Lehdistötiedote

19 syysk. 2022 Helsinki, FI

Riikka Paarma EY-Parthenonin yritysvastuualueen johtajaksi

EY on nimittänyt Riikka Paarman partneriksi ja EY-Parthenon -strategiakonsultoinnin yritysvastuualueen johtajaksi Suomessa.

Lehdistökontaktit
Esa Tolonen

EY Finland, EY-Parthenon, Partner

Esa Tolonen on EY-Parthenon Partneri Suomessa.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

EY on nimittänyt Riikka Paarman partneriksi ja EY-Parthenon -strategiakonsultoinnin yritysvastuualueen johtajaksi Suomessa. EY-Parthenon tukee yrityksiä kestävän liiketoiminnan strategisissa kysymyksissä ja yrityskaupoissa. 

”Toivotan Riikan lämpimästi tervetulleeksi EY-Parthenonille. Kestävä kehitys on kiinteä osa yritysten strategiaa, johtamisjärjestelmää ja operatiivista toimintaa. Riikka vahvistaa strategiakonsultointimme syvällistä ymmärrystä kestävän liiketoiminnan näkökulmasta ja pystyy paketoimaan sen saumattomasti osaksi strategiahankkeitamme”, sanoo Esa Tolonen, EY-Parthenonin vastaava partneri.

Riikka Paarmalla on pitkä ja monipuolinen tausta strategiakonsultoinnista ja johdon neuvonannosta kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Paarma on työskennellyt muun muassa kiertotaloudesta vastaavana johtajana metsäteollisuusalan pörssiyhtiössä. Lisäksi hän on työskennellyt kestävän liiketoiminnan johtotehtävissä ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa ja media-alalla.

”Toiminnan kestävyys tulee varmistaa yrityksen liiketoimintastrategiaa laadittaessa, tuote- ja palvelukehityksessä, johtamisjärjestelmässä ja muissa yrityksen operatiivisissa toiminnoissa. Haluamme olla rakentamassa kestävää, tulevaisuuden mahdollisuuksiin tarttuvaa ja riskit ennakoivaa liiketoimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Osaamisemme ja kokemuksemme antavat tähän erinomaiset lähtökohdat”, sanoo Riikka Paarma.