuvat.

Lisätietoja Global Capital Confidence Barometer -selvityksen tuloksista löydät englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

 

EY Global Capital Confidence Barometer -selvitys

Pohjoismaiden tulokset ovat osa tänä vuonna 23. kertaa toteutettua EY Global Capital Confidence Barometer -selvitystä, joka mittaa yritysten luottamusta talouden näkymiin ja tunnistaa johdon trendejä. Barometri perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutetaan säännöllisesti ja maailmanlaajuisesti suuryritysten johtajille. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Thought Leadership Consulting.

Marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välillä Thought Leadership Consulting toteutti EY:lle paneelitutkimuksen, johon osallistui yli 2 400 henkeä 52 maassa. Osallistujista 82 % oli toimitusjohtajia, talousjohtajia ja muita C-tason johtajia, jotka edustivat lukuisia eri toimialoja. Yrityksistä 60 % oli pörssiyrityksiä ja 40 % yksityisiä, ja niiden liikevaihto vaihteli alle 500M USD:sta yli 5B USD:iin.